działy Muzeum

W skład Muzeum Powstania Warszawskiego wchodzą następujące działy:

SEKRETARIAT GŁÓWNY czynny od poniedziałku do piątku, w godz. 8.30-16.30

tel. 22 539 79 05,  22 539 79 06

 

DZIAŁ PROMOCJI

Kierownik Działu

Barbara Augustyniak-Papież

baugustyniak@1944.pl

tel. 22 539 79 75

 

CENTRUM WOLONTARIATU

Kierownik Centrum

Marta Walkowska-Lipko

mwalkowska@1944.pl

tel. 22 539 79 32

 

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNY

Kierownik Działu

Agnieszka Sidor

asidor@1944.pl

tel. 22 539 79 15

 

Z-ca Kierownika

Dorota Sas

dsas@1944.pl

tel. 22 539 79 10

 

DZIAŁ ARCHIWUM

Kierownik Jarosław Maliniak

jmaliniak@1944.pl

tel. 22 539 79 99

 

DZIAŁ OBSŁUGI EKSPOZYCJI

Kierownik Działu

Szymon Niedziela

ekspozycja@1944.pl

tel.22 539 79 33, 022 539 79 47

fax. 22 539 79 37

 

DZIAŁ FINANSOWY

Kierownik Działu

Joanna Kłopotowska

jklopotowska@1944.pl

tel. 22 539 79 20

 

DZIAŁ IKONOGRAFII I FOTOGRAFII

Kierownik

Joanna Lang

jlang@1944.pl

tel. 22 539 79 14

 

DZIAŁ KONSERWACJI

Kierownik Działu Konserwacji oraz p.o. Głównego Inwentaryzatora

Anna Grzechnik

agrzechnik@1944.pl

tel. 22 539 79 27

 

DZIAŁ HISTORYCZNY

Zastępca Kierownika

Katarzyna Utracka

kutracka@1944.pl

tel. 22 539 79 69

 

DZIAŁ EDUKACYJNY

Kierownik

Karol Mazur

kmazur@1944.pl

tel. 22 539 79 63

fax. 22 539 79 71

 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. WYDAWNICTW

Paulina Sieniuć

psieniuc@1944.pl

tel. 22 539 79 19

 

DZIAŁ WYSTAW ZEWNĘTRZNYCH

Kierownik

Katarzyna Grabowska

kgrabowska@1944.pl

tel. 22 376 68 43

 

ARCHIWUM HISTORII MÓWIONEJ

Kierownik

Jan Radziukiewicz

jradziukiewicz@1944.pl

tel. 22 539 79 62

 

ODDZIAŁ MUZEUM - INSTYTUT STEFANA STARZYŃSKIEGO

*DZIAŁ PROJEKTÓW KULTURALNYCH

Kierownik Działu

Agnieszka Szulejewska

aszulejewska@1944.pl

tel. 22 539 79 51

fax. 22 539 79 24

 

**DZIAŁ EDUKACJI KULTURALNEJ

Kierownik Działu

Justyna Rudkowska

jrudkowska@1944.pl

tel. 22 539 79 26

fax. 22 539 79 24

 

***DZIAŁ PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH

tel. 22 539 79 51

fax. 22 539 79 24

Osoba odpowiedzialna: Jakub Król

Data wytworzenia: 05.08.2016

Opublikował w BIP: Jakub Król

Data opublikowania: 13.09.2016

Zobacz także


działy Muzeum

W skład Muzeum Powstania Warszawskiego wchodzą następujące działy:

więcej

finanse

Sprawozdania finansowe i centralny rejestr umów

więcej

redakcja BIP

Osoby odpowiedzialne za informacje znajdujące się w Biuletynie Informacji Publicznej Muzeum Powstania Warszawskiego

więcej