Strona główna

Archiwum historii mówionej

Archiwum Historii Mówionej to około 4000 rozmów z uczestnikami wydarzeń 1944 roku. Relacje bohaterów i świadków Powstania Warszawskiego, w tym mieszkających poza granicami kraju, gromadzimy od początku istnienia Muzeum. Spotkania rejestrowane są kamerą wideo, następnie dokonujemy transkrypcji wywiadu. Teksty pozbawione są redakcyjnych ingerencji
i modyfikacji, dzięki czemu zachowują wartość dokumentu. Osobiste historie składają się na poruszającą opowieść, której kluczowym elementem są wspomnienia dotyczące jednego z ważniejszych wydarzeń
najnowszych dziejów Polski.
wyszukiwanie zaawansowane
plutonowy
Wacław Kryszkiewicz „Kiełek"
Data wywiadu: 2005-01-06
Formacja: VI Obwód - Praga
Dzielnica: Praga
Nazywam się Kryszkiewicz Wacław, urodziłem się w Chinach, w mieście [Harbin], 21 września 1921 roku. W konspiracji i w Powstaniu miałem pseudonim „Kiełek”. Stopień w konspiracji: plutonowy, ...
Czytaj więcej
sanitariuszka
Anna Wartenberg „Nina”
Data wywiadu: 2007-12-07
Formacja: Batalion „Oaza”
Dzielnica: Praga, Grochów
Jestem Anna Wartenberg, z domu Kossakowska, urodzona w 1924 roku w Głownie. [W czasie Powstania byłam w] Batalionie „Oaza”, mój pseudonim „Nina”, byłam sanitariuszką w plutonie 1680.Proszę o ...
Czytaj więcej
podharcmistrz
Henryk Koński „Pelikan”
Data wywiadu: 2005-01-24
Formacja: Szare Szeregi
Dzielnica: Praga
Jest 24 stycznia 2005 roku, jesteśmy w Warszawie, rozmawiamy z panem Henrykiem Końskim pseudonim „Pelikan”. Od 15 sierpnia 1943 roku pseudonim instruktorski „Korsak Stateczny”. Rozmowę prowa ...
Czytaj więcej
sierżant podchorąży
Tadeusz Misiński „Gustaw”
Data wywiadu: 2005-03-21
Formacja: Obwód VI Praga
Dzielnica: Praga
Urodziłem się w Warszawie w 1925 roku, dokładnie 14 czerwca. Podczas okupacji przechodziłem szkolenia i uzyskałem stopień sierżanta podchorążego. W jakim oddziale? To był VI ...
Czytaj więcej
łączniczka
Wiesława Ambroziewicz „Joanna”
Data wywiadu: 2005-03-30
Formacja: Wojskowa Służba Kobiet VI Obwód Praga
Dzielnica: Praga
Proszę podać pani przynależność do oddziału? Jak dawno należę?Tak. To się zaczęło chyba w 1941 roku. [Najpierw] byłam w Sodalicji Mariańskiej i potem automatycznie wszystkie przeszłyśmy do ...
Czytaj więcej
sanitariuszka
Teresa Stańczuk-Różycka „Terka”
Data wywiadu: 2005-04-13
Formacja: Szare Szeregi
Dzielnica: Praga
Co robiła pani przed 1 września 1939 roku? Byłam w pierwszej klasie gimnazjum imienia Jana Kochanowskiego w Warszawie, drugie miejskie gimnazjum.Gdzie to gimnazjum się mieściło? Na Rozbrat, ...
Czytaj więcej
sanitariuszka
Alicja Stachecka „Gil”
Data wywiadu: 2005-03-01
Formacja: Obwód VI Rejon III
Dzielnica: Praga
Mam na imię Alicja, nazwisko rodowe Śliwińska. Urodziłam się w Warszawie 21 lutego 1927 roku. W rodzinie było nas troje dzieci. Byłam najmłodsza, później o dwa lata starszy mój brat Zygmuś i ...
Czytaj więcej
harcerz, łącznik
Tadeusz Malinowski „Orlik”
Data wywiadu: 2005-04-02
Formacja: Szare Szeregi
Dzielnica: Praga
Co robił pan przed 1 września 1939 roku? Chodziłem do szkoły, bardzo zacnej, na Grochowie, numer 54 imienia Bohaterów Olszynki Grochowskiej.Gdzie mieści się ta szkoła? Na ulicy Kordeckiego. ...
Czytaj więcej
łączniczka, szeregowiec
Marta Wziątek „Maruszka”
Data wywiadu: 2005-03-19
Formacja: Obwód VI
Dzielnica: Praga
Co pani robiła przed 1 września 1939 roku, przed wybuchem wojny? Przed wybuchem wojny chodziłam do szkoły podstawowej na ulicy Chłodnej, ale już jeździłam na kolonie do Julinka. Organizował ...
Czytaj więcej
sanitariuszka
Barbara Wasilewska „Barbara”
Data wywiadu: 2005-06-18
Formacja: Batalion „Oaza”
Dzielnica: Praga, Sadyba
Co robiła pani przed 1 września 1939 roku? Przed 1 września byłam na wakacjach, a w ogóle to byłam uczennicą gimnazjum imienia Marii Taniewskiej.Pamięta pani, jaka panowała atmosfera w tej s ...
Czytaj więcej
Wojciech Tuszko „1005”
Data wywiadu: 2005-06-28
Formacja: baon saperów
Dzielnica: Praga
Wojciech Tuszko, urodzony w 1921 roku w Warszawie, mój ojciec był dyrektorem administracyjnym politechniki i mieszkałem na politechnice. Później przestał być. Do wojny dotarłem w szkole do t ...
Czytaj więcej
cywil
Teresa Błażyńska
Data wywiadu: 2005-03-28
Formacja: -
Dzielnica: Praga
Teresa Błażyńska urodzona 4 marca 1918 roku, w miejscowości Ruszony, obecnie na Łotwie. Proszę powiedzieć, jak wyglądało pani dzieciństwo na Kresach Wschodnich w okresie poprzedzającym wybuc ...
Czytaj więcej