Jak zamawiać lekcje muzealne?

edukacja

Muzeum Powstania Warszawskiego prowadzi lekcje muzealne z historii i języka polskiego na różnych poziomach nauczania – od szkoły podstawowej po licea i inne szkoły ponadgimnazjalne. Zajęcia są dostosowane do wieku uczestników. Gwarantują solidną porcję wiedzy o dziejach Powstania Warszawskiego i okresie II wojny światowej w Polsce. Lekcje prowadzone są w oparciu o kontakt z „żywą historią” – eksponatami i fragmentami ekspozycji, w łatwej, zapadającej w pamięć formie, z uwzględnieniem nowoczesnej metodyki, w tym gier dydaktycznych i innych form nauczania interaktywnego.

Ze względu na sytuację zagrożenia epidemią w kraju wstrzymujemy rezerwację lekcji muzealnych w nowym roku szkolnym do odwołania. Niebawem pojawi się nowa oferta lekcji online, na które serdecznie zapraszamy.

- - - 

NOWOŚĆ Prowadzimy także lekcje w Celach Bezpieki. Dowiedz się więcej >

Informacje ogólne

 • Lekcje muzealne odbywają się w godzinach 9.15, 11.15 i 13.15 w poniedziałki, środy, czwartki i piątki dla szkół podstawowych (klasy I-VI) oraz w poniedziałki, czwartki i piątki dla szkół podstawowych (klasy VII-VIII) i licealistów.
 • Lekcja trwa zazwyczaj około 1,5 h (z wyjątkiem klas I szkoły podstawowej, dla których lekcja trwa ok. 1 h). Ze względu na warunki przestrzenne Muzeum liczba uczestników zajęć nie powinna przekraczać 25 osób.
 • Rezerwacja lekcji na bieżący rok szkolny rozpoczyna się w ostatni poniedziałek sierpnia – dla klas I-VI szkół podstawowych poprzez formularz na stronie internetowej, a dla klas VII I VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych telefonicznie.
 • Ze względu na duże zainteresowanie lekcjami muzealnymi jedna szkoła może w roku szkolnym zarezerwować najwyżej sześć terminów lekcji muzealnych. Prosimy, aby jedna klasa nie przychodziła więcej niż dwa razy w ciągu roku.
 • Istnieje możliwość zgłaszania własnych propozycji tematów, po konsultacji z Działem Edukacyjnym. Prowadzimy również zajęcia w języku angielskim.
 • Koszt jednej lekcji wynosi 140 zł.
 • Prosimy nie łączyć klas i wybierać tematy odpowiednie do wieku uczniów.

 

Szkoła Podstawowa (klasy I-VI)

Zasady rezerwacji

 1. Aby zamówić zajęcia dla szkoły podstawowej, należy wypełnić formularz rezerwacji (dostępny od ostatniego poniedziałku sierpnia od godziny 9.00 przez następne 4 dni robocze do godziny 16.00)
 2. Na jednym formularzu można zarezerwować tylko jedną lekcję dla jednej klasy (wyjątek: lekcje równoległe).
 3. Lekcje równoległe to dwie lekcje dla dwóch odrębnych klas odbywające się jednego dnia o tej samej porze (oferta przede wszystkim dla grup przyjeżdżających autokarem). Ze względu na dostępność sal edukacyjnych jedna z klas uczestniczących w zajęciach równoległych musi być klasą V lub VI. Lekcje równoległe prowadzone są w środy.
 4. Muzeum wyznaczy termin lekcji i w ciągu dwóch tygodni poinformuje o tym zamawiającego drogą mailową.  
 5. Zaproponowany termin lekcji należy potwierdzić w ciągu 7 dniu, przesyłając formularz potwierdzenia rezerwacji. Po wypełnieniu formularz należy wysłać w formie skanu lub wyraźnego zdjęcia na adres e-mailowy: lekcjemuzealne1@1944.pl  
 6. W przypadku braku akceptacji zaproponowanego terminu lekcji muzealnej prosimy o przesłanie stosownej informacji drogą mailową na adres: lekcjemuzealne1@1944.pl  W takim przypadku instytucja zamawiająca zostanie wpisana na listę rezerwową. Podmiotom wpisanym na listę rezerwową zostanie – w miarę możliwości i posiadanych wolnych terminów – zaproponowany telefonicznie inny termin lekcji. Muzeum zastrzega sobie prawo do niezłożenia propozycji przeprowadzenia lekcji muzealnej w innym terminie z powodu braku wolnych terminów.
 7. Jeśli w ciągu dwóch tygodni instytucja zamawiająca lekcję nie otrzymała drogą mailową przyznanego terminu znaczy to, że pula wolnych terminów została wyczerpana, a instytucja znajduje się na liście rezerwowej. Termin zostanie jej przedstawiony później, kiedy zwolni się miejsce.
 8. Szkoła może zrezygnować z lekcji najpóźniej 10 dni roboczych przed zajęciami, o czym należy poinformować drogą telefoniczną pod numerami: 22 539 79 39, 22 539 79 70.
 9. W przypadku niestawienia się uczniów na potwierdzonej wcześniej lekcji jednostka zamawiająca zostanie obciążona kosztami w wysokości 140 zł.

 

Szkoła Podstawowa (klasy VII-VIII), Szkoły Ponadpodstawowe

Zasady rezerwacji

 1. Aby zamówić lekcje dla uczniów ze szkół podstawowych (klasy VII-VIII) i ze szkół ponadpodstawowych, należy zadzwonić do Działu Edukacyjnego pod numer 22 539 79 39 albo 22 539 79 70.
 2. Przy rezerwacji lekcji należy podać nazwę i numer szkoły (instytucji) oraz jej numer telefonu, klasę, liczbę uczestników zajęć oraz dane osoby zamawiającej (imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy).
 3. Rezerwację lekcji należy potwierdzić w ciągu 7 dni, wysyłając formularz potwierdzenia rezerwacji. Po wypełnieniu formularz należy wysłać w formie skanu lub wyraźnego zdjęcia na adres e-mailowy: lekcjemuzealne2@1944.pl.
 4. Szkoła może zrezygnować z lekcji najpóźniej 10 dni roboczych przed zajęciami, o czym należy poinformować drogą telefoniczną pod numerami: 22 539 79 39, 22 539 79 70.
 5. W przypadku niestawienia się uczniów na potwierdzonej wcześniej lekcji jednostka zamawiająca zostanie obciążona kosztami w wysokości 140 zł.

Zobacz także

Nasz newsletter