Fotografia z okresu powojennego. Warszawa, Śródmieście Północne. Obchody V Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów. Ujęcie ze skweru po zburzonych budynkach między Marszałkowską i Zielną w kierunku wschodnim. Na pierwszym planie flagi z logo festiwalu. W tle przed żelbetowym szkieletem budynku - plakat „Nie!” projektu Tadeusza Trepkowskiego z 1952 roku. Od lewej w tle: budynek przy Świętokrzyskiej 20 róg Szkolnej, ruiny centrali PKO przy Marszałkowskiej 134 róg Świętokrzyskiej, za nią zniszczony gmach PKO przy Świętokrzyskiej 31/33 róg Jasnej (widok na podwórze), powyżej gmach Hotelu Warszawa (przedwojenny Prudential) przy placu Powstańców Warszawy.

nr inwentarzowy MPW-IP/8391
data wykonania 31 lipca - 15 sierpnia 1955
autor zdjecia Eugeniusz Haneman
źródło MPW
Liczba wyników: 1