Fotografia z okresu okupacji niemieckiej w Warszawie. Żołnierze niemieccy i cywile na przystanku tramwajowym przy pomniku Adama Mickiewicza na Krakowskim Przedmieściu. Ujęcie w kierunku południowym. Po prawej tramwaj linii 17, nieco dalej linii 25. W tle po lewej kościół seminaryjny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Józefa Oblubieńca - Krakowskie Przedmieście 52, na wprost oficyna pałacu Namiestnikowskiego, a nad nią gmach hotelu "Bristol"
nr inwentarzowy MPW-IP/6605
data wykonania 1940-1941
autor zdjecia
źródło MPW
Liczba wyników: 1