Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Południowe. Sierpień 1944. Na kwaterze ul. Marszałkowska 79 m. 29. Była to kwatera, gdzie mieszkali głównie żołnierze jednego z oddziałów Obwodu VII AK "Obroża". Było to prawdopodobnie mieszkanie jednego z pracowników Związku Spółdzielni Mleczarskich i Jajczarskich. Komendantem kwatery jako najstarszy stopniem był major Kazimierz Karaszewski "Wołk". W konspiracji kierował referatem WSOP (Wojskowej Służby Ochrony Powstania) dla rejonów prawobrzeżnej Warszawy Sztabu VII Obwodu Okręgu Warszawskiego AK. Od lewej siedzą - w I rzędzie osoby nieznane, prawdopodobnie łączniczki mjr. "Wołka", z drugiego rzędu wychyla się łączniczka "Misi". W II rzędzie: NN, Irena Swacińska "Misia" (referentka służby administracyjnej), Helena Nieć "Helena", "Bona" - komendantka Wojskowej Służby Kobiet Obwodu VII AK, NN, przed Heleną Nieć, zasłaniając ją częściowo (w centrum) - Alina Lewandowska (po mężu Kapłańska) "Lala", NN, NN (obie należały prawdopodobnie do Obwodu VII AK, jedna mieszkała w tym domu). Stoją: ppłk. Kazimierz Krzyżak "Bronisław", Hildebrand (tak do niego mówiono, chyba nazwisko), Gloria, mjr "Wołk", NN, NN, "Bil" (według Kapłańskiej por Bilewicz), NN.
nr inwentarzowy MPW-IN/4627
data wykonania sierpień 1944
autor zdjecia Józef Jerzy Karpiński „Jerzy”
źródło MPW
Liczba wyników: 2993