Fotografia z Powstania Warszawskiego. Posterunek na dachu kamienicy przy ul. Marszałkowskiej 71 - oczekiwanie na zrzuty. Siedzą od lewej: Tadeusz Więckowski "Czumak", Wacław Loth "Kupiec", Adam Mickiewicz "Adam".
nr inwentarzowy MPW-IN/4624
data wykonania sierpień - wrzesień 1944
autor zdjecia Eugeniusz Lokajski „Brok”
źródło MPW

Wyniki wyszukiwania frazy
"historia powstancze-biogramy Jan Jozef Wieckowski"

Artykuły

Zdjęcia