Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Północne. Perspektywa ul. Marszałkowskiej. Ujęcie z wylotu ulicy Sienkiewicza w kierunku północnym. W tle od lewej kolejno: kamienice nr 125 (na elewacji widoczny neon kina Capitol), 127, 129, 131, 133 (na jej wysokości unieruchomione wozy tramwajowe i ciężarówka), wylot ul. Świętokrzyskiej i ściana szczytowa 137. Po prawej stronie narożnik gmachu byłego Towarzystwa Ubezpieczeń "Rosja" - Marszałkowska 124/128
nr inwentarzowy MPW-IN/87
data wykonania 1 dekada sierpnia 1944
autor zdjecia Olgierd Budrewicz
źródło MPW

Wyniki wyszukiwania frazy
"129"

Archiwum historii mówionej


Artykuły

Zdjęcia