o Muzeum

praca

Muzeum Powstania Warszawskiego poszukuje kandydatów na następujące stanowiska:

Przewodnik muzealny

Szukamy energicznej, kreatywnej osoby:

 • z wykształceniem wyższym humanistycznym
 • z udokumentowaną znajomością języka angielskiego oraz języka niemieckiego na poziomie zaawansowanym
 • z bardzo dobrą znajomością tematyki II wojny światowej
 • łatwo nawiązującej kontakt z ludźmi oraz umiejącej pracować w dużym zespole

 

W zamian oferujemy:

 • umowę o pracę w wymiarze 3/4 czasu pracy
 • stabilne warunki pracy i płacy
 • pracę w przyjaznej atmosferze
 • udział w realizacji wyjątkowych projektów

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV
do 15.02.2017 r. na adres:
Muzeum Powstania Warszawskiego
ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa
z dopiskiem: „Przewodnik muzealny”
lub e-mailem: kadry@1944.pl

Muzeum zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Prosimy o zamieszczenie adnotacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.


 

Specjalista ds. finansowo-księgowych

do zadań której będą należały m.in.:

 • Rozliczanie wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych
 • Wprowadzanie dokumentów księgowych do programu finansowo-księgowego
 • Prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży
 • Rozliczanie sprzedaży kasy biletowej i sklepów

 

Poszukujemy osoby:

 • Z wykształceniem wyższym
 • Ze znajomością programów Symfonia: Kadry i płace, Finanse i księgowość
 • Ze znajomością obowiązujących przepisów prawa podatkowego
 • Sumienną i zaangażowaną przy wykonywaniu obowiązków służbowych

 

W zamian oferujemy:

 • Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Stabilne warunki pracy i płacy
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV do 31.01.2017r na adres:
Muzeum Powstania Warszawskiego
Ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa
Z dopiskiem „specjalista ds. finansowo-księgowych”
lub e-mailem: kadry@1944.pl 

Muzeum zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Prosimy o zamieszczenie adnotacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.


 

Producent/menedżer projektów historycznych i kulturalnych

Jeśli jesteś osobą otwartą i gotową na:

 • tworzenie i zarządzanie nietypowymi projektami,
 • kreowanie i produkcję niekonwencjonalnych wystaw w skali międzynarodowej
 • koordynowanie realizacji projektów filmowych i popularyzatorskich,
 • produkcję wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych,
 • przygotowywanie i realizację projektów naukowych, konferencji oraz badań i kwerend,
 • pracę przy projektach wystawienniczych wykorzystujących nowe technologie
 • pracę nad projektami wydawniczymi
 • współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, naukowymi i wystawienniczymi w kraju i zagranicą,
 • osobisty nadzór nad prawidłowym przebiegiem każdego z etapów projektu i obecność podczas wydarzenia,

 

Oprócz zapału wyróżnia Cię:

 • wyższe wykształcenie humanistyczne lub historyczne
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku osoby koordynującej pracę zespołu
 • samodzielność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, nie tylko własnej
 • umiejętność ustalania priorytetów
 • skoncentrowanie na realizacji celów
 • praca pod presją czasu, wymagająca podejmowania szybkich decyzji
 • podejmowanie inicjatywy                                                                                                                      
 •   dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego, pozwalająca na swobodną komunikację

 

W zamian możemy zaoferować:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • stabilne warunki pracy
 • udział w przedsięwzięciach dających wiele satysfakcji, jakim jest praca w dynamicznie działającej instytucji kultury
 • rozwój zawodowy

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV
do 15.12.2016 r. na adres:
Muzeum Powstania Warszawskiego
ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa
z dopiskiem: „Producent/menedżer projektów historycznych i kulturalnych
lub e-mailem: kadry@1944.pl

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Prosimy o zamieszczenie adnotacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.”

 


 

[REKRUTACJA ZAKOŃCZONA] PRODUCENT w Instytucie Stefana Starzyńskiego

Szukamy dynamicznej, kreatywnej i otwartej osoby, do zadań której będzie należało m.in.:

 • współtworzenie planów projektów edukacyjnych realizowanych przez zespół,
 • koordynowanie projektów edukacyjnych, w szczególności muzycznych (koncerty, imprezy masowe, wydawnictwa i in.),
 • produkcja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych,
 • osobisty nadzór nad prawidłowym przebiegiem każdego z etapów projektu i obecność podczas wydarzenia,
 • nadzór nad poprawnością i obiegiem dokumentacji projektowej,
 • kontakt z klientem i wewnętrzna współpraca w ramach instytucji,
 • wsparcie w realizacji bieżących zadań działu.

 

Poszukujemy osoby:

 • z wyższym wykształceniem humanistycznym,
 • z udokumentowanym minimum trzyletnim doświadczeniem zawodowym na podobnym stanowisku,
 • samodzielnej, odpowiedzialnej i dyspozycyjnej,
 • skoncentrowanej na realizacji wyznaczonych celów,
 • potrafiącej radzić sobie w pracy pod presją czasu,
 • która lubi pracę w zespole,
 • znającej co najmniej jeden język obcy w stopniu dobrym,
 • o wysokiej kulturze osobistej.

 

Mile widziane będą:

 • wiedza varsavianistyczna i / lub z obszaru historii, historii sztuki,
 • zainteresowanie muzyką.

 

W zamian oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • stabilne warunki pracy i płacy,
 • udział w organizacji jednych z najlepszych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych w Warszawie.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym do 30.09.2016 r. na adres:

Muzeum Powstania Warszawskiego
Grzybowska 79, 00-844 Warszawa
z dopiskiem: „Producent- Instytut Stefana Starzyńskiego”

lub e-mailem: kadry@1944.pl

Muzeum zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Prosimy o zamieszczenie adnotacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.

 

W procesie rekrutacji na ww.  stanowisko została wybrana Pani Marta Nowak. Pani Marta Nowak spełniła w najwyższym stopniu  wymagania stawiane kandydatom podczas rekrutacji na ww. stanowisko.


 

ZOBACZ INNE ARCHIWALNE OGŁOSZENIA 


 

Kontakt: Dział Kadr
Muzeum Powstania Warszawskiego
ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa
kadry@1944.pl

Zobacz także


O Muzeum

Oddziały Muzeum

Muzeum posiada dwa oddziały: Instytut Stefana Starzyńskiego i Fotoplastikon Warszawski

więcej
O Muzeum

Władze Muzeum

Muzeum Powstania Warszawskiego zarządzają następujące osoby

więcej
o Muzeum

Historia

Zapoznaj się z historią Muzeum Powstania Warszawskiego

więcej
o Muzeum

O nas

Jak opowiadać o przeszłości, by przekaz był czytelny, wierny, wiarygodny, a zarazem mógł trafić do współczesnego odbiorcy? To pytanie musi zadać sobie każdy, kto zetknął się z problematyką muzealnych ekspozycji historycznych, w tym przedstawiających dzieje XX-wiecznych wojen i totalitaryzmów. Przed takim problemem stanęli także twórcy Muzeum Powstania Warszawskiego. Przyjęliśmy założenie, że należy połączyć historię z nowoczesnością, miejsce pamięci ze współczesnymi środkami prezentacji i w ten sposób zakorzenić wydarzenia sprzed 60 lat we współczesnej świadomości narodowej.

więcej