o Muzeum

praca

Muzeum Powstania Warszawskiego poszukuje osób na następujące stanowiska:

Poszukujemy kandydatów na nastepujące stanowiska:

[Zakończono zbieranie zgłoszeń] Przewodnik muzealny

Szukamy energicznej, kreatywnej osoby:

 • z wykształceniem wyższym humanistycznym
 • z biegłą znajomością języka angielskiego oraz języka francuskiego
 • z bardzo dobrą znajomością tematyki II wojny światowej
 • łatwo nawiązującej kontakt z ludźmi oraz umiejącej pracować w dużym zespole

W zamian oferujemy:

 • umowę o pracę na zastępstwo
 • stabilne warunki pracy i płacy
 • pracę w przyjaznej atmosferze
 • udział w realizacji wyjątkowych projektów

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV do 1.12.2017 r. na adres:

Muzeum Powstania Warszawskiego
ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa
z dopiskiem „Przewodnik muzealny”
lub e-mailem: kadry@1944.pl 

Muzeum zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 79, 00-844 Warszawa.

Ponadto informujemy, że:

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji oraz kolejnych rekrutacji na wyżej wskazane stanowisko, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do 6 miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.

Podstawą podania danych jest art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W przypadku podania szerszego zakresu danych niż wymieniony w art. 221 § 1 k. p. prosimy o zamieszczenie klauzuli:

Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym CV/liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji.


 

[Zakończono zbieranie zgłoszeń] Instruktor w Sali Małego Powstańca

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe humanistyczne, np. historia, pedagogika, filologia polska
 • podstawowa wiedza o historyczna II wojnie światowej i Powstaniu Warszawskim
 • dobry kontakt z uczniami w wieku 6-18 lat
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • przynajmniej roczne doświadczenie w pracy edukacyjnej w szkole lub innej placówce oświatowej (świetlica, muzeum, dom kultury itp.)
 • umiejętność prowadzenia projektów edukacyjnych (doświadczenie w opracowywaniu budżetu i zdolności organizacyjne)

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym z dopiskiem „Instruktor w Sali Małego Powstańca” do 1.12.2017 r. na adres:

Muzeum Powstania Warszawskiego
ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa
lub e-mailem: kmazur@1944.pl 

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 79, 00-844 Warszawa. Ponadto informujemy, że:

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji oraz kolejnych rekrutacji na wyżej wskazane stanowisko na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do 6 miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.

Podstawą podania danych jest art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W przypadku podania szerszego zakresu danych niż wymieniony w art. 221 § 1 k.p. prosimy o zamieszczenie klauzuli:

Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym CV/liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji.


 

[Rekrutacja zakończona] Specjalista ds. social media

Główne zadania:

 • współtworzenie strategii komunikacji w internecie,
 • samodzielne tworzenie i zarządzanie treścią w mediach społecznościowych i na stronie internetowej,
 • moderowanie treści pojawiających się na profilach społecznościowych,
 • rozwój i poszerzanie zakresu ofertowego z obszaru online/interactive/social media,
 • współtworzenie rozwiązań i projektów on-line, raportów oraz analiz,
 • tworzenie materiałów informacyjnych i promocyjnych,
 • realizacja projektów medialno-komunikacyjnych,
 • bieżące wsparcie przy eventach,
 • koordynacja pracy podwykonawców oraz współpracowników.

 

Wymagania:

 • doświadczenie w planowaniu i zarządzaniu kampaniami reklamowymi w social media (w tym znajomość Facebook Ads),
 • bardzo dobra orientacja w internecie i trendach social media,
 • nienaganna znajomość języka polskiego, umiejętność redagowania krótkich tekstów,
 • doświadczenie w administrowaniu stronami internetowymi (obsługa CMS),
 • znajomość programów graficznych umożliwiająca samodzielne przygotowywanie grafik do mediów społecznościowych,
 • mile widziana podstawowa znajomość programów do montażu wideo i tworzenia animacji,
 • znajomość Google Analytics oraz zdolności analityczne,
 • samodzielność,
 • umiejętność niestandardowego i krytycznego myślenia,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1.

 

Oferujemy:

 • pracę w prestiżowej instytucji kultury,
 • udział w ciekawych projektach,
 • twórcza i przyjazna atmosfera pracy w doświadczonym zespole,
 • możliwość intensywnego pogłębienia wiedzy i zdobycia nowych kwalifikacji,
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów oraz innowacyjnych rozwiązań,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV do 15.11.2017 r. na adres:

Muzeum Powstania Warszawskiego
ul. Grzybowska 79,
00-844 Warszawa,
z dopiskiem „Specjalista ds. Social Media”
lub e-mailem: kadry@1944.pl

Prosimy o zamieszczenie na CV adnotacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).”

Muzeum zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 79, 00-844 Warszawa. Ponadto informujemy, że:

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Muzeum Powstania Warszawskiego w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. Social Media, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do 3 miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
 • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

W procesie rekrutacji na ww.  stanowisko została wybrana Pani Beata Henclewska.

Pani Beata Henclewska spełniła w najwyższym stopniu wymagania stawiane kandydatom podczas rekrutacji na ww. stanowisko.


ZOBACZ INNE ARCHIWALNE OGŁOSZENIA 


 

Kontakt: Dział Kadr
Muzeum Powstania Warszawskiego
ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa
kadry@1944.pl

Zobacz także


bip

statut i przedmiot działalności

Poznaj dokumenty określające zakres działalności Muzeum Powstania Warszawskiego

więcej

relacje i pamiątki

Muzeum Powstania Warszawskiego tworzą przede wszystkim pamiątki, archiwalia i relacje. Od 1981 roku pamiątki zbierano w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy, z nadzieją na ekspozycję w miejscu godnym ich pamięci. W 2003 roku rozpoczęła się akcja zbierania eksponatów dla nowo powstającego Muzeum Powstania Warszawskiego.

więcej
o muzeum

Nagrody

Przez 12 lat funkcjonowania Muzeum otrzymało wiele nagród

więcej
o Muzeum

O nas

Jak opowiadać o przeszłości, by przekaz był czytelny, wierny, wiarygodny, a zarazem mógł trafić do współczesnego odbiorcy? To pytanie musi zadać sobie każdy, kto zetknął się z problematyką muzealnych ekspozycji historycznych, w tym przedstawiających dzieje XX-wiecznych wojen i totalitaryzmów. Przed takim problemem stanęli także twórcy Muzeum Powstania Warszawskiego. Przyjęliśmy założenie, że należy połączyć historię z nowoczesnością, miejsce pamięci ze współczesnymi środkami prezentacji i w ten sposób zakorzenić wydarzenia sprzed 60 lat we współczesnej świadomości narodowej.

więcej