o Muzeum

praca

Muzeum Powstania Warszawskiego poszukuje osób na następujące stanowiska:

Przewodnik muzealny

Poszukujemy osoby:

 • Z wykształceniem wyższym, humanistycznym.
 • Z bardzo dobrą znajomością tematyki II wojny światowej i najnowszej historii Polski.
 • Z biegłą znajomością języka angielskiego i hiszpańskiego
 • Posiadającą umiejętność pracy w zespole
 • Posiadającą umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów interpersonalnych.


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV do 21.05.2018 r. na adres:
Muzeum Powstania Warszawskiego
Grzybowska 79, 00-844 Warszawa,
z dopiskiem „Przewodnik muzealny”
lub e-mailem: kadry@1944.pl

Muzeum zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informuję, że:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa.
 • Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji i przyszłych rekrutacji na wyżej wskazane stanowisko na podstawie art. 22ustawy Kodeks pracy a w przypadku podania szerszego zakresu danych na podstawie art. 6 § 1a RODO - wyrażonej przez Ciebie zgody.
 • Administrator nie przewiduje odbiorców podanych przez Ciebie danych osobowych.
 • Twoje dane przechowywane będą przez okres do 6 miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.
 • Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.
 • Masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Przysługuje Ci skarga do właściwego organu nadzorczego.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
 • Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będziesz podlegał profilowaniu.

Podstawą podania danych jest art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W przypadku podania szerszego zakresu danych, niż podany w art. 221 § 1  k. p. proszę o zamieszczenie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji. Znana jest mi treść obowiązku informacyjnego, przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Przewodnik muzealny [rekrutacja zakończona]

Poszukujemy osoby:

 • Z wykształceniem wyższym, humanistycznym.
 • Z bardzo dobrą znajomością tematyki II wojny światowej i najnowszej historii Polski.
 • Z biegłą znajomością języka angielskiego i niemieckiego
 • Posiadającą umiejętność pracy w zespole
 • Posiadającą umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów interpersonalnych.


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV do 18.04.2018 r. na adres:
Muzeum Powstania Warszawskiego
Grzybowska 79, 00-844 Warszawa,
z dopiskiem „Przewodnik muzealny”
lub e-mailem: kadry@1944.pl

Muzeum zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informuję, że:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa.
 • Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji i przyszłych rekrutacji na wyżej wskazane stanowisko na podstawie art. 22ustawy Kodeks pracy a w przypadku podania szerszego zakresu danych na podstawie art. 6 § 1a RODO - wyrażonej przez Ciebie zgody.
 • Administrator nie przewiduje odbiorców podanych przez Ciebie danych osobowych.
 • Twoje dane przechowywane będą przez okres do 6 miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.
 • Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.
 • Masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Przysługuje Ci skarga do właściwego organu nadzorczego.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
 • Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będziesz podlegał profilowaniu.

Podstawą podania danych jest art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W przypadku podania szerszego zakresu danych, niż podany w art. 221 § 1  k. p. proszę o zamieszczenie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji. Znana jest mi treść obowiązku informacyjnego, przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Specjalista ds. kadr [rekrutacja zakończona]

do zadań którego będzie należało m.in.

 • Tworzenie umów cywilnoprawnych
 • Prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników
 • Tworzenie i prowadzenie akt osobowych
 • Tworzenie raportów GUS dotyczących zatrudnienia
 • Rejestrowanie pracowników etatowych oraz zleceniobiorców w programie „Płatnik” i przekazywanie do ZUS
 • Kontrola grafików godzin pracy
 • Kierowanie pracowników na badania lekarskie oraz szkolenia BHP.

 

Poszukujemy osoby:

 • z wykształceniem wyższym
 • z praktyczną znajomością przepisów Prawa pracy
 • z minimum 3 letnim doświadczeniem w obsłudze kadr
 • ze znajomością programów: Symfonia Kadry i Płace, Płatnik, Excel
 • sumiennej i zaangażowanej w wykonywanie obowiązków służbowych.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV do 09.04.2018 r. na adres:
Muzeum Powstania Warszawskiego
Grzybowska 79, 00-844 Warszawa,
z dopiskiem „Specjalista ds. kadr”
lub e-mailem: kadry@1944.pl

Muzeum zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informuję, że:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa.
 • Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji i przyszłych rekrutacji na wyżej wskazane stanowisko na podstawie art. 22ustawy Kodeks pracy a w przypadku podania szerszego zakresu danych na podstawie art. 6 § 1a RODO - wyrażonej przez Ciebie zgody.
 • Administrator nie przewiduje odbiorców podanych przez Ciebie danych osobowych.
 • Twoje dane przechowywane będą przez okres do 6 miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.
 • Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.
 • Masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Przysługuje Ci skarga do właściwego organu nadzorczego.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
 • Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będziesz podlegał profilowaniu.

Podstawą podania danych jest art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W przypadku podania szerszego zakresu danych, niż podany w art. 221 § 1  k. p. proszę o zamieszczenie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji. Znana jest mi treść obowiązku informacyjnego, przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

W procesie rekrutacji na ww.  stanowisko został wybrany Pan Tomasz Łopacki.

Pan Tomasz Łopacki  spełnił w najwyższym stopniu  wymagania stawiane kandydatom podczas rekrutacji na ww. stanowisko.


ZOBACZ ARCHIWALNE OGŁOSZENIA 


Kontakt: Dział Kadr
Muzeum Powstania Warszawskiego
ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa
kadry@1944.pl

Zobacz także


w rocznicę rzezi woli

Marsz Pamięci ofiar cywilnych Powstania Warszawskiego

5 sierpnia (piątek) o godz. 19.00 mieszkańcy Warszawy zgromadzą się przy skwerze Pamięci, u zbiegu ulicy Leszno i alei Solidarności, a następnie przejdą ulicami Woli.

więcej

relacje i pamiątki

Muzeum Powstania Warszawskiego tworzą przede wszystkim pamiątki, archiwalia i relacje. Od 1981 roku pamiątki zbierano w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy, z nadzieją na ekspozycję w miejscu godnym ich pamięci. W 2003 roku rozpoczęła się akcja zbierania eksponatów dla nowo powstającego Muzeum Powstania Warszawskiego.

więcej
O Muzeum

Władze Muzeum

Muzeum Powstania Warszawskiego zarządzają następujące osoby

więcej
Edukacja

Dzieci i młodzież

Sala Małego Powstańca jest miejscem, w którym nasi najmłodsi goście mogą stawiać swe pierwsze kroki w poznawaniu historii. Rodzice podczas zwiedzania ekspozycji muzealnej mogą zostawić tutaj dzieci pod opieką instruktorów dydaktycznych. Tutaj także są prowadzone lekcje muzealne i warsztaty dla najmłodszych.

więcej