o Muzeum

praca

Muzeum Powstania Warszawskiego poszukuje osób na następujące stanowiska:

Przewodnik muzealny

Szukamy energicznej, kreatywnej osoby:

 • z wykształceniem wyższym humanistycznym
 • z biegłą znajomością języka angielskiego oraz języka francuskiego
 • z bardzo dobrą znajomością tematyki II wojny światowej
 • łatwo nawiązującej kontakt z ludźmi oraz umiejącej pracować w dużym zespole

W zamian oferujemy:

 • umowę o pracę na zastępstwo
 • stabilne warunki pracy i płacy
 • pracę w przyjaznej atmosferze
 • udział w realizacji wyjątkowych projektów

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV do 1.12.2017 r. na adres:

Muzeum Powstania Warszawskiego
ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa
z dopiskiem „Przewodnik muzealny”
lub e-mailem: kadry@1944.pl 

Muzeum zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 79, 00-844 Warszawa.

Ponadto informujemy, że:

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji oraz kolejnych rekrutacji na wyżej wskazane stanowisko, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do 6 miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.

Podstawą podania danych jest art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W przypadku podania szerszego zakresu danych niż wymieniony w art. 221 § 1 k. p. prosimy o zamieszczenie klauzuli:

Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym CV/liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji.


 

Instruktor w Sali Małego Powstańca

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe humanistyczne, np. historia, pedagogika, filologia polska
 • podstawowa wiedza o historyczna II wojnie światowej i Powstaniu Warszawskim
 • dobry kontakt z uczniami w wieku 6-18 lat
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • przynajmniej roczne doświadczenie w pracy edukacyjnej w szkole lub innej placówce oświatowej (świetlica, muzeum, dom kultury itp.)
 • umiejętność prowadzenia projektów edukacyjnych (doświadczenie w opracowywaniu budżetu i zdolności organizacyjne)

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym z dopiskiem „Instruktor w Sali Małego Powstańca” do 1.12.2017 r. na adres:

Muzeum Powstania Warszawskiego
ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa
lub e-mailem: kmazur@1944.pl 

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 79, 00-844 Warszawa. Ponadto informujemy, że:

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji oraz kolejnych rekrutacji na wyżej wskazane stanowisko na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do 6 miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.

Podstawą podania danych jest art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W przypadku podania szerszego zakresu danych niż wymieniony w art. 221 § 1 k.p. prosimy o zamieszczenie klauzuli:

Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym CV/liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji.


 

[Zakończono zbieranie zgłoszeń] Specjalista ds. social media

Główne zadania:

 • współtworzenie strategii komunikacji w internecie,
 • samodzielne tworzenie i zarządzanie treścią w mediach społecznościowych i na stronie internetowej,
 • moderowanie treści pojawiających się na profilach społecznościowych,
 • rozwój i poszerzanie zakresu ofertowego z obszaru online/interactive/social media,
 • współtworzenie rozwiązań i projektów on-line, raportów oraz analiz,
 • tworzenie materiałów informacyjnych i promocyjnych,
 • realizacja projektów medialno-komunikacyjnych,
 • bieżące wsparcie przy eventach,
 • koordynacja pracy podwykonawców oraz współpracowników.

 

Wymagania:

 • doświadczenie w planowaniu i zarządzaniu kampaniami reklamowymi w social media (w tym znajomość Facebook Ads),
 • bardzo dobra orientacja w internecie i trendach social media,
 • nienaganna znajomość języka polskiego, umiejętność redagowania krótkich tekstów,
 • doświadczenie w administrowaniu stronami internetowymi (obsługa CMS),
 • znajomość programów graficznych umożliwiająca samodzielne przygotowywanie grafik do mediów społecznościowych,
 • mile widziana podstawowa znajomość programów do montażu wideo i tworzenia animacji,
 • znajomość Google Analytics oraz zdolności analityczne,
 • samodzielność,
 • umiejętność niestandardowego i krytycznego myślenia,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1.

 

Oferujemy:

 • pracę w prestiżowej instytucji kultury,
 • udział w ciekawych projektach,
 • twórcza i przyjazna atmosfera pracy w doświadczonym zespole,
 • możliwość intensywnego pogłębienia wiedzy i zdobycia nowych kwalifikacji,
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów oraz innowacyjnych rozwiązań,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV do 15.11.2017 r. na adres:

Muzeum Powstania Warszawskiego
ul. Grzybowska 79,
00-844 Warszawa,
z dopiskiem „Specjalista ds. Social Media”
lub e-mailem: kadry@1944.pl

Prosimy o zamieszczenie na CV adnotacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).”

Muzeum zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 79, 00-844 Warszawa. Ponadto informujemy, że:

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Muzeum Powstania Warszawskiego w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. Social Media, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do 3 miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
 • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 


 

[Rekrutacja zakończona] Pracownika administracyjnego do Działu Finansowego

do zadań którego będzie należało m.in.

 • prowadzenie rejestru faktur i ich sprawdzanie,
 • prowadzenie rejestrów umów i zamówień,
 • archiwizowanie dokumentów,
 • obsługa sekretariatu dyrektora finansowego.

 

Poszukujemy osoby:

 • z wykształceniem wyższym,
 • ze znajomością programów: Office, Excel,
 • sumiennej i zaangażowanej przy wykonywaniu obowiązków służbowych.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV do 25.10.2017 r. na adres:
Muzeum Powstania Warszawskiego
Grzybowska 79, 00-844 Warszawa,
z dopiskiem „Pracownik administracyjny do Działu finansowego” lub e-mailem: kadry@1944.pl

Prosimy o zamieszczenie na CV adnotacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).”

Muzeum zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 79, 00-844 Warszawa. Ponadto informujemy, że:

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Muzeum Powstania Warszawskiego w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko pracownika administracyjnego do Działu finansowego, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do 1 miesiąca od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
 • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 


 

[REKRUTACJA ZAKOŃCZONA] Pracownicy fizyczni do sekcji sprzątającej

Wymagania:

 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dokładność, rzetelność, lojalność.

 

Obowiązki:

 • prace porządkowe na terenie MPW i chodników przylegających do posesji,
 • sprzątanie powierzchni biurowej, ekspozycji, powierzchni magazynowej oraz WC na terenie biur i ekspozycji

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV

do 30.09.2017 r. na adres:

Muzeum Powstania Warszawskiego
Grzybowska 79, 00-844 Warszawa
z dopiskiem Sekcja Sprzątająca
lub e-mailem: kadry@1944.pl

Prosimy o zamieszczeni adnotacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2014 r. poz.1182, z pózn. zm. ”


ZOBACZ INNE ARCHIWALNE OGŁOSZENIA 


 

Kontakt: Dział Kadr
Muzeum Powstania Warszawskiego
ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa
kadry@1944.pl

Zobacz także


finanse

Sprawozdania finansowe i centralny rejestr umów

więcej
bip

dyrektor i zastępcy

Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego oraz jego zastępcy

więcej
o Muzeum

Historia

Zapoznaj się z historią Muzeum Powstania Warszawskiego

więcej