Pseudonim
'Marek"
Data urodzenia
1929-06-30
Data śmierci
1992-01-26
Stopień
łącznik
Stopień
Strzelec
Miejsce urodzenia
Brzostowica Wielka
Imiona rodziców
Stanisław - Maria z domu Puzyna
Oddział
Obszar Warszawski Armii Krajowej - odział łączności mjr. "Jakuba" (Samuel Ostik-Kostrowicki)
Szlak bojowy
Śródmieście Południe
Losy po Powstaniu
Opuścił Warszawę 2.10.1944 r. - na rozkaz d-cy oddziału wyszedł z ludnością cywilną.
Rodzina walcząca w Powstaniu Warszawskim
Ojciec Stanisław Kossakowski
Losy po wojnie
W latach 1966 - 1983 pracował jako dyrektor Stołecznego Biura Wystaw Artystycznych. Zwolniony z pracy w czasie stanu wojennego po sugestii ambasady Związku Radzickiego przez wystawę malarstwa na szkle malarza Jana Fudali. Przez krótki czas wykładał w Szkole Filmowej w Łodzi, doktoryzował się w filmach animowanych.
Informacje dodatkowe
Podczas Powstania był łącznikiem w stopniu szeregowego, pełnił służbę w lokalu kontaktowym oddziału przy ul. Moniuszki 7, vis a vis "Adrii". Do jego obowiązków należało m. in. przyjmowanie meldunków i informacji napływających z terenów walk, przedkładanie ich do wglądu i oceny dowódcy oddziału, który meldunki sytuacyjne i inne meldunki ważne przekazywał osobiście dowódcy Obszaru, gen. Albinowi Skroczyńskiemu ps. "Łaszcz". Kossakowski niejednokrotnie towarzyszył oficerom Oddziału w ich akcjach rozpoznawczych przenosząc dowódcy Oddziału "gorące" meldunki sytuacyjne z terenu walk. (m.in. w dniach 5 i 6 września przenosił meldunki od ppor. Tadeusza Kelusa ps. "Czaplicki", "Konstanty", "K-4" z terenu walk na Powiśle Północne). Brał również udział w odbiorze zrzutów. Po przeniesieniu kwatery Oddziału na ul. Hożą był w stałej łączności z obozem jeńców w kinie "Hollywood" celem ich wykorzystywania do transportu żywności, głównie z browaru Haberbusch & Schiele przy ul. Grzybowskiej. Sam niejednokrotnie brał udział w tych transportach, jak również "organizował" Oddziałowi żywność na własną rękę. Wykonywał też wiele czynności typu kwatermistrzowskiego.
Miejsce śmierci
Warszawa
Miejsce pochówku
Cmentarz w Milanówku
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram