Pseudonim:
"Anna"
Data urodzenia:
1929-02-23
Data śmierci:
-
Funkcja:
sanitariuszka
Miejsce urodzenia :
Końskie
Imiona rodziców :
Włodzimierz - Janina z domu Wójcik
Udział w konspiracji 1939 -1944:
W konspiracji od lipca 1944 - II Obwód "Żywiciel" (Żoliborz) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej. Przed wybuchem Powstania odbyła przeszkolenie sanitarno-wojskowe
Adres zamieszkania przed Powstaniem :
Warszawa, ul. Mickiewicza 25
Oddział :
II Obwód "Żywiciel" (Żoliborz) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - punkt sanitarny przy ul. Mickiewicza 25, przełożony: dr Paweł Skrabeliński (1894-1965)
Odniesione rany :
Na skutek zasypania w piwnicy doznała urazu głowy i szoku. Wydobyta spod gruzów dopiero po pewnym czasie.
Losy po Powstaniu :
Warszawę opuściła z ludnością cywilną drogą przez obóz przejściowy w Pruszkowie (Dulag 121). Wywieziona wraz z matką, babcią i Lilką (Krysią) na wieś w okolice Miechowa. Końca wojny doczekała w miejścowości Kraszewo.
Losy po wojnie :
Po wojnie wyjechała z matką do Gdańska, gdzie kontynuowała naukę w gimnazjum. W latach 1945-1947 była harcerką w Gdańsku - Wrzeszczu. Następnie ukończyła studia na Akademii Medycznej. W 1956 roku wyszła za mąż. Od 1963 roku pracowała jako lekarz asystent na Oddziale Neurologii Centralnego Szpitala Kolejowego w Międzylesiu. W 1986 roku przeszła na emeryturę.
Odznaczenia:
Za pomoc niesioną w czasie wojny Mikołajowi Borensteinowi, Ryszardowi Grynbergowi oraz Liliannie Alter 19.09.1984 roku Anna Stupnicka - Bando i jej matka Janina Stupnicka zostały uhonorowane Medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.
Nazwisko po mężu :
Anna Stupnicka-Bando
Informacje dodatkowe:
Córka nauczycielki i wyższego urzędnika starostwa. Od 1933 roku mieszkała wraz z matką w Warszawie, gdzie ukończyła szkołę powszechną. W czasie okupacji niemieckiej Anna mieszkała z babcią i matką na Żoliborzu przy ul. Mickiewicza 25. W mieszkaniu tym, od 1941 roku kobiety ukrywały dziewczynkę żydowskiego pochodzenia, Lilianę Alter, dla której Janina Stupnicka zdobyła fałszywe dokumenty wyrobione na nazwisko Krystyna Wójcikówna, a także 13-letniego chłopca żydowskiego Ryszarda Grynberga vel Łukomskiego (w czasie okupacji matka Anny Stupnickiej-Bando zajmowała się prowadzeniem ksiąg meldunkowych i administracji domów. Wykorzystując przepustkę pozwalającą na swobodne wchodzenie do getta, zimą 1941 r. wyprowadziła Lilianę Alter) - patrz także: Historia pomocy - Rodzina Stupnickich - sprawiedliwi.org.pl
Źródła:
MPW-teczka: materiały udostępnione ze zbiorów rodzinnych za pośrednictwem Pokoju Kombatanta MPW, w tym życiorys oraz oświadczenia świadków: Jan Jekel "Zagłoba", "Dżek", (16.09.76), Jerzy Łazor ps. "Rudy" (Warszawa, 17.06.77). Członek ZBoWiD. Do Związku wprowadzona przez Alicję Wrześniewską - Pawluk.
Archiwum Historii Mówionej:
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Anna Stupnicka-Bando „Anka” - zdjęcie wykonane po wojnie, ok. 1947 roku. Fot. ze zbiorów rodzinnych

Anna Stupnicka-Bando „Anka” - zdjęcie wykonane po wojnie, ok. 1947 roku. Fot. ze zbiorów rodzinnych

Michalin, 1943 rok. Anna Stupnicka (z prawej) z Lilianą  Alter (fałszywe nazwisko Krystyna Wójcik). Fot. ze zbiorów rodzinnych.

Michalin, 1943 rok. Anna Stupnicka (z prawej) z Lilianą Alter (fałszywe nazwisko Krystyna Wójcik). Fot. ze zbiorów rodzinnych.

Matka Anny  - Janina Stupnicka z d. Wójcik z Anną (na zdjęciu po lewej) i Lilianą vel Krysią Wójcik (po prawej). Fot. archiwum rodzinne

Matka Anny - Janina Stupnicka z d. Wójcik z Anną (na zdjęciu po lewej) i Lilianą vel Krysią Wójcik (po prawej). Fot. archiwum rodzinne

Nasz newsletter