Pseudonim:
"Witold"
Data urodzenia:
1897-12-24
Data śmierci:
1948-01-20
Funkcja:
-
Stopień:
komandor porucznik Marynarki Wojennej
Udział w konspiracji 1939-1944:
1 września 1941 r. z inicjatywy kmdr. ppor. Antoniego Gnieweckiego została utworzona konspiracyjna organizacja Marynarki Wojennej pod kryptonimem „Alfa”. Organizacja, która skupiała wojskowych wywodzących się ze środowiska Związku Oficerów Rezerwy, weszła w skład Związku Walki Zbrojnej. Po wcieleniu jej z dniem 20 marca 1942 r. do Armii Krajowej została podporządkowana komendantowi Obszaru nr V – Zachód i jako Wydział Marynarki Wojennej (kolejne kryptonimy: „Alfa”, od czerwca 1944 r. – „Ostryga”) wchodziła w skład Oddziału III (operacyjno-wyszkoleniowego) i w ramach Wydziału Broni Głównych stanowiła organ pracy szefa operacji Komendy Głównej AK. Kierownikiem Wydziału Marynarki Wojennej (komendantem „Alfy”) był wspomniany kmdr ppor. Gniewecki „Witold”. Podlegał on komendantowi Obszaru Zachodniego (podległość ta nie była stała) i jednocześnie był doradcą do spraw morskich Komendanta Głównego AK.
Oddział:
Komenda Główna Armii Krajowej - Oddział III (Operacyjno-Szkoleniowy) - Wydział Marynarki Wojennej "Alfa", "Ostryga"
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - Oflag II-C Woldenberg.
Numer jeniecki:
101442
Miejsce śmierci:
Warszawa
Informacje dodatkowe:
Jednym z największych osiągnięć „Alfy” było wystawienie do Powstania Warszawskiego oddziału bojowego o kryptonimie „Szczupak”. Dowódcą tej niewielkiej, liczącej zaledwie 50 osób, do tego słabo uzbrojonej jednostki, został Władysław Macioch, ps. „Mizio”. W skład oddziału weszli przede wszystkim specjaliści żeglugi rzecznej. Głównym zadaniem „Szczupaka” było zajęcie portu czerniakowskiego oraz zapewnienie powstańcom przepraw przez Wisłę.
Publikacje:
Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powstania Warszawskiego T.4 - Jeńcy wojenni - żołnierze Powstania Warszawskiego, oprac. Tomasz Łabuszewski; Bronisław Chybowski, Jerzy Romanowicz „Konspiracyjna Marynarka Wojenna w świetle relacji kmdr. ppor. Bronisława Chybowskiego" w: Przegląd Historyczno-Wojskowy 16 (67) /1 (251), 144-157
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Nasz newsletter