Bronisław Michał Piekarski

Pseudonim:
"Omega"
Data urodzenia:
1901-06-13
Data śmierci:
1960-01-13
Funkcja:
zastępca kwatermistrza V Rejonu
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Ludwik - Zofia z domu Ruszczykowska
Wykształcenie i praca zawodowa:
Inżynier budownictwa sanitarnego w zakresie wodociągów i kanalizacji. Naukę rozpoczął w siedmioklasowej tyfliskiej szkole handlowej. Następnie w związku z wyjazdem wraz z rodzicami do Baku kontynuował naukę w Pierwszej Handlowej Szkole Państwowej w Baku, którą ukończył w kwietniu 1920 roku, przed przewrotem bolszewickim w Azerbejdżanie. Jeszcze jako uczeń pracował latem 1917 roku w jedynej w Rosji fabryce terpentyny francuskiej w Borżomie [uwaga! pisownia oryginalna zaczerpnięta z życiorysu autorstwa B. Piekarskiego, być może chodzi o Bordżomi - przyp. red.]. Będąc uczniem VII klasy powołany został na asystenta profesorów fizyki i chemii w szkole handlowej, do której uczęszczał i gdzie kierował z polecenia profesorów pracami laboratoryjnymi kolegów z klas 6 i 8. W kwietniu 1920 roku zostaje aresztowany w Baku (wraz z ojcem Ludwikiem Piekarskim) przez bolszewików jako zakładnik polski. W więzieniu przebywa do czerwca 1920 roku, natomiast jego ojciec zwolniony zostaje dopiero 15 grudnia 1920 roku. Bronisław po wypuszczeniu z więzienia, zmuszony przez władze sowieckie do pracy, zatrudnia się w porcie w Baku początkowo jako rysownik-konstruktor, a po dwóch miesiącach powołany zostaje na głównego konstruktora portu. W tym okresie wykonał m. in. projekt przebudowy odlewni portowej, a następnie kierował ww. przebudową, a także sporządził projekt 10-tonowego elektrycznego suwaka. Po powrocie do Polski został przyjęty na Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Warszawskiego. Na zajęcia uczęszczał w okresie 1922/1923 - 1927/1928, zaliczając 3 lata studiów. Wraz z ojcem Ludwikiem Piekarskim (również inżynierem), kanalizował Nowy Dwór Mazowiecki i Twierdzę Modlin.
Powrót do kraju:
Na przełomie 1921/1922 roku wyruszył wraz z młodszym bratem Czesławem w drogę powrotną z Baku do Polski. Zatrzymany przez władze sowieckie w Koziatyniu przejechał granicę Polską 19 stycznia 1922 roku.
Wrzesień 1939 r.:
We wrześniu 1939 roku był dowódcą 2. Kompanii I Batalionu Pracy Obrony Warszawy
Oddział:
V Obwód (Mokotów) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - 5. Rejon - batalion "Oaza" - Kwatermistrzostwo od 7.08.1944 r.
Szlak bojowy:
Sadyba do 2.09.1944 r. - wyszedł z miasta z ludnością cywilną
Losy po wojnie:
Po wojnie pracował jako starszy projektant w Biurze Projektów Urządzeń Wodnych Budownictwa Przemysłowego Warszawa 22 przy ul. Grójeckiej 70 A. Mieszkał na Mokotowie przy ul. Morszyńskiej. W latach 50. skanalizował Krasnystaw.
Miejsce śmierci:
Warszawa
Miejsce pochówku:
Cmentarz Czerniakowski
Informacje dodatkowe:
Był autorem dwóch podręczników do matematyki (1. Matematyka: arytmetyka, algebra, trygonometrja, szeregi, rachunek różniczkowy, pola figur płaskich, powierzchnie i objętości brył, tablice / Bronisław Piekarski, 1931 | Warszawa : s.n .2. Zbiór wzorów matematycznych. Cz. 1, Arytmetyka, algebra, trygonometrja, szeregi, rachunek różniczkowy, rachunek całkowy, pola figur płaskich, powierzchnie i objętości brył, tablice, 1933 | Warszawa : nakł. autora : Gebethner i Wolff). Dla upamiętnienia faktu, że Bronisław Piekarski skanalizował po wojnie Krasnystaw, na jego cześć nazwano ulicę, przy której dziś znajduje się Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krasnymstawie.
Źródła:
Życiorys autorstwa B. Piekarskiego sporządzony w 1922 roku po powrocie do Polski, nekrolog prasowy. Prezentowane w biogramie dokumenty oraz fotografie pochodzą ze zbiorów p. Małgorzaty Karoliny Piekarskiej, wnuczki Bronisława Michała Piekarskiego.
Publikacje:
Maciej Piekarski, Glosa do "Przedwiośnia", Niepodległość i Pamięć 1/1, 143-158, 1994, Małgorzata Karolina Piekarska: Byle do Polski, felieton z cyklu „Zaułki historii” w: „Mieszkaniec", nr 21 (695), rok XXVII, 09.11.2017, dostęp on-line: http://mieszkaniec.pl/Archiwum/PDF/2017/21
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Bronisław Michał Piekarski "Omega" (1901-1960).  Fot. z archiwum rodzinnego p. Małgorzaty Karoliny Piekarskiej, wnuczki.

Bronisław Michał Piekarski "Omega" (1901-1960). Fot. z archiwum rodzinnego p. Małgorzaty Karoliny Piekarskiej, wnuczki.

 Fot. z archiwum rodzinnego p. Małgorzaty Karoliny Piekarskiej, wnuczki.

Fot. z archiwum rodzinnego p. Małgorzaty Karoliny Piekarskiej, wnuczki.

 Fot. z archiwum rodzinnego p. Małgorzaty Karoliny Piekarskiej, wnuczki.

Fot. z archiwum rodzinnego p. Małgorzaty Karoliny Piekarskiej, wnuczki.

 Fot. z archiwum rodzinnego p. Małgorzaty Karoliny Piekarskiej, wnuczki.

Fot. z archiwum rodzinnego p. Małgorzaty Karoliny Piekarskiej, wnuczki.

Karykatura przedstawiająca Bronisława Michała Piekarskiego. Z archiwum rodzinnego p. Małgorzaty Karoliny Piekarskiej, wnuczki

Karykatura przedstawiająca Bronisława Michała Piekarskiego. Z archiwum rodzinnego p. Małgorzaty Karoliny Piekarskiej, wnuczki

Zaświadczenie podpisane przez  Tytusa Filipowicza dotyczące aresztowania przez bolszewików Bronisława Piekarskiego i jego ojca Ludwika. Z archiwum rodzinnego p. Małgorzaty Karoliny Piekarskiej, wnuczki

Zaświadczenie podpisane przez Tytusa Filipowicza dotyczące aresztowania przez bolszewików Bronisława Piekarskiego i jego ojca Ludwika. Z archiwum rodzinnego p. Małgorzaty Karoliny Piekarskiej, wnuczki

Dokument tożsamości Bronisława Piekarskiego wystawiony w Baku. Dokument w języku rosyjskim. Z archiwum rodzinnego p. Małgorzaty Karoliny Piekarskiej, wnuczki

Dokument tożsamości Bronisława Piekarskiego wystawiony w Baku. Dokument w języku rosyjskim. Z archiwum rodzinnego p. Małgorzaty Karoliny Piekarskiej, wnuczki

Dokument tożsamości Bronisława Piekarskiego wystawiony w Baku. Dokument w języku rosyjskim. Z archiwum rodzinnego p. Małgorzaty Karoliny Piekarskiej, wnuczki

Dokument tożsamości Bronisława Piekarskiego wystawiony w Baku. Dokument w języku rosyjskim. Z archiwum rodzinnego p. Małgorzaty Karoliny Piekarskiej, wnuczki

Równe, 1922 -  dokument podróży wystawiony dla Bronisława Piekarskiego przez Urząd Emigracyjny przy Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej. Z archiwum rodzinnego p. Małgorzaty Karoliny Piekarskiej, wnuczki

Równe, 1922 - dokument podróży wystawiony dla Bronisława Piekarskiego przez Urząd Emigracyjny przy Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej. Z archiwum rodzinnego p. Małgorzaty Karoliny Piekarskiej, wnuczki

Dokument urzędowy - 21.01.1922, etap Urzędu Emigracyjnego w Równem. Z archiwum rodzinnego p. Małgorzaty Karoliny Piekarskiej, wnuczki

Dokument urzędowy - 21.01.1922, etap Urzędu Emigracyjnego w Równem. Z archiwum rodzinnego p. Małgorzaty Karoliny Piekarskiej, wnuczki

Bezpłatne i jednorazowe świadectwo lekarskie, dołączane do przepustki i paszportu, dokument wystawiony przez Delegaturę w Równem. Z archiwum rodzinnego p. Małgorzaty Karoliny Piekarskiej, wnuczki

Bezpłatne i jednorazowe świadectwo lekarskie, dołączane do przepustki i paszportu, dokument wystawiony przez Delegaturę w Równem. Z archiwum rodzinnego p. Małgorzaty Karoliny Piekarskiej, wnuczki

Należący do Bronisława Michała Piekarskiego dowód osobisty. Z archiwum rodzinnego p. Małgorzaty Karoliny Piekarskiej, wnuczki

Należący do Bronisława Michała Piekarskiego dowód osobisty. Z archiwum rodzinnego p. Małgorzaty Karoliny Piekarskiej, wnuczki

Dowód osobisty akademicki. Z archiwum rodzinnego p. Małgorzaty Karoliny Piekarskiej, wnuczki

Dowód osobisty akademicki. Z archiwum rodzinnego p. Małgorzaty Karoliny Piekarskiej, wnuczki

Legitymacja tramwajowa dla rzeczywistych słuchaczy Uniwersytetu Warszawskiego. Dokument wystawiony na nazwisko Bronisław Piekarski,  na rok akademicki 1927/1928. Z archiwum rodzinnego p. Małgorzaty Karoliny Piekarskiej, wnuczki

Legitymacja tramwajowa dla rzeczywistych słuchaczy Uniwersytetu Warszawskiego. Dokument wystawiony na nazwisko Bronisław Piekarski, na rok akademicki 1927/1928. Z archiwum rodzinnego p. Małgorzaty Karoliny Piekarskiej, wnuczki

Legitymacja tramwajowa dla rzeczywistych słuchaczy Uniwersytetu Warszawskiego - rewers ze zdjęciem. Z archiwum rodzinnego p. Małgorzaty Karoliny Piekarskiej, wnuczki

Legitymacja tramwajowa dla rzeczywistych słuchaczy Uniwersytetu Warszawskiego - rewers ze zdjęciem. Z archiwum rodzinnego p. Małgorzaty Karoliny Piekarskiej, wnuczki

Dokument powojenny - bilet miesięczny wystawiony przez MPK m. st. Warszawy, na stemplu widoczny adres ówczesnego miejsca pracy Bronisława Piekarskiego. Z archiwum rodzinnego p. Małgorzaty Karoliny Piekarskiej, wnuczki

Dokument powojenny - bilet miesięczny wystawiony przez MPK m. st. Warszawy, na stemplu widoczny adres ówczesnego miejsca pracy Bronisława Piekarskiego. Z archiwum rodzinnego p. Małgorzaty Karoliny Piekarskiej, wnuczki

Dyplom inzyniera budownictwa sanitarnego wystawiony przez Państwową Komisję Weryfikacyjno-Egzaminacyjną na st. inżyniera przy Politechnice Warszawskiej, 28.12.1957 r. Z archiwum rodzinnego p. Małgorzaty Karoliny Piekarskiej, wnuczki

Dyplom inzyniera budownictwa sanitarnego wystawiony przez Państwową Komisję Weryfikacyjno-Egzaminacyjną na st. inżyniera przy Politechnice Warszawskiej, 28.12.1957 r. Z archiwum rodzinnego p. Małgorzaty Karoliny Piekarskiej, wnuczki

Zaświadczenie  z dn. 26.06.1959 roku wystawione przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Z archiwum rodzinnego p. Małgorzaty Karoliny Piekarskiej, wnuczki

Zaświadczenie z dn. 26.06.1959 roku wystawione przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Z archiwum rodzinnego p. Małgorzaty Karoliny Piekarskiej, wnuczki

Legitymacja pracownicza - starszy projektant w Biurze Projektów Urządzeń Wodnych Budownictwa Przemysłowego Warszawa 22.  Z archiwum rodzinnego p. Małgorzaty Karoliny Piekarskiej, wnuczki

Legitymacja pracownicza - starszy projektant w Biurze Projektów Urządzeń Wodnych Budownictwa Przemysłowego Warszawa 22. Z archiwum rodzinnego p. Małgorzaty Karoliny Piekarskiej, wnuczki

Z archiwum rodzinnego p. Małgorzaty Karoliny Piekarskiej, wnuczki

Z archiwum rodzinnego p. Małgorzaty Karoliny Piekarskiej, wnuczki

Nasz newsletter