Pseudonim:
"Basia"
Data urodzenia:
1927-09-03
Data śmierci:
1944-09-16
Funkcja:
sanitariuszka
Pozycja na murze pamięci:
Kolumna: 71 Miejsce: 16
Stopień:
strzelec
Nazwisko konspiracyjne:
Barbara Hutorowicz
Pseudonimy:
"Hutorowicz", "Basia"
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
... - Irena z domu Edelman
Adres zamieszkania przed Powstaniem:
Warszawa, ul. Żytnia 28
Oddział:
Armia Krajowa - zgrupowanie "Paweł" - batalion "Antoni" - kompania "Aniela", od 7.08.1944 - Grupa "Północ" - zgrupowanie "Róg" - batalion "Gustaw" - kompania "Aniela"
Szlak bojowy:
Wola - Stare Miasto - kanały - Śródmieście
Miejsce śmierci:
Poległa na ul. Mokotowskiej 41 pod gruzami. Po wojnie ekshumowana z ul. Koszykowej 26 na Powązki Wojskowe.
Miejsce pochówku:
Cmentarz Powązki Wojskowe Kw. A25, Rz. 15, Gr. 19
Informacje dodatkowe:
Urodzona i zamieszkała w Warszawie. Obydwoje rodzice byli lekarzami. Jej ojciec został zabity w 1942 roku.
Źródła:
Muzeum Powstania Warszawskiego, baza uczestników PW, Archiwum Państwowe m. st. Warszawy - listy ekshumowanych. Wymieniona we wspomnieniach Marii Grześlak z d. Paciorek, MPW-zbiory, sygn. P/2158. Dane archiwum Środowiska b. Żołnierzy batalionów "Gustaw" - "Harnaś"
Uwagi - rozbieżności dotyczące nazwiska:
Spotykana także jako Barbara Kirkowska vel Kipman. Na murze pamięci upamiętniona jako sanit. BARBARA KITMAN "BASIA", zaś nazwisko Halina Kirkowska, Barbara Hutorowicz podawane są jako nazwiska okupacyjne (dane za archiwum Środowiska "Gustaw"-"Harnaś".) Nazwisko na nagrobku na Powązkach Wojskowych: Halina Barbara Kirkowska. Zapis na listach ekshumacyjnych - Kirkowska Barbara, lat 17 oraz Kirkowska Halina
Publikacje:
Rómmel J. "Za honor i ojczyznę" Iskry, 1958. Robert Bielecki: "Gustaw" - "Harnaś" dwa powstańcze bataliony", PIW 1989; Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945 : poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej / oprac. Hanna Michalska; PIW 1988; tamże: Kirkowska Halina "Baśka", biogram na stronie 185.
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Fot. udostępnione przez Magdalenę Ciok.

Fot. udostępnione przez Magdalenę Ciok.

Powązki Wojskowe. Tu nazwisko "Halina Barbara Kirkowska". Fot. udostępnione przez Magdalenę Ciok.

Powązki Wojskowe. Tu nazwisko "Halina Barbara Kirkowska". Fot. udostępnione przez Magdalenę Ciok.

Archiwum Państwowe m. st. Warszawy - listy ekshumowanych

Archiwum Państwowe m. st. Warszawy - listy ekshumowanych

Archiwum Państwowe m. st. Warszawy - listy ekshumowanych

Archiwum Państwowe m. st. Warszawy - listy ekshumowanych

Fragment maszynopisu - wspomnienia powojenne z Powstania Warszawskiego Marii Grześlak z d. Paciorek, MPW-zbiory, sygn. P/2158

Fragment maszynopisu - wspomnienia powojenne z Powstania Warszawskiego Marii Grześlak z d. Paciorek, MPW-zbiory, sygn. P/2158

Nasz newsletter