Ignacy Franciszek Felczak

Pseudonim:
"Wicek"
Data urodzenia:
1928-12-02
Data śmierci:
2023-04-03
Funkcja:
-
Stopień:
strzelec
Miejsce urodzenia:
Kuczbork
Imiona rodziców:
Zygmunt - Antonina
Wykształcenie do 1944 r. :
W czasie wojny uczęszczał do Miejskiej Szkoły Elektrycznej I stopnia przy ul. Śniadeckich 8.
Udział w konspiracji 1939-1944:
Należał do harcerstwa - 20.11. 1943 otrzymał stopień młodzika, a w maju 1944 roku stopień wywiadowcy.
Adres przed Powstaniem:
Warszawa, ul. Noakowskiego 10, Warszawa, ul. Zajączka 32 m. 1
Oddział:
Armia Krajowa - Grupa "Kampinos" - batalion mjr. "Korwina” - kompania kpt. "Mścisława”
Szlak bojowy:
Kampinos
Adres po Powstaniu:
Sochaczew, ul. Staszica 94 (VI 1945).
Losy po wojnie:
Był drużynowym ZHP. Po wojnie zamieszkał w Brazylii, gdzie był działaczem polonijnym i współorganizatorem uroczystości poświęconych polskim żołnierzom. Przez wiele lat pełnił funkcję Prezesa Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Brazylii.
Awanse:
Awansowany do stopnia podpułkownika WP
Miejsce śmierci:
Rio de Janeiro
Źródła:
Muzeum Powstania Warszawskiego, Teczki personalne uczestników Powstania Warszawskiego: Felczak Ignacy, zasób Pokoju Kombatanta MPW. Prezentowane w galerii biogramu dokumenty pochodzą ze zbiorów prywatnych p. Ignacego Felczaka. Informację o śmierci podały na swoich stronach Ambasada RP w Brazylii i Towarzystwo Polsko-Brazylijskie.
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Ignacy Felczak ps. "Wicek". Fot. archiwum rodzinne.

Ignacy Felczak ps. "Wicek". Fot. archiwum rodzinne.

Legitymacja szkolna (Schülerausweis) z okresu okupacji niemieckiej. Zbiory prywatne p. Ignacego Felczaka.

Legitymacja szkolna (Schülerausweis) z okresu okupacji niemieckiej. Zbiory prywatne p. Ignacego Felczaka.

Legitymacja szkolna (Schülerausweis) z okresu okupacji niemieckiej. Zbiory prywatne p. Ignacego Felczaka.

Legitymacja szkolna (Schülerausweis) z okresu okupacji niemieckiej. Zbiory prywatne p. Ignacego Felczaka.

Kenkarta (niem. Kennkarte, karta rozpoznawcza) – dokument tożsamości wydawany  przez okupacyjne władze niemieckie. Zbiory prywatne p. Ignacego Felczaka.

Kenkarta (niem. Kennkarte, karta rozpoznawcza) – dokument tożsamości wydawany przez okupacyjne władze niemieckie. Zbiory prywatne p. Ignacego Felczaka.

Kenkarta (niem. Kennkarte, karta rozpoznawcza) – dokument tożsamości wydawany  przez okupacyjne władze niemieckie. Zbiory prywatne p. Ignacego Felczaka.

Kenkarta (niem. Kennkarte, karta rozpoznawcza) – dokument tożsamości wydawany przez okupacyjne władze niemieckie. Zbiory prywatne p. Ignacego Felczaka.

Tymczasowa legitymacja harcerska Ignacego Felczaka. Zbiory prywatne p. Ignacego Felczaka.

Tymczasowa legitymacja harcerska Ignacego Felczaka. Zbiory prywatne p. Ignacego Felczaka.

Należąca do Ignacego Felczaka tymczasowa legitymacja członkowska ZHP - 1945.  Zbiory prywatne p. Ignacego Felczaka.

Należąca do Ignacego Felczaka tymczasowa legitymacja członkowska ZHP - 1945. Zbiory prywatne p. Ignacego Felczaka.

Jerzy Felczak w Kampinosie - 1944 rok. Zbiory prywatne p. Ignacego Felczaka.

Jerzy Felczak w Kampinosie - 1944 rok. Zbiory prywatne p. Ignacego Felczaka.

Zaświadczenie wystawione przez ZHP - Komendę Warszawskiej Chorągwi Harcerzy dla druha Ignacego Felczaka zamieszkałego w Sochaczewie przy ul. Staszica 94 upoważniającedo prowadzenia i organizowania pracy harcerskiej na terenie Sochaczewa. Dokument datowany na 13.06.1945, na dole podpis Komendanta Warszawskiej Chorągwi Harcerzy. Zbiory prywatne p. Ignacego Felczaka.

Zaświadczenie wystawione przez ZHP - Komendę Warszawskiej Chorągwi Harcerzy dla druha Ignacego Felczaka zamieszkałego w Sochaczewie przy ul. Staszica 94 upoważniającedo prowadzenia i organizowania pracy harcerskiej na terenie Sochaczewa. Dokument datowany na 13.06.1945, na dole podpis Komendanta Warszawskiej Chorągwi Harcerzy. Zbiory prywatne p. Ignacego Felczaka.

Zdjęcie z serii portretów Powstańców Warszawskich w ramach projektu "1944/70/2014" realizowanego przez grupę WWPHOTO dla uczczenia 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Muzeum Powstania Warszawskiego, 22.07-04.08 2013.

Zdjęcie z serii portretów Powstańców Warszawskich w ramach projektu "1944/70/2014" realizowanego przez grupę WWPHOTO dla uczczenia 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Muzeum Powstania Warszawskiego, 22.07-04.08 2013.

Nasz newsletter