Pseudonim:
"Ula"
Data urodzenia:
1915-10-21
Data śmierci:
1944-08-04
Funkcja:
sanitariuszka
Pozycja na murze pamięci:
Kolumna: 83 Miejsce: 39
Nazwisko konspiracyjne:
Irena Majewska
Miejsce urodzenia:
Moskwa
imiona rodziców:
Witold - Anna z domu Furs-Żyrkiewicz
Wykształcenie:
Maturę uzyskała w 1936 r. w Gimnazjum Heleny Miklaszewskiej w Łodzi. Studia prawnicze, które rozpoczęła w Wilnie na Uniwersytecie Stefana Batorego, zostały przerwane wybuchem wojny; kontynuowała je konspiracyjnie, na Wydziale Prawa Uniwersytetu Ziem Zachodnich w Warszawie.
Udział w konspiracji 1939-1944:
Początek okupacji spędziła w Łodzi - włączonej w 1939 r. do Rzeszy. Pracowała w społecznym komitecie pomocy więźniom i rannym. Później przedostała się przez "zieloną granicę" do Warszawy, gdzie przez dyrektorkę swojego dawnego gimnazjum, dr Jadwigę Krasicką została wprowadzona do służby wywiadowczej Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej. Pracowała pod kierownictwem szefa II Oddziału (Wywiad - Kontrwywiad) Komendy Głównej AK płk. "Dzięcioła” (Marian Drobik). Firmowała lokal konspiracyjny przy ulicy Grójeckiej. Po aresztowaniu przez Gestapo komendanta głównego AK, gen. Grota-Roweckiego (30.06.1943), nie bacząc na niebezpieczeństwo ewakuowała wraz z koleżanką Stanisławą Grochowską lokal, wynosząc najważniejsze materiały, a inne niszcząc. Przez pewien czas ukrywała się w Otwocku pod nazwiskiem konspiracyjnym Irena Majewska.
Adres przed Powstaniem Warszawskim:
Warszawa ul. Grójecka 31
Oddział:
„Bakcyl” (Sanitariat Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej) - I Obwód „Radwan” Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - Punkt sanitarny pl. Dąbrowskiego 2/4. Sanitariuszka w patrolu sanitarnym Hanny Kopeć ps. „Roma"
Dzielnica:
Śródmieście Północ.
Odznaczenia:
Odznaczona pośmiertnie czterokrotnie Medalem Wojska oraz Krzyżem Armii Krajowej (Londyn, 14.12.1976)
Miejsce (okoliczności) śmierci:
Poległa podczas nalotu na pl. Dąbrowskiego 2/4
Miejsce pochówku :
Po wojnie ekshumowana z Pl. Dąbrowskiego 2/4 i pochowana na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie, kw. A 23 - rząd 10 - grób 9 [5 kwietnia 1945 r.]
Źródła:
MPW-baza uczestników PW, PCK - kartoteka, Archiwum Państwowe m. st. Warszawy - listy ekshumowanych, zdjęcia i dokumenty udostępnione z arch. prywatnego przez p. Ewę Cherner
Publikacje:
"Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945: poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej", oprac. Hanna Michalska, PIW 1988, str. 254
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Łączniczka i sanitariuszka Irena Mackiewicz (1915-1944), zdjęcie z kenkarty - rok 1943. Fot. z archiwum p. Ewy Cherner

Łączniczka i sanitariuszka Irena Mackiewicz (1915-1944), zdjęcie z kenkarty - rok 1943. Fot. z archiwum p. Ewy Cherner

Okupacyjna Kenkarta Ireny Mackiewicz. Fot. z archiwum p. Ewy Cherner

Okupacyjna Kenkarta Ireny Mackiewicz. Fot. z archiwum p. Ewy Cherner

Powstańcza mogiła Ireny Mackiewicz vel Ireny Majewskiej  przy pl. Dąbrowskiego, zdjęcie z wiosny 1945 r. Fot. z archiwum p. Ewy Cherner

Powstańcza mogiła Ireny Mackiewicz vel Ireny Majewskiej przy pl. Dąbrowskiego, zdjęcie z wiosny 1945 r. Fot. z archiwum p. Ewy Cherner

PCK - kartoteka

PCK - kartoteka

Archiwum Państwowe m. st. Warszawy - listy ekshumowanych

Archiwum Państwowe m. st. Warszawy - listy ekshumowanych

Nasz newsletter