Pseudonim:
"Kapusta"
Data urodzenia:
1901-08-27
Data śmierci:
1944-08-31
Funkcja:
kapelan, zakonnik
Miejsce urodzenia :
Recklinghausen.
    Urodził się 27 sierpnia 1901 roku w Recklinghausen w Westfalii, dokąd jego rodzice emigrowali, opuszczając Radymno na Pomorzu.
Wykształcenie :
Biblista i Orientalista. Pierwsze miejsce rozeznawania jego powołania, to wspólnota pallotyńska w Wadowicach. Nieco rozczarowany, po pewnym czasie zgłosił się do zakładu salezjańskiegow Oświęcimiu, podejmując próbę aspirancką. Absolwent Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie, docent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiował w Szkole Biblijnej i Archeologicznej w Jerozolimie. Był jednym z tych biblistów, którzy w latach trzydziestych XX w. do polskiego środowiska biblijnego wnosili nowe spojrzenie na Biblię. Podjąwszy studia w Salezjańskim Studentacie Teologicznym w Krakowie w 1923 roku, zwyczajem ówczesnym równocześnie złożył egzamin dojrzałości w Państwowym Gimnazjum nr 5. Zgodnie z zasadami formacji, przyjętymi w Towarzystwie Salezjańskim, podjął następnie praktykę pedagogiczną, pierwszy rok w sierocińcu, a dwa następne lata w Salezjańskiej Szkole Organistowskiej w Przemyślu. Kolejny etap studiów odbył w latach 1926-1930, w Międzynarodowym Instytucie Teologicznym w Turynie (Pontificio Ateneo Salesiano di san Paolo) Tam też w trakcie studiów w Turynie, kształtował swoje pasje muzyczne, studiując polifonię u prof. J. Pagelliego, a gregorianę u prof. J. Grosso. W Rzymie, podczas studiów w Instytucie Biblijnym, prowadził chór w salezjańskim zakładzie Sacro Cuore. W kraju uczył śpiewu w Salezjańskim Studentacie Filozo-Teologicznym w Krakowie. Po roku pobytu w Palestynie, wrócił do Polski, aby zgodnie z wolą przełożonych podjąć biblijną działalność dydaktyczną i naukową w Krakowie, gdzie w latach 1933-1938 prowadził dla kleryków seminarium salezjańskiego zajęcia z Pisma św. i języka hebrajskiego. Równocześnie mógł realizować swoje pasje muzyczne w Instytucie Teologicznym i w Śląskim Seminarium Duchownym. W kościele św. Stanisława Kostki w krakowskich Dębnikach, spotykał się z grupą młodych ludzi, formowanych w grupie Żywego Różańca przez Jana Tyranowskiego. Wśród nich był Karol Wojtyła.
Okres okupacji niemieckiej :
Wojna zaskoczyła ks. Mazerskiego w Suezie, w Egipcie, skąd napisał list do inspektora swojej prowincji zakonnej, informując o eksploracjach naukowych w Kairze, na Synaju i w Górnym Egipcie, które ubogacą jego wykłady i publikacje. Powiadamiał też o swoim powrocie do Polski, który miał nastąpić w listopadzie 1939 roku. Po powrocie do Polski, ks. Mazerski, jak się wydaje, nie prowadził już oficjalnie zajęć dydaktycznych. W 1941 roku osobą księdza zaczęło interesować się gestapo. Ostrzeżony o grożącym niebezpieczeństwie przez ks. arcybiskupa Adama Sapiehę, ks. Mazerski opuścił seminarium w krakowskich Dębnikach i schronił się w klasztorze sióstr Albertynek na Prądniku Czerwonym w Krakowie. Krakowskie gestapo, najpierw poszukiwało ks. Mazerskiego w seminarium w Dębnikach, potem u sióstr Albertynek. W tym czasie ks. Mazerski przebywał w archiwum kurialnym. Powiadomiony o zagrożeniu, wyjechał do Warszawy i ukrył się w mieszkaniu ks. prof. J. Archutowskiego, od 1943 r. będącego proboszczem parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na Nowym Mieście. Tam przebywał do wybuchu Powstania Warszawskiego. Jednocześnie przebywając w Warszawie, dojeżdżał do Sokołowa Podlaskiego, gdzie prowadził wykłady na tajnych kursach teologicznych.
Oddział:
"Biblia" - Służba Duszpasterska Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej - Grupa "Północ" - kapelan.
    Od 18 sierpnia 1944 r. przebywał wraz z ks. prałatem Józefem Archutowskim w schronie w podziemiach kościoła sióstr Sakramentek na Nowym Mieście. Według relacji siostry Celestyny z klasztoru benedyktynek w liście do przełożonego salezjańskiej inspektorii św. Jacka w Krakowie, 29 sierpnia ks. Mazerski, razem z przedstawicielami innych schronów, udał się do dowództwa powstania, aby prosić o zezwolenie na przejście – przeważnie dla kobiet i dzieci – przez linię boju, na stronę niemiecką. Przyniósł odpowiedź odmowną, na co przełożona sióstr rzekła, iż widocznie jest wolą Bożą, by tu wytrwać i zginąć. Ks. J. Mazerski odtąd pogrążył się w modlitwie, zaś ks. J. Archutowski, nie wytrzymując presji zagrożenia, zdecydował o opuszczeniu schronu. W tym momencie nastąpiło bombardowanie.
Dzielnica:
Stare Miasto
Miejsce (okoliczności) śmierci:
Poległ w podziemiach kościoła ss. Sakramentek pod gruzami. 31 sierpnia kościół Sakramentek pw. św. Kazimierza przy Rynku Nowego Miasta 2, jeden z najcenniejszych zabytków baroku w Polsce, został zbombardowany przez lotnictwo niemieckie. Bomby przebiły sklepienia piwniczne, które runęły. Pod gruzami zginęło ponad 1000 osób cywilnych, które się tam schroniły oraz 35 zakonnic. Były to: Maria Naruk - s. Elżbieta, Katarzyna Barejka- s. Gertruda -, Ludwika Borkem - s. Antonina, s. Joachima (Karcz, imię nieznane), Zofia Karczewska – s. Róża, s. Benedykta (Kiljańska, imię nieznane), Apolonia Koperska - s. Tomea, Wiktoria Kowalska – s. Anna, Irena Kraków – s. Hiliaria, Małgorzata Kuźmińska – s. Katarzyna, s. Bernarda (Marczuk, imię nieznane), Maria Matuszczak – s. Anzelma, Maria Miętkowska – s. Cecylia, Janina Olędzka- s. Józefa, Genowefa Puchała- s. Jadwiga, s. Flawina (Polakowska, imię nieznane), Irena Pogonowska – s. Władysława, Aniela Przemyska – s. Stanisława, Janina Przykopek, postulantka, Stefania Rejewska – s. Ignacja, Karolina Rudnicka – s. Klemensa, s. Magdalena Schmitz de Grollenbourg, Bogumiła Sumińska – s. Kolumba, Franciszka Siwek – s. Barbara, Zofia Słowacka – s. Andrzeja, Kazimiera Szkiłondz – s. Modesta, Janina Tokarska – s. Agnieszka, Aurelia Tomaszewska - s. Teresa, Józefa Tryc – s. Alojza, Rozalia Turak – s. Czesława, Józefa Zalazek – s. Małgorzata, Laurencja Zalewska – s. Augustyna, Zofia Załuska – s. Innocenta, Marianna Zdrojewska – s. Klara. Prócz nich zginęli księża: ks. kapelan Michał Rozwadowski, ks. prof. Józef Archutowski, salezjanin ks. Jan Mazerski ps. „Kapusta” oraz ks. Leonard Hrynaszkiewicz, jezuita.
Miejsce pochówku:
Cmentarz Powązkowski w Warszawie (Stare Powązki), kw. 107 rz. 5,6 gr. 23-30.
    W lipcu 1945 roku odgrzebano szczątki ofiar. Szczątki ciała ks. J. Mazerskiego zostały znalezione razem z ciałem ks. J. Archutowskiego. Ciała obu kapłanów-biblistów zostały złożone prowizorycznie w krypcie kościoła cmentarnego. Uroczysty pogrzeb, z udziałem biskupa Z. Choromańskiego, biskupa W. Majewskiego i kapituły katedralnej, odbył się dopiero 24 listopada 1946 roku, a ciała pogrzebane zostały na Powązkach,w grobowcu księży diecezji warszawskiej.
Źródła:
MPW-baza uczestników PW
Publikacje :
Ks. Sylwester Jędrzejewski SDB: JAN MAZERSKI SDB (1901-1944), BIBLISTA I ORIENTALISTA w: Seminare t. 35 * 2014, nr 3, s. 11-19, T. Przybylski, Ks. dr Jan Mazerski SDB (1901-1944), biblista-muzyk, Ruch Biblijny i Liturgiczny 48 (1995)1, s. 47
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Fotografia wykonana  po Powstaniu Warszawskim, Stare Miasto. Ruiny kościoła pw. św. Kazimierza (sakramentek) przy Rynku Nowego Miasta. Autorem zdjęcia jest Danuta Smoszewska "Sawo". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IP/2342

Fotografia wykonana po Powstaniu Warszawskim, Stare Miasto. Ruiny kościoła pw. św. Kazimierza (sakramentek) przy Rynku Nowego Miasta. Autorem zdjęcia jest Danuta Smoszewska "Sawo". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IP/2342

Nasz newsletter