Pseudonim:
"Żak"
Data urodzenia:
1923-01-20
Data śmierci:
1944-09-20
Funkcja:
-
Pozycja na murze pamięci:
Kolumna: 192 Miejsce: 54
Stopień:
strzelec
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców :
Kazimierz - Władysława
Adres zamieszkania przed Powstaniem:
Warszawa, ul. Piusa XI 58 m. 29
Oddział:
Armia Krajowa - zgrupowanie "Kryska" - batalion "Tur" - 2. kompania
Szlak bojowy:
Górny Czerniaków
Miejsce (okoliczności) śmierci:
Poległ we wrześniu 1944 r. na Czerniakowie
Źródła:
Polski Czerwony Krzyż - kartoteka KrajowegoBiura Informacji i Poszukiwań, Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Sygnatura: VII Zg 4128/47/655/3, zaginiony w l.1939-1945 - w 1947 uznany za zmarłego - sąd grodzki w Warszawie
Publikacje:
Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej - Żołnierze podziemnych formacji niepodległościowych; Łamaszewski Jerzy, Pilawski Władysław, Księga pamięci funkcjonariuszy pożarnictwa i strażaków ochotników 1939 1945., Warszawa, 1986; Wielka ilustrowana encyklopedia Powstania Warszawskiego. T. 6, Wykaz uczestników-żołnierzy powstania warszawskiego Kr-Ż / red. nauk. Piotr Rozwadowski. Wyd. "Bellona", Fundacja " Warszawa Walczy 1939-1945", 2004.
Uwagi :
Zamieszczona w biogramie fotografia pochodzi z archiwum rodzinnego p. Barbary Heleny Jońcy z domu Brzezińskiej i przedstawia jej ojca, kpr. pchor. Janusza Brzezińskiego pseud. “Zan”, żołnierza batalionu "Parasol" w okresie gimnazjalnym (na zdjęciu po prawej). Obok Janusza jego przyjaciel, Janek Stępiński ps. Żak. Obecnie w zbiorach Muzeum Powstania Warszawskiego nie posiadamy innego zdjęcia Jana Stępińskiego do przeprowadzenia analizy porównawczej. Identyfikacja dokonana przez właścicielkę zdjęcia. Data śmierci według zapisu w kartotece PCK. Po wojnie w latach 1945 -1948 poszukiwany przez matkę, Władysławę Stępińską, która próbowała ustalić miejsce pochowania syna.

Łamaszewski Jerzy, Pilawski Władysław, Księga pamięci funkcjonariuszy pożarnictwa i strażaków ochotników 1939 1945., Warszawa, 1986: tu informacja: Strażak Warszawskiej Straży Ogniowej, Województwo stołeczne warszawskie, zaginął. Inne: Mur Pamięci, wpis za PCK-ekshumacje., Arch. środowiska Kryska

Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Fotografia z archiwum rodzinnego p. Barbary Heleny Jońcy z domu  Brzezińskiej, przedstawiająca jej ojca, kpr. pchor. <a href =   janusz-brzezinski,4671.html> Janusza Brzezińskiego pseud. “Zan”</a>, żołnierza batalionu "Parasol", w okresie gimnazjalnym (na zdjęciu po prawej). Obok Janusza jego przyjaciel,   Janek Stępiński ps. Żak. Identyfikacja dokonana przez właścicielkę zdjęcia.  Na rewersie - „Foto-Tęcza” w Warszawie ul. Wolska 66. Zdjęcie wykonane około 1940 roku.

Fotografia z archiwum rodzinnego p. Barbary Heleny Jońcy z domu Brzezińskiej, przedstawiająca jej ojca, kpr. pchor. Janusza Brzezińskiego pseud. “Zan”, żołnierza batalionu "Parasol", w okresie gimnazjalnym (na zdjęciu po prawej). Obok Janusza jego przyjaciel, Janek Stępiński ps. Żak. Identyfikacja dokonana przez właścicielkę zdjęcia. Na rewersie - „Foto-Tęcza” w Warszawie ul. Wolska 66. Zdjęcie wykonane około 1940 roku.

PCK - kartoteka

PCK - kartoteka

PCK - kartoteka

PCK - kartoteka

Nasz newsletter