Pseudonim
"Karlik"
Data urodzenia
1922-04-16
Data śmierci
1944-08-11
Stopień
-
Pozycja na murze pamięci
Kolumna: 178 Miejsce: 61
Stopień
starszy strzelec
Miejsce urodzenia
Utrata - Piastów
Imiona rodziców
Józef - Marianna z domu Buze
Wykształcenie i praca
W 1936 roku ukończył szkołę powszechną nr 1 im. Stanisława Staszica w Piastowie. Naukę kontynuował w Szkole Technicznej w Warszawie, do wybuchu wojny kończąc trzy klasy. Dalszą naukę w czasie okupacji pobierał w ramach odbywających się w Piastowie tajnych kompletów. Był aktywnym członkiem 21. Mazowieckiej Drużyny Pożarniczej w Piastowie oraz ukończył wiele kursów z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Według informacji w "Księdze pamięci funkcjonariuszy pożarnictwa i strażaków ochotników 1939-1945" autorstwa J. Łamaszewskiego i W. Pilawskiego Jerzy Szarlik był członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej - OSP Ożarów.
Udział w konspiracji 1939-1944
W czasie okupacji działał w tajnym harcerstwie na terenie Piastowa ("Wawer" - "3 Rodzina") włączając się aktywnie w akcje tzw. Małego Sabotażu oraz biorąc udział w działaniach dywersyjnych Związku Odwetu Obszaru Warszawskiego. W czasie wojny ukończył tajną podchorążówkę i awansował do stopnia kaprala. Przydział przed Powstaniem: Kedyw Komendy Głównej Armii Krajowej - batalion "Miotła"
Oddział
Armia Krajowa - zgrupowanie "Radosław" - batalion "Miotła" - pluton "Sarmaka"
Szlak bojowy
Wola - Stawki
Miejsce (okoliczności) śmierci
Poległ w ostatnim dniu walk na Woli.
Odznaczenia
Rozkazem d-cy "Grupy Północ"odznaczony pośmiertnie Krzyżem Walecznych. Po wojnie odznaczony również Warszawskim Krzyżem Powstańczym oraz Medalem Za Udział w Wojnie Obronnej 1939 r.
Źródła
MPW-baza uczestników PW, WIH - odznaczenia, Arch. środowiska "Miotła", Piastowskie Archiwum Miejskie w Piastowie (PAM). Fotografia profilowa w biogramie pochodzi ze zbiorów Piastowskiego Archiwum Miejskiego i ukazała się w albumie „Harcerki i Harcerze z Piastowa polegli za Polskę w latach 1939 – 1945” pod red. Zdzisława i Ryszarda Sitkiewiczów.
Publikacje
Łamaszewski Jerzy, Pilawski Władysław: "Księga pamięci funkcjonariuszy pożarnictwa i strażaków ochotników 1939-1945". Warszawa, 1986
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram