Pseudonim
"Zawisza"
Data urodzenia
1909-11-14
Data śmierci
1998-08-15
Stopień
dowódca plutonu
Stopień
plutonowy podchorąży - podporucznik
Miejsce urodzenia
Warszawa
Udział w konspiracji 1939-1944
W konspiracji od 1940 r. W 1941 r. wszedł w skład VI zgrupowania "Golski" - pluton 155 - zastępca ppor. "Pancerza" (Jerzy Zalewski) - dowódcy plutonu, a po śmierci (10.12.1943) dowódca plutonu.
Oddział
Okręg Warszawski Armii Krajowej - I Obwód "Radwan” (Śródmieście) - Podobwód "Sławbor" (Śródmieście-Południe) - odcinek "Ratusz" - 3. batalion pancerny "Golski" - 3 kompania - pluton 155
Szlak bojowy
Śródmieście Południe
Odznaczenia
Krzyż Walecznych
Losy po Powstaniu
Po kapitulacji Warszawskiego Korpusu AK wymaszerował z oddziałem do niewoli. W drodze do Ożarowa, dzięki pomocy anonimowej siostry PCK zbiegł z kolumny marszowej ubrany w jej płaszcz. Do dnia wkroczenia oddziałów sowieckich ukrywał się u znajomych w Jaktorowie.
Losy po wojnie
W kwietniu 1945 r. rozpoczął pracę w Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu (z siedzibą tymczasową w Opolu) jako referendarz. We wrocławskim Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego ujawnił swoją działalność w AK i udział w Powstaniu Warszawskim, zatajając przy tym swój stopień oficerski, dzięki czemu uniknął dalszych szykan. W latach 1948-1953 był pracownikiem Państwowej Centrali Drzewnej we Wrocławiu, następnie (1953-1975) kierownikiem działu technicznego w Wojewódzkim Związku Spółdzielni Pracy (Wrocław). W 1952 r. rozpoczął naukę w Wyższej Szkole Inżynierskiej, w 1955 r. zdał egzamin na SGGW w Warszawie uzyskując tytuł inżyniera technologii drewna. W latach 1956-1974 pracował dodatkowo jako nauczyciel w Zaocznym Technikum dla Pracujących we Wrocławiu. W 1975 r. przeszedł na emeryturę. Ostatnio mieszkał w Osoli w województwie Dolnośląskim.
Miejsce śmierci
Oborniki Śląskie
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram