Pseudonim:
"Szczerbiec"
Data urodzenia:
1901-03-01
Data śmierci:
1986-12-14
Funkcja:
Rejonowy Komendant OPL i OPoż. Rejonu III
Stopień:
major
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Szymon - ...
Działalność do 1939 r. :
W okresie międzywojennym był instruktorem pożarniczym Związku Floriańskiego, działaczem związkowym, a także inspektorem pożarnictwa Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych w Warszawie. Był współzałożycielem jedynej w Polsce zakonnej Ochotniczej Straży Pożarnej utworzonej w 1931 r. w Klasztorze Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie. Delegowany przez PZUW prowadził zajęcia teoretyczne i praktyczne na kursach dla członków tej straży. Wykładał także na wielu kursach pożarniczych organizowanych dla uczniów szkół rolniczych, innych szkół zawodowych i słuchaczy seminariów nauczycielskich.
Udział w wojnie obronnej 1939 r. :
We wrześniu 1939 r. zgłosił się na ochotnika do służby przeciwpożarowej w oblężonej Warszawie.
Udział w konspiracji 1939-1944:
Korpus Bezpieczeństwa (KB). W czasie okupacji wykładowca w Centralnej Szkole Pożarniczej w Warszawie i w Ośrodku Szkoleniowo-Badawczym Społecznej Spółdzielni Pracy w Wawrze, gdzie prowadził wykłady z historii pożarnictwa według skryptu, którego był autorem
Oddział:
Rejonowa Delegatura Rządu III (Śródmieście) podległa Okręgowej Delegaturze Rządu Warszawa-miasto - referat OPL. Na początku Powstania mjr poż. Józef Boguszewski "Szczerbiec" został powołany na stanowisko rejonowego komendanta straży pożarnych i batalionów techniczno-roboczych w centrum Warszawy, gdzie organizował obronę przeciwpożarową i prace ratownicze. Przełożony: starosta rejonowy III Rejonu: Józef Fabijański ps. "Brzozowski"
Losy po Powstaniu :
Po kapitulacji wraz ze strażakami opuścił swój rejon i po trzech dniach pobytu w obozie w Pruszkowie udało mu się zbiec, znajdując schronienie w OSP w Brwinowie.
Losy po wojnie :
W 1946 r. został mianowany na stanowisko komendanta Centralnej Szkoły Pożarniczej, którą kierował do 14 marca 1947 r. Od momentu reaktywowania Związku Straży Pożarnych RP pełnił równocześnie funkcję kierownika Wydziału Wyszkolenia Biura Zarządu Przymusowego. W latach 1947 – 48 był redaktorem naczelnym wznowionego po wojnie „Przeglądu Pożarniczego” i przez krótki okres „Gazety Strażackiej”. W tym czasie kierował również Wydziałem Wydawniczym Związku Straży Pożarnych RP. W roku 1949 za napisanie i wydanie książki „W walce z pożarem”, przedstawiającej historię zakonnej straży pożarnej w Niepokalanowie został oskarżony o klerykalizm, pozbawiony stopnia pożarniczego i zwolniony z pracy. W roku 1950 podjął pracę na stanowisku cywilnym w Zakładach Wedla w Warszawie (wówczas pod nazwą "Zakłady Przemysłu Cukierniczego im. 22 lipca", d. E. Wedel). Był autorem wielu artykułów w „Przeglądzie Pożarniczym” i „Gazecie Strażackiej” dotyczących historii pożarnictwa i szkolenia pożarniczego. Honorowy członek Zarządu Głównego PTTK. Swój opis działań podejmowanych w czasie Powstania zawarł po wojnie w 2 artykułach wspomnieniowych opublikowanych w "Przeglądzie Pożarniczym" w 1947 r
Odznaczenia :
Krzyż Armii Krajowej, Warszawski Krzyż Powstańczy, Krzyż Partyzancki, Medal za Udział w Wojnie Obronnej 1939 r., Medal za Warszawę, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Za pracę zawodową uhonorowany Srebrną Odznaką za Zasługi dla Ochrony Przeciwpożarowej oraz Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych a także: Medalem 40-lecia PL, Złotą Honorową Odznaką za Zasługi dla Warszawy, Złotą Odznaką Zasłużonego Działacza PTTK oraz innymi odznaczeniami.
Miejsce śmierci:
Zmarł w Łodzi 14 grudnia 1986 r.
Miejsce pochówku :
Łódź, Cmentarz Komunalny Doły
Źródła:
MPW-baza uczestników, MPW-zbiory: MPW-A/267 - MPW-A/279, fotografia ze zbiorów MPW, sygn. MPW-IP/3318, nekrolog w prasie, MPW-teczka
Publikacje :
Słownik biograficzny pożarników polskich - wersja elektroniczna: www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/slownik_biograficzny_pozarnikow_polskich; Maria Smoleń: W służbie dla pożarnictwa: ppłk poż. Józef Boguszewski (1901-1986) Wyd. Ochotnicza Straż Pożarna, 2016.
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Mjr poż. Józef Boguszewski "Szczerbiec" (1901-1986) w przedwojennym mundurze strażackim. W czasie Powstania Warszawskiego Rejonowy Komendant OPL i OPoż. Rejonu III. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IP/3318

Mjr poż. Józef Boguszewski "Szczerbiec" (1901-1986) w przedwojennym mundurze strażackim. W czasie Powstania Warszawskiego Rejonowy Komendant OPL i OPoż. Rejonu III. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IP/3318

Dokumenty ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A/267 - MPW-A/279. Widoczny pospis Rejonowego Komendanta OPL i OPoż - mjr. poż. J. Szczerbiec

Dokumenty ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A/267 - MPW-A/279. Widoczny pospis Rejonowego Komendanta OPL i OPoż - mjr. poż. J. Szczerbiec

Dokumenty ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A/267 - MPW-A/279. Widoczny pospis Rejonowego Komendanta OPL i OPoż - mjr. poż. J. Szczerbiec

Dokumenty ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A/267 - MPW-A/279. Widoczny pospis Rejonowego Komendanta OPL i OPoż - mjr. poż. J. Szczerbiec

Dokumenty ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A/267 - MPW-A/279. Widoczny pospis Rejonowego Komendanta OPL i OPoż - mjr. poż. J. Szczerbiec

Dokumenty ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A/267 - MPW-A/279. Widoczny pospis Rejonowego Komendanta OPL i OPoż - mjr. poż. J. Szczerbiec

Dokumenty ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A/267 - MPW-A/279. Widoczny pospis Rejonowego Komendanta OPL i OPoż - mjr. poż. J. Szczerbiec

Dokumenty ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A/267 - MPW-A/279. Widoczny pospis Rejonowego Komendanta OPL i OPoż - mjr. poż. J. Szczerbiec

Dokumenty ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A/267 - MPW-A/279. Widoczny pospis Rejonowego Komendanta OPL i OPoż - mjr. poż. J. Szczerbiec

Dokumenty ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A/267 - MPW-A/279. Widoczny pospis Rejonowego Komendanta OPL i OPoż - mjr. poż. J. Szczerbiec

Dokumenty ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A/267 - MPW-A/279. Widoczny pospis Rejonowego Komendanta OPL i OPoż - mjr. poż. J. Szczerbiec

Dokumenty ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A/267 - MPW-A/279. Widoczny pospis Rejonowego Komendanta OPL i OPoż - mjr. poż. J. Szczerbiec

Dokumenty ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A/267 - MPW-A/279. Widoczny pospis Rejonowego Komendanta OPL i OPoż - mjr. poż. J. Szczerbiec

Dokumenty ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A/267 - MPW-A/279. Widoczny pospis Rejonowego Komendanta OPL i OPoż - mjr. poż. J. Szczerbiec

Dokumenty ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A/267 - MPW-A/279. Widoczny pospis Rejonowego Komendanta OPL i OPoż - mjr. poż. J. Szczerbiec

Dokumenty ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A/267 - MPW-A/279. Widoczny pospis Rejonowego Komendanta OPL i OPoż - mjr. poż. J. Szczerbiec

Dokumenty ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A/267 - MPW-A/279. Widoczny pospis Rejonowego Komendanta OPL i OPoż - mjr. poż. J. Szczerbiec

Dokumenty ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A/267 - MPW-A/279. Widoczny pospis Rejonowego Komendanta OPL i OPoż - mjr. poż. J. Szczerbiec

Portret olejny przedstawiający Józefa Boguszewskiego. Fot. MPW-IH/2033

Portret olejny przedstawiający Józefa Boguszewskiego. Fot. MPW-IH/2033

Nekrolog prasowy z 1986 roku - "Życie Warszawy" nr. 296 z 19.12.1986. Ze zbiorów MPW

Nekrolog prasowy z 1986 roku - "Życie Warszawy" nr. 296 z 19.12.1986. Ze zbiorów MPW

Nasz newsletter