Pseudonim:
"Goliat"
Data urodzenia:
1929-03-03
Data śmierci:
2021-08-12
Funkcja:
-
Stopień:
strzelec
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Julian - Eugenia Solecka
Oddział:
II Obwód "Żywiciel" (Żoliborz) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - zgrupowanie "Żniwiarz" - pluton 226 - ochotnik, dołączył 1.08.1944 r.
Szlak bojowy:
Żoliborz
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - jeniec Stalagu XI-A Altengrabow, z którego przeszedł w maju 1945 roku do alianckiego obozu przejściowego.
Numer jeniecki:
45517
Losy po wojnie:
Architekt. Wyjechał do Wielkiej Brytanii, gdzie poprosił o azyl. Włączony do Polskich Sił Zbrojnych. Wkrótce został zwolniony z wojska ze względu na stan zdrowia. W 1946 roku rozpoczął studia w Szkole Architektury w Oksfordzie. Przy pomocy przyjaciela rodziny, Jana Nowaka-Jeziorańskiego, w 1949 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych i rozpoczął studia na wydziale architektury na Yale University, równocześnie pracował na swoje utrzymanie. Ukończył studia w 1953 roku i otrzymał tytuł magistra architektury. Członek American Institute of Architects. Mieszka w Wirginii . Ekspert Banku Światowego w Azji, Ameryce Południowej, Afryce i Europie, nadzorując projekty architektoniczne finansowane przez BŚ. Autor autobiograficznej książki "Dziedzictwo Orła Białego"
Odznaczenia :
Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (31.07.2017)
Informacje dodatkowe:
Syn Juliana Spitosława Kulskiego, architekta i wysokiego urzędnika państwowego (Julian Kulski „senior” był m. in. wiceprezydentem Warszawy, zastępcą prezydenta Stefana Starzyńskiego). Od urodzenia mieszkał w Warszawie, także w czasie niemieckiej okupacji. Działał w ZHP, następnie w Szarych Szeregach, gdzie jego przełożonym był Ludwik Berger ps. „Goliat”. W 1941 roku Kulski złożył przysięgę żołnierską i przyjął pseudonim „Chojnacki”. W 1942 roku został aresztowany przez gestapo. Więziony na Pawiaku, nie zdradził Niemcom żadnych informacji. Ostatecznie zwolniony, na krótko opuścił Warszawę. Po śmierci Ludwika Bergera Kulski przyjął na jego cześć pseudonim „Goliat”. Walczył w 9 Kompanii Dywersyjnej AK „Żniwiarz”. Brał udział w Powstaniu Warszawskim od chwili jego wybuchu jako żołnierz zgrupowania Żywiciela na Żoliborzu. Za odwagę w walce został odznaczony Krzyżem Walecznych. Po upadku powstania trafił do obozu jenieckiego.
Źródła :
Muzeum Powstania Warszawskiego, baza uczestników PW, fot. MPW-zbiory. MPW-kontakt: p. Adam Czernis
Archiwum Historii Mówionej:
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Julian Eugeniusz Kulski na zdjęciu w mundurze kpr. pchor. straży pożarnej. Fotografia wykonana 10.05.1944 r.  Fot. archiwum prywatne.

Julian Eugeniusz Kulski na zdjęciu w mundurze kpr. pchor. straży pożarnej. Fotografia wykonana 10.05.1944 r. Fot. archiwum prywatne.

Zdjęcie z okresu   Powstania Warszawskiego. Żoliborz. Fotografia grupowa żołnierzy plutonu 226 ze zgrupowania "Żniwiarz". Od lewej stoją: strz. Julian Kulski "Goliat", kpr. pchor. Jan Domaniewski "Wilk", strz. Zygmunt Siatkowski "Wróbel". Siedzą od lewej: strz. Ludwik Wąsowski "Cygan", st.strz. Leszek Droszcz "Nick", strz. Jerzy Malinowski "Gazda", strz. Bolesław Dziurzyński "Sławek", klęczy strz. Janusz Prażmo "Krzysztof". Fotografia ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IK/1751

Zdjęcie z okresu Powstania Warszawskiego. Żoliborz. Fotografia grupowa żołnierzy plutonu 226 ze zgrupowania "Żniwiarz". Od lewej stoją: strz. Julian Kulski "Goliat", kpr. pchor. Jan Domaniewski "Wilk", strz. Zygmunt Siatkowski "Wróbel". Siedzą od lewej: strz. Ludwik Wąsowski "Cygan", st.strz. Leszek Droszcz "Nick", strz. Jerzy Malinowski "Gazda", strz. Bolesław Dziurzyński "Sławek", klęczy strz. Janusz Prażmo "Krzysztof". Fotografia ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IK/1751

strz. Julian Kulski "Goliat" - powiększony fragment fotografii grupowej żołnierzy plutonu 226 ze zgrupowania "Żniwiarz" wykonanej podczas Powstania Warszawskiego

strz. Julian Kulski "Goliat" - powiększony fragment fotografii grupowej żołnierzy plutonu 226 ze zgrupowania "Żniwiarz" wykonanej podczas Powstania Warszawskiego

Nasz newsletter