Pseudonim:
"Wołłk"
Data urodzenia:
1893-01-19
Data śmierci:
1963-04-30
Funkcja:
komendant Ekspozytury Komendy Placu Śródmieście-Południe
Stopień:
major służby stałej artylerii
Miejsce urodzenia:
Suwałki
Pseudonimy:
“Aleksander", "Wołłk", "Gedrojć"
Udział w konspiracji 1939-1944:
Armia Krajowa - WSOP (Wojskowa Służba Ochrony Powstania)
Oddział:
Okręg Warszawski Armii Krajowej - Komenda Placu Śródmieście-Południe - komendant Ekspozytury
Szlak bojowy:
Śródmieście Południe
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - brak informacji o miejscach pobytu
Numer jeniecki:
224886
Źródła:
MPW-baza uczestników PW, fot. autorstwa Wacława Lotha ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego - Fototeka
Uwagi :
W spisie nekrologów figuruje jako Wołłk-Karaszewski Kazimierz, zmarły 30.04.1963. Spotykana także inna data śmierci - 03.04.1963 (najprawdopodobniej to błędny zapis).
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Południowe. Zdjęcie wykonane w sierpniu 1944 roku na kwaterze przy ul. Marszałkowskiej 79 m. 29. Była to kwatera, gdzie mieszkali głównie żołnierze jednego z oddziałów Obwodu VII AK "Obroża". Najprawdopodobniej było to  mieszkanie jednego z pracowników Związku Spółdzielni Mleczarskich i Jajczarskich, na kwaterze mieszkali głównie żołnierze jednego z oddziałów Obwodu VII AK "Obroża" Komendantem i oficerem najstarszym stopniem był major Kazimierz Karaszewski "Wołłk". W konspiracji kierował Referatem WSOP (Wojskowej Służby Ochrony Powstania) dla rejonów prawobrzeżnej Warszawy Sztabu VII Obwodu Okręgu Warszawskiego AK. Od lewej siedzą - w pierwszym  rzędzie osoby nieznane, prawdopodobnie łączniczki mjr. "Wołłka”. W II rzędzie: NN, Irena Swacińska "Misia" (referentka służby administracyjnej), Helena Nieć "Helena", "Bona" - komendantka Wojskowej Służby Kobiet Obwodu VII AK, NN, przed Heleną Nieć, zasłaniając ją częściowo (w centrum) - Alina Lewandowska po mężu Kapłańska ps. "Lala", NN, NN (obie prawdopodobnie należały do Obwodu VII AK, jedna mieszkała w tym domu). Stoją: ppłk. Kazimierz Krzyżak "Bronisław", Hildebrand (prawdopodobnie nazwisko), Gloria, mjr "Wołłk", NN, NN, "Bil" (według Aliny Lewandowskiej - Kapłańskiej ps. „Lala” to por. Bilewicz, <strong>bardziej prawdopodobne jednak, </strong>że chodzi o majora  Henryka Okińczyca ps. „Bill” - porównaj fotografię następną, MPW-IN/4628), NN. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IN/4627. Autorem zdjęcia jest Wacław Loth.

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Południowe. Zdjęcie wykonane w sierpniu 1944 roku na kwaterze przy ul. Marszałkowskiej 79 m. 29. Była to kwatera, gdzie mieszkali głównie żołnierze jednego z oddziałów Obwodu VII AK "Obroża". Najprawdopodobniej było to mieszkanie jednego z pracowników Związku Spółdzielni Mleczarskich i Jajczarskich, na kwaterze mieszkali głównie żołnierze jednego z oddziałów Obwodu VII AK "Obroża" Komendantem i oficerem najstarszym stopniem był major Kazimierz Karaszewski "Wołłk". W konspiracji kierował Referatem WSOP (Wojskowej Służby Ochrony Powstania) dla rejonów prawobrzeżnej Warszawy Sztabu VII Obwodu Okręgu Warszawskiego AK. Od lewej siedzą - w pierwszym rzędzie osoby nieznane, prawdopodobnie łączniczki mjr. "Wołłka”. W II rzędzie: NN, Irena Swacińska "Misia" (referentka służby administracyjnej), Helena Nieć "Helena", "Bona" - komendantka Wojskowej Służby Kobiet Obwodu VII AK, NN, przed Heleną Nieć, zasłaniając ją częściowo (w centrum) - Alina Lewandowska po mężu Kapłańska ps. "Lala", NN, NN (obie prawdopodobnie należały do Obwodu VII AK, jedna mieszkała w tym domu). Stoją: ppłk. Kazimierz Krzyżak "Bronisław", Hildebrand (prawdopodobnie nazwisko), Gloria, mjr "Wołłk", NN, NN, "Bil" (według Aliny Lewandowskiej - Kapłańskiej ps. „Lala” to por. Bilewicz, bardziej prawdopodobne jednak, że chodzi o majora Henryka Okińczyca ps. „Bill” - porównaj fotografię następną, MPW-IN/4628), NN. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IN/4627. Autorem zdjęcia jest Wacław Loth.

Fotografia z Powstania Warszawskiego 1944 wykonana na kwaterze przy ul. Marszałkowskiej 79 m. 29, Śródmieście Południowe. Od lewej siedzą: NN, mjr Kazimierz Karaszewski "Wołłk", NN. Stoją: "Gloria", NN, Wacław Loth, Hildebrand, ppłk. Kazimierz Krzyżak "Bronisław", mjr Henryk Okińczyc "Bil". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IN/4628

Fotografia z Powstania Warszawskiego 1944 wykonana na kwaterze przy ul. Marszałkowskiej 79 m. 29, Śródmieście Południowe. Od lewej siedzą: NN, mjr Kazimierz Karaszewski "Wołłk", NN. Stoją: "Gloria", NN, Wacław Loth, Hildebrand, ppłk. Kazimierz Krzyżak "Bronisław", mjr Henryk Okińczyc "Bil". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IN/4628

Nasz newsletter