Pseudonim
-
Data urodzenia
1930-03-26
Data śmierci
1944-09-18
Stopień
łączniczka
Miejsce urodzenia
Warszawa
Imiona rodziców
Konstanty - Jadwiga Maria z domu Skowronek
Wykształcenie do 1944 roku
Uczennica Szkoły Powszechnej nr 90 w Warszawie
Udział w konspiracji 1939 -1944
Harcerka 14 Drużyny Chorągwi Warszawskiej Organizacji Harcerek
Adres zamieszkania przed Powstaniem
Warszawa, ul. ks. Skorupki 6
Oddział
Uczestniczka Powstania Warszawskiego - dołączyła jako ochotniczka, brak bliższych danych
Miejsce (okoliczności) śmierci
Poległa w trakcie bombardowania na ul. 6 Sierpnia, pod gruzami. Wraz z nią zginęły matka - Jadwiga Apołłow ze Skowronków, działaczka społeczna oraz młodsza siostra Krystyny - 9-letnia Irenka.
Miejsce pochówku
Cmentarz Powązkowski w Warszawie (Stare Powązki), kwatera150, rząd 2, miejsce 9-10. Pochowana wraz z matką i siostrą, które zginęły tego samego dnia.

W 1989 roku w tej samej mogile został pochowany ojciec poległej, Konstanty Apołłow, adwokat, autor wiesza poświęconego poległym córkom.

Informacje dodatkowe - losy rodziny
Według relacji rodzinnych także Jadwiga Apołłow (matka Krystyny) brała czynny udział w Powstaniu Warszawskim niosąc pomoc rannym i potrzebującym.
Źródła
Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945: poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej, Towarzystwo Miłośników Historii. Komisja Historii Kobiet w Walce o Niepodległość, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988, s. 21 - tu jako Apołłówna Krystyna, dokumenty ze zbiorów rodzinnych udostępnione przez p. Krystynę Krawiecką, spokrewnioną z rodziną Skowronków, matki Krystyny. Zdjęcie mogiły - UM m. st. Warszawy - Warszawskie Zabytkowe Pomniki Nagrobne - cmentarze.um.warszawa.pl
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram