Pseudonim:
„Jur”, „Ster”, „Żaglowiec”
Data urodzenia:
1912-05-24
Data śmierci:
1994-03-06
Funkcja:
dowódca Zgrupowania "Żaglowiec"
Stopień:
kapitan
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Antoni - Bronisława z domu Pniewska
Wykształcenie i przebieg słuzby wojskowej:
W 1930 ukończył Państwową Szkołę Techniczno-Kolejową. Od września 1931 do sierpnia 1933 kształcił się w Szkole Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej. Od 15 sierpnia 1933 podporucznik piechoty służby stałej, przydzielony do 21 Pułku Piechoty "Dzieci Warszawy".
Awanse:
19 marca 1937 awansowany na porucznika piechoty służby stałej. W listopadzie 1942 awansowany do stopnia kapitana.
Udział w kampanii wrześniowej 1939:
W wojnie obronnej 1939 uczestniczył udział jako dowódca kompanii przeciwpancernej 21 pułku piechoty. Brał udział w obronie Modlina i Warszawy. Po zakończeniu działań wojennych nie poszedł do niewoli i przebywał na terenie Warszawy.
Udział w konspiracji 1939-1944:
W konspiracji od października 1939 r. Od lutego 1940 pełnił funkcję zastępcy komendanta 1. Rejonu w Obwodzie ZWZ-AK Żoliborz. W listopadzie 1942 awansowany do stopnia kapitana, objął dowództwo rejonu, którym dowodził do wybuchu Powstania Warszawskiego.
Oddział:
II Obwód "Żywiciel" (Żoliborz) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - Zgrupowanie "Żaglowiec" - dowódca zgrupowania
Szlak bojowy:
Żoliborz
Warszawski Korpus Armii Krajowej (od 20.09.1944):
8. Dywizja Piechoty AK im. Romualda Traugutta - 21. pułk piechoty "Dzieci Warszawy"
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - jeniec Stalagu XI A Altengrabow i Stalagu X B Sandbostel (podczas pobytu w niewoli kpt. Marian Kamiński „Żaglowiec" znalazł się w grupie 29 oficerów, obok m.in. płk. Karola Ziemskiego ”Wachnowskiego" i płk Mieczysława Niedzielskiego ”Żywiciela" oskarżonych o zamiar opanowania obozu.) Przekazany gestapo, został osadzony w obozie koncentracyjnym Neuengamme. Wyzwolony w maju 1945 r.
Numer jeniecki:
46249
Losy po wojnie:
Po zakończeniu wojny pozostał na emigracji. Wyjechał do Wielkiej Brytanii, gdzie pracował jako robotnik. W końcu lat czterdziestych wyjechał na stałe do Stanów Zjednoczonych.
Odznaczenia:
Odznaczony Krzyżem Walecznych oraz dwulrotnie Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari: pierwszy raz za udział w wojnie obronnej 1939, po raz drugi na mocy rozkazu płk Mieczysława Niedzielskiego "Żywiciela" z dnia 1 października 1944 (numer krzyża 11784)
Miejsce śmierci:
Los Angeles, USA
Źródła:
MPW-baza uczestników PW, fot. MPW-zbiory
Publikacje:
J. Kreusch, A. K. Kunert, T. Labuszewski (oprac.): Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powstania Warszawskiego. t. IV. Warszawa: 1997, s. 55-56.
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Fotografia portretowa - kpt. Marian Kamiński "Żaglowiec" (1912-1994). Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IP/5488

Fotografia portretowa - kpt. Marian Kamiński "Żaglowiec" (1912-1994). Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IP/5488

Fotografia portretowa - kpt. Marian Kamiński "Żaglowiec" (1912-1994). Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IK/3200

Fotografia portretowa - kpt. Marian Kamiński "Żaglowiec" (1912-1994). Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IK/3200

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Żoliborz, żołnierze Zgrupowania "Żaglowiec". Ppłk ksiądz Zygmunt Trószyński "Alkazar" w rozmowie z kpt. Marianem Kamińskim "Żaglowiec" ,"Jur", dowódcą Zgrupowania (pośrodku) i ppor. Zenonem Czarnomskim "Krzew" adiutantem "Żaglowca" na ul. Pogonowskiego 19. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IH/4267

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Żoliborz, żołnierze Zgrupowania "Żaglowiec". Ppłk ksiądz Zygmunt Trószyński "Alkazar" w rozmowie z kpt. Marianem Kamińskim "Żaglowiec" ,"Jur", dowódcą Zgrupowania (pośrodku) i ppor. Zenonem Czarnomskim "Krzew" adiutantem "Żaglowca" na ul. Pogonowskiego 19. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IH/4267

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Żoliborz, żołnierze Zgrupowania "Żaglowiec". Barykada przy ul. Mickiewicza, w głębi balkony domu Mickiewicza 18 D. Od lewej: profile żołnierzy NN, ppor. Michał Hurło "Vis" - dowódca plut. 205 rozmawia z kpt. Marian Kamiński "Żaglowiec", "Jur" - dowódcą Zgrupowania.  Z karabinem stoi strz. Janusz Serafin "Wacha", który w czasie Powstania postrzelony w głowę - na stałe utracił wzrok. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IH/5121

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Żoliborz, żołnierze Zgrupowania "Żaglowiec". Barykada przy ul. Mickiewicza, w głębi balkony domu Mickiewicza 18 D. Od lewej: profile żołnierzy NN, ppor. Michał Hurło "Vis" - dowódca plut. 205 rozmawia z kpt. Marian Kamiński "Żaglowiec", "Jur" - dowódcą Zgrupowania. Z karabinem stoi strz. Janusz Serafin "Wacha", który w czasie Powstania postrzelony w głowę - na stałe utracił wzrok. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IH/5121

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Żoliborz. Od lewej ppłk Mieczysław Niedzielski "Żywiciel" i kpt. Marian Kamiński "Żaglowiec" "Jur" z wiązanką kwiatów po nabożeństwie odprawionym 18 sierpnia w domu przy Pogonowskiego 22. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IH/5124

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Żoliborz. Od lewej ppłk Mieczysław Niedzielski "Żywiciel" i kpt. Marian Kamiński "Żaglowiec" "Jur" z wiązanką kwiatów po nabożeństwie odprawionym 18 sierpnia w domu przy Pogonowskiego 22. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IH/5124

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Żoliborz, żołnierze Zgrupowania "Żaglowiec". Od lewej ppłk ksiądz Zygmunt Trószyński "Alkazar", kpt. Marian Kamiński "Żaglowiec" "Jur" dowódcą Zgrupowania, NN, ppor. Zenon Czarnomski "Krzew" adiutant "Żaglowca" przed domem przy ul. Pogonowskiego 19. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IH/5179

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Żoliborz, żołnierze Zgrupowania "Żaglowiec". Od lewej ppłk ksiądz Zygmunt Trószyński "Alkazar", kpt. Marian Kamiński "Żaglowiec" "Jur" dowódcą Zgrupowania, NN, ppor. Zenon Czarnomski "Krzew" adiutant "Żaglowca" przed domem przy ul. Pogonowskiego 19. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IH/5179

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Żoliborz, żołnierze Zgrupowania "Żaglowiec" prawdopodobnie przed kwaterą drużyny III plutonu 205. Od lewej: kpr. Jan Kurnatowski "Boruta" poczet pułku, ppor. Michał Hurła "Vis" dowódca plutonu 205, kpt. Marian Kamiński "Żaglowiec", "Jur" - dowódca Zgrupowania, st. strz. Tadeusz Wąsak "Nałęcz" pluton 205. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IP/5434

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Żoliborz, żołnierze Zgrupowania "Żaglowiec" prawdopodobnie przed kwaterą drużyny III plutonu 205. Od lewej: kpr. Jan Kurnatowski "Boruta" poczet pułku, ppor. Michał Hurła "Vis" dowódca plutonu 205, kpt. Marian Kamiński "Żaglowiec", "Jur" - dowódca Zgrupowania, st. strz. Tadeusz Wąsak "Nałęcz" pluton 205. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IP/5434

Nasz newsletter