Pseudonim:
"Rawicki"
Data urodzenia:
1894-12-12
Data śmierci:
1965-03-12
Funkcja:
-
Miejsce urodzenia:
Wojnicz koło Tarnowa
Imiona rodziców:
Piotr - Zofia z domu Tokarz
Wykształcenie i praca do 1939 r.:
Studiował prawo i nauki polityczne na Uniwersytecie Karola w Pradze, oraz na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. W latach 1920-1928 pracował w Urzędzie Nadzoru nad Zakładami Ubezpieczeń (Państwowym Urzędzie Kontroli Ubezpieczeń) przy Ministerstwie Skarbu - jako Naczelnik Wydziału Prawnego. Od sierpnia 1928 r. zatrudniony w Pocztowej Kasie Oszczędności jako dyrektor administracyjny. Aktywnie działał w różnych organizacjach społecznych i gospodarczych: wiceprezes Zarządu Głównego Towarzystwa Rozwoju Ziem Wschodnich, członek Zarządu Towarzystwa Pracy Społeczno-Gospodarczej, członek Ligi Morskiej i Kolonialnej, Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, Związku Zachodniego oraz Polskiego Czerwonego Krzyża.
Przebieg służby wojskowej do 1939 r.:
W latach I wojny światowej służył w Legionie Wschodnim (08-09.1914), następnie w Legionach oraz po kryzysie przysięgowym w Polskim Korpusie Posiłkowym. W okresie wojny polsko-bolszewickiej służył w Wojsku Polskim.
Pseudonimy:
"Rawicki", "Wojnicki"
Udział w konspiracji 1939-1944:
We wrześniu 1939 r. wraz z kierownictwem PKO ewakuowany na Wschód, ostatecznie nie opuścił kraju. Wrócił do Warszawy i został zatrudniony w Departamencie Spraw Wewnętrznych Delegatury Rządu na Kraj, jako zastępca dyrektora utworzonego na przełomie 1941/42 r. Biura Wschodniego. W 1943 r. został dyrektorem tego Biura, po czym stanął na czele nowej komórki, tzw. Sekcji Wschodniej.
Oddział:
Delegatura Rządu na Kraj.
Losy po Powstaniu:
Wyszedł z Warszawy z ludnością cywilną.
Losy po wojnie:
Po zakończeniu wojny wrócił do PKO jako przedstawiciel Tymczasowego Zarządu na Warszawę. Od września 1945 r. do listopada 1947 r. pełnił funkcję Kierownika i Przewodniczącego Tymczasowego Zarządu PKO. Później pracował jako dyrektor działu obrotu czekowego. W lipcu 1950 r. zwolniony z PKO.
Odznaczenia:
Order Odrodzenia Polski, Krzyż Niepodległości, Komandoria Orderu Korony Włoskiej.
Miejsce śmierci:
Warszawa.
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Nasz newsletter