Pseudonim:
"Zbigniew"
Data urodzenia:
1913-09-08
Data śmierci:
1972-09-28
Funkcja:
dowódca plutonu
Stopień:
Armia Krajowa: plutonowy - sierżant (awans 16.09.1944), Kadra Polski Niepodległej: w stopniu podporucznika, następnie porucznika
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców :
Aleksander - Maria z domu Cegiełka
Wykształcenie i działalność zawodowa:
Z wykształcenia był fryzjerem. Pracował na ul. Terespolskiej 17/5
Przebieg służby wojskowej i udział w wojnie obronnej 1939 r. :
W marcu 1937 roku ukończył w Wilnie Szkołę Podoficerską, przydzielony do 9. kompanii szkolnej w 1 Pułku Piechoty Legionów (1 pp Leg.) im. Józefa Piłsudskiego w garnizonie Wilno. Zmobilizowany 24 sierpnia 1939 roku do 36 pp Legii Akademickiej (28 Dywizja Piechoty), walczył w II batalionie pod dowództwem mjr. Władysława Kuleszy - jako dowódca drużyny w 6. kompanii. Brał udział w potyczce pod Brwinowem. 13 września 1939 r. wzięty do niewoli niemieckej.
Udział w konspiracji 1939-1944:
W konspiracji od 15 stycznia 1941 roku - Kadra Polski Niepodległej (KPN) - Rejon 3: Grochów, a po podporządkowaniu się KPN Armii Krajowej (18.06.1943) - Armia Krajowa, VI Obwód (Praga) Okręgu Warszawskiego AK. Pełniona funkcja: dowódca plutonu.
Adres zamieszkania przed Powstaniem:
Warszawa, ul. Terespolska 13
Oddział:
Armia Krajowa - batalion "Zaremba"-"Piorun" - 1. kompania "Ambrozja" - I pluton, następnie w batalionie "Iwo" - "Ostoja"
Szlak bojowy:
Śródmieście Południe
Warszawski Korpus Armii Krajowej (od 20.09.1944):
8. Dywizja Piechoty AK im. Romualda Traugutta - 21. pułk piechoty im. Dzieci Warszawy
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - jeniec Stalagu 318/VIII F (344) Lamsdorf (Łambinowice k. Opola), następnie osadzony w Stalagu VII A Moosburg
Numer jeniecki:
103886
Odznaczenia:
Krzyż Armii Krajowej, Medal Wojska (czterokrotnie), Medal za Warszawę 1939 -1945, Krzyż Partyzancki.
Miejsce śmierci :
Warszawa
Miejsce pochówku :
Cmentarz Bródnowski w Warszawie, kwatera 34 G - 3.
Źródła:
Muzeum Powstania Warszawskiego, Teczki personalne uczestników Powstania Warszawskiego: Gałecki Roman "Zbigniew", zasób Pokoju Kombatanta MPW, w tym kopia skróconego aktu zejścia wystawiona przez USC Warszawa Praga Południe, karta obozowa (niem. Personalkarte) wystawiona na nazwisko Roman Gałecki (skan z kserokopii), zaświadczenie mjr. w stanie spocz. Władysława Kuleszy dotyczące udziału Romana Gałeckiego w walkach 36 pp L. A. we wrześniu 1939 r. (dokument powojenny), kopia zaświadczenia Głównej Komisji Weryfikacyjnej Kadry Polski Niepodległej (KPN) o służbie Romana Gałeckiego, stopień podany w dokumencie: porucznik, podpisali: Józef Lechicz - Celica, Zbigniew Woźniak, W. Andrzejewski; zaświadczenie byłego komendanta 3. Rejonu Grochów organizacji konspiracyjnej Kadra Polski Niepodległej, Czesława Rawicz-Karwowskiego dotyczące działalności Romana Gałeckiegow okresie okupacji i Powstania Warszawskiego; książeczka wojskowa (ze zdjęciem) wystawiona na nazwisko Roman Gałecki, zawierająca wpisy dotyczące przydziałów przedwojennych, z 1939 roku oraz udział w Powstaniu Warszawskim i pobyt w niewoli - archiwum rodzinne p. Danuty Szydłowskiej z domu Gałeckiej, ankieta-biogram (MPW), Wyciąg z rozkazu dziennego nr 7 Zgrupowania „Zaremba”, 3 Rejon, II Odcinek z dnia 16.08.1944 r.; Polski Czerwony Krzyż - kartoteka.
Literatura:
Tadeusz Baczyński: Batalion Armii Krajowej "Zaremba" - "Piorun" w Powstaniu Warszawskim. Warszawa: 1994, Wielka ilustrowana encyklopedia Powstania Warszawskiego. T. 5, Wykaz uczestników-żołnierzy powstania warszawskiego A-Kö / red. nauk. Piotr Rozwadowski, Wyd. "Bellona”, Fundacja " Warszawa Walczy 1939-1945", 2002.
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Roman Gałecki jako żołnierz 1 pp w Wilnie (1936 r.) Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Danuty Szydłowskiej

Roman Gałecki jako żołnierz 1 pp w Wilnie (1936 r.) Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Danuty Szydłowskiej

Roman Gałecki ps. Zbigniew - fotografia portretowa wykonana w 1937 roku w Wilnie. Ze zbiorów rodzinnych p. Danuty Szydłowskiej

Roman Gałecki ps. Zbigniew - fotografia portretowa wykonana w 1937 roku w Wilnie. Ze zbiorów rodzinnych p. Danuty Szydłowskiej

Rewers z dedykacją. Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Danuty Szydłowskiej

Rewers z dedykacją. Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Danuty Szydłowskiej

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Danuty Szydłowskiej

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Danuty Szydłowskiej

 Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Danuty Szydłowskiej

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Danuty Szydłowskiej

 Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Danuty Szydłowskiej

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Danuty Szydłowskiej

Polski Czerwony Krzyż - kartoteka

Polski Czerwony Krzyż - kartoteka

Karta obozowa (niem. Personalkarte) wystawiona na nazwisko Roman Gałecki. W dokumencie nazwisko rodowe matki zapisano w formie "Cegiełko". Skan z kserokopii, zbiory rodzinne p. Danuty Szydłowskiej

Karta obozowa (niem. Personalkarte) wystawiona na nazwisko Roman Gałecki. W dokumencie nazwisko rodowe matki zapisano w formie "Cegiełko". Skan z kserokopii, zbiory rodzinne p. Danuty Szydłowskiej

Zaświadczenie byłego komendanta 3. Rejonu Grochów organizacji konspiracyjnej Kadra Polski Niepodległej, Czesława Rawicz-Karwowskiego dotyczące działalności Romana Gałeckiegow okresie okupacji i Powstania Warszawskiego. Ze zbiorów rodzinnych p. Danuty Szydłowskiej

Zaświadczenie byłego komendanta 3. Rejonu Grochów organizacji konspiracyjnej Kadra Polski Niepodległej, Czesława Rawicz-Karwowskiego dotyczące działalności Romana Gałeckiegow okresie okupacji i Powstania Warszawskiego. Ze zbiorów rodzinnych p. Danuty Szydłowskiej

Kopia zaświadczenia Głównej Komisji Weryfikacyjnej Kadry Polski Niepodległej (KPN) o służbie Romana Gałeckiego. Stopień podany w dokumencie: porucznik. Na dokumencie widoczne podpisy:  Józef Lechicz - Celica, Zbigniew Woźniak, W. Andrzejewski. Ze zbiorów rodzinnych p. Danuty Szydłowskiej

Kopia zaświadczenia Głównej Komisji Weryfikacyjnej Kadry Polski Niepodległej (KPN) o służbie Romana Gałeckiego. Stopień podany w dokumencie: porucznik. Na dokumencie widoczne podpisy: Józef Lechicz - Celica, Zbigniew Woźniak, W. Andrzejewski. Ze zbiorów rodzinnych p. Danuty Szydłowskiej

Zaświadczenie mjr. w stanie spocz. Władysława Kuleszy dotyczące udziału Romana Gałeckiego w walkach 36 pp L. A. we wrześniu 1939 r. Dokument powojenny. Ze zbiorów rodzinnych p. Danuty Szydłowskiej

Zaświadczenie mjr. w stanie spocz. Władysława Kuleszy dotyczące udziału Romana Gałeckiego w walkach 36 pp L. A. we wrześniu 1939 r. Dokument powojenny. Ze zbiorów rodzinnych p. Danuty Szydłowskiej

Odpis karty obozowej (niem. Personalkarte) wystawionej przez Niemców na nazwisko Roman Gałecki. Ze zbiorów rodzinnych p. Danuty Szydłowskiej

Odpis karty obozowej (niem. Personalkarte) wystawionej przez Niemców na nazwisko Roman Gałecki. Ze zbiorów rodzinnych p. Danuty Szydłowskiej

Legitymacja odznaczeniowa: Krzyż Armii Krajowej. Ze zbiorów rodzinnych p. Danuty Szydłowskiej

Legitymacja odznaczeniowa: Krzyż Armii Krajowej. Ze zbiorów rodzinnych p. Danuty Szydłowskiej

Legitymacja odznaczeniowa: Krzyż Armii Krajowej - rewers. Ze zbiorów rodzinnych p. Danuty Szydłowskiej

Legitymacja odznaczeniowa: Krzyż Armii Krajowej - rewers. Ze zbiorów rodzinnych p. Danuty Szydłowskiej

Legitymacja odznaczeniowa: Medal Wojska.  Ze zbiorów rodzinnych p. Danuty Szydłowskiej

Legitymacja odznaczeniowa: Medal Wojska. Ze zbiorów rodzinnych p. Danuty Szydłowskiej

Legitymacja odznaczeniowa: Krzyż  Partyzancki.  Ze zbiorów rodzinnych p. Danuty Szydłowskiej

Legitymacja odznaczeniowa: Krzyż Partyzancki. Ze zbiorów rodzinnych p. Danuty Szydłowskiej

Legitymacja odznaczeniowa: Medal za Warszawę 1939 - 1945.  Ze zbiorów rodzinnych p. Danuty Szydłowskiej

Legitymacja odznaczeniowa: Medal za Warszawę 1939 - 1945. Ze zbiorów rodzinnych p. Danuty Szydłowskiej

Ze zbiorów rodzinnych p. Danuty Szydłowskiej

Ze zbiorów rodzinnych p. Danuty Szydłowskiej

Ze zbiorów rodzinnych p. Danuty Szydłowskiej

Ze zbiorów rodzinnych p. Danuty Szydłowskiej

Książeczka wojskowa (ze zdjęciem) wystawiona na nazwisko Roman Gałecki.  Książeczka zawiera wpisy dotyczące przydziałów przedwojennych, z 1939 roku oraz udział w Powstaniu Warszawskim i pobyt w niewoli. Ze zbiorów rodzinnych p. Danuty Szydłowskiej

Książeczka wojskowa (ze zdjęciem) wystawiona na nazwisko Roman Gałecki. Książeczka zawiera wpisy dotyczące przydziałów przedwojennych, z 1939 roku oraz udział w Powstaniu Warszawskim i pobyt w niewoli. Ze zbiorów rodzinnych p. Danuty Szydłowskiej

Należąca do Romana Gałeckiego książeczka wojskowa. Archiwum rodzinne p. Danuty Szydłowskiej

Należąca do Romana Gałeckiego książeczka wojskowa. Archiwum rodzinne p. Danuty Szydłowskiej

Należąca do Romana Gałeckiego książeczka wojskowa. Archiwum rodzinne p. Danuty Szydłowskiej

Należąca do Romana Gałeckiego książeczka wojskowa. Archiwum rodzinne p. Danuty Szydłowskiej

Należąca do Romana Gałeckiego książeczka wojskowa. Archiwum rodzinne p. Danuty Szydłowskiej

Należąca do Romana Gałeckiego książeczka wojskowa. Archiwum rodzinne p. Danuty Szydłowskiej

Należąca do Romana Gałeckiego książeczka wojskowa. Archiwum rodzinne p. Danuty Szydłowskiej

Należąca do Romana Gałeckiego książeczka wojskowa. Archiwum rodzinne p. Danuty Szydłowskiej

Należąca do Romana Gałeckiego książeczka wojskowa. Archiwum rodzinne p. Danuty Szydłowskiej

Należąca do Romana Gałeckiego książeczka wojskowa. Archiwum rodzinne p. Danuty Szydłowskiej

Należąca do Romana Gałeckiego książeczka wojskowa. Archiwum rodzinne p. Danuty Szydłowskiej

Należąca do Romana Gałeckiego książeczka wojskowa. Archiwum rodzinne p. Danuty Szydłowskiej

Kopia dokumentu z archiwum rodzinnego p. Danuty Szydłowskiej

Kopia dokumentu z archiwum rodzinnego p. Danuty Szydłowskiej

Kopia dokumentu z archiwum rodzinnego p. Danuty Szydłowskiej

Kopia dokumentu z archiwum rodzinnego p. Danuty Szydłowskiej

Kopia dokumentu z archiwum rodzinnego p. Danuty Szydłowskiej

Kopia dokumentu z archiwum rodzinnego p. Danuty Szydłowskiej

Kopia dokumentu z archiwum rodzinnego p. Danuty Szydłowskiej

Kopia dokumentu z archiwum rodzinnego p. Danuty Szydłowskiej

Wyciąg z rozkazu dziennego nr  7 Zgrupowania „Zaremba”, 3 Rejon, II Odcinek z dnia 16.08.1944 r. Roman Gałecki wymieniony  w pochwale w poz. 2 jako plut. Zbigniew.

Wyciąg z rozkazu dziennego nr 7 Zgrupowania „Zaremba”, 3 Rejon, II Odcinek z dnia 16.08.1944 r. Roman Gałecki wymieniony w pochwale w poz. 2 jako plut. Zbigniew.

Dokument wystawiony przez Komendę Główną organizacji podziemnej "Kadra Polski Niepodległej" - mianowanie ppor. Romana Gałeckiego na stopień porucznika KPN

Dokument wystawiony przez Komendę Główną organizacji podziemnej "Kadra Polski Niepodległej" - mianowanie ppor. Romana Gałeckiego na stopień porucznika KPN

 Medal Wojska – pod i nad napisem dwa małe liście dębowe, na awersie orzeł trzymający w szponach miecz poziomo. Ze zbiorów rodzinnych p. Danuty Szydłowskiej

Medal Wojska – pod i nad napisem dwa małe liście dębowe, na awersie orzeł trzymający w szponach miecz poziomo. Ze zbiorów rodzinnych p. Danuty Szydłowskiej

Ze zbiorów rodzinnych p. Danuty Szydłowskiej

Ze zbiorów rodzinnych p. Danuty Szydłowskiej

Nasz newsletter