Pseudonim:
"Brzoza"
Data urodzenia:
1911-02-06
Data śmierci:
1951-07-04
Funkcja:
-
Stopień:
starszy strzelec
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Józef - Zofia z domu Żmigrodzka
Wykształcenie i działalność do 1939 r. :
Był uczniem Państwowego Gimnazjum im. Tadeusza Czackiego w Warszawie. Po maturze w 1929 roku wstąpił na Wydział Geodezyjny Politechniki Warszawskiej. Dyplom ukończenia studiów uzyskał w 1934 roku. Od 1 maja 1934 roku do momentu wybuchu wojny pracował w Polskich Liniach Lotniczych.
Okres okupacji niemieckiej:
Podczas okupacji, od marca 1940 roku do maja 1942 pracował w Wydziale Pomiarów Zarządu Miejskiego m. st. Warszawy. W międzyczasie pracował dorywczo przy rozbiórkach domów zbombardowanych we wrześniu 1939 r. podczas oblężenia Warszawy. Od 15 maja 1942 roku do wybuchu Powstania zatrudniony był w Oddziale Techniczno-Pomiarowym Warszawskiego Urzędu Ziemskiego.
Udział w konspiracji 1939-1944:
Okręg Warszawski Armii Krajowej - I Obwód "Radwan" - IV zgrupowanie "Gurt"
Adres przed Powstaniem:
Warszawa ul. Rejtana 3 m. 34
Oddział:
Okręg Warszawski Armii Krajowej - I Obwód "Radwan" - IV zgrupowanie "Gurt"
Szlak bojowy:
Śródmieście Północ
Odniesione rany:
Ciężko ranny w głowę dnia 9.09.1944 (utrata oka). Leczony w szpitalu polowym przy ul. Złotej 22. Po kapitulacji jako ranny wywieziony do szpitala jenieckiego Gross Lübars koło Magdeburga.
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - jeniec Stalagu XI-A Altengrabow, Kommando-Lazarett Gross Lübars (podobóz Stalagu XI A Altengrabow). Skierowany do robót przymusowych koło Burga oraz do fabryki metalurgicznej w Kirchmoser wykonującej elementy czołgów. Wobec całkowitej niezdolności do pracy i inwalidztwa, ponownie osadzony w szpitalu dla jeńców, a następnie przeniesiony do Stalagu XI A Altengrabow.
Numer jeniecki:
47181
Rodzina biorąca udział w Powstaniu Warzawskim:
Jego żona Natalia Biedrońska z domu Wyszyńska była sanitariuszką w zgrupowaniu AK "Kryska" na Górnym Czerniakowie.
Losy po wojnie:
Po oswobodzeniu z niewoli powrócił niezwłocznie do kraju, gdzie poddał się operacji oka i dalszemu leczeniu. 1.07.1945 rozpoczął pracę w Głównym Urzędzie Pomiarów Kraju.
Odznaczenia:
Medal Zwycięstwa i Wolności (1946)
Miejsce pochówku:
Cmentarz Powązkowski w Warszawie (Stare Powązki), kwatera 290, rząd I, grób 5
Informacje dodatkowe - losy rodziny:
Jego ojciec był pracownikiem PKP.
Źródła:
Muzeum Powstania Warszawskiego, MPW-teczka (materiały biograficzne gromadzone przez Pokój Kombatanta MPW), w tym kopia dokumentacji UdsKiOR oraz Polskiego Czerwonego Krzyża, życiorys. Datę śmierci w imieniu rodziny zgłosiła p. Ilona Modrak (Rodziewicz), wnuczka Tadeusza Biedrońskiego i stryjeczna wnuczka Stanisława.
Publikacje:
Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powstania Warszawskiego T.4 - Jeńcy wojenni - żołnierze Powstania Warszawskiego, oprac. Tomasz Łabuszewski, red. Andrzej Krzysztof Kunert (red. nacz.) Warszawa: ARS Print Production, 1997, Wielka ilustrowana encyklopedia Powstania Warszawskiego. T. 5, Wykaz uczestników-żołnierzy powstania warszawskiego A-Kö / red. nauk. Piotr Rozwadowski, Wyd. "Bellona”, Fundacja " Warszawa Walczy 1939-1945", 2002.
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Nasz newsletter