Pseudonim:
"Leliwa"
Data urodzenia:
1920-04-16
Data śmierci:
2005-04-29
Funkcja:
dowódca drużyny
Stopień:
starszy strzelec z cenzusem - podporucznik czasu wojny (wniosek awansowy z dnia 4.09.1944 r.)
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Witold Stanisław - Zuzanna Bronisława z Kesnerów
Pseudonimy:
"Olgierd", "Leliwa"
Nazwisko konspiracyjne:
Ryszard Jankowski
Oddział:
Armia Krajowa - zgrupowanie "Radosław" - batalion "Czata 49" - pluton "Motyla" - pluton "Sewera", od 3.09.1944 r. pluton "Osterwy", od 10.09.1944 r. drużyna "Józka", od 14.09.1944 r. dowódca drużyny.
Szlak bojowy:
Wola - Stare Miasto - kanały - Śródmieście - Górny Czerniaków
Odznaczenia:
Krzyż Walecznych - wniosek odznaczeniowy z dnia 17.08.1944 r. z uzasadnieniem: "Od 22-26.08 pozostaje w plut. por. "Motyla". Odznaczył się osobistą odwagą w akcjach na Karolkowej, w walce z czołgami. Był uczestnikiem wyprawy na Stawki, gdzie pod ogniem npla wyciągnął wspólnie z innymi ca 7000 szt. am. do kb."
Odniesione rany:
Ranny w nogę 21.08.1944 r. podczas przeskoku przez ul. Sapieżyńską. Ponownie ranny 16.09.1944 r. na terenie magazynów "Społem".
Losy po Powstaniu:
Wzięty do niewoli 16.09.1944 r. po zranieniu na terenie magazynów "Społem". Odstawiony na al. Szucha i tam przesłuchiwany ("Powstanie Warszawskie 1944 w dokumentach z archiwów służb specjalnych", Warszawa-Moskwa 2007, str. 407: "Protokół przesłuchania powstańca Ryszarda Jankowskiego przez EK Policji Bezpieczeństwa Grupy Bojowej "Reinefarth" z 17 września 1944 r."). Pod koniec Powstania oficer niemiecki wywiózł go za miasto i puścił wolno. Od 20.10.1944 r. w Brygadzie Świętokrzyskiej NSZ
Losy po wojnie:
Po wojnie używał nazwiska Stefan Leliwa. Przedostał się na Zachód, we Włoszech wstąpił w szeregi 2. Korpusu Polskiego gen. Andersa. Od 23.02.1946 r. na urlopie bezterminowym dla kontynuowania studiów. Zamieszkał w Wielkiej Brytanii. Do Polski wrócił w 2003 roku.
Miejsce śmierci:
Sędziszów Małopolski. Pochowany w Warszawie na Powązkach
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Nasz newsletter