Pseudonim
"Tata"
Data urodzenia
1889-10-28
Data śmierci
1966-04-10
Stopień
lekarz
Stopień
podpułkownik lekarz służby stałej Wojska Polskiego
Miejsce urodzenia
Złoty Potok, powiat Buchacz, województwo tarnopolskie
Imiona rodziców
Leon - Maria z Supperów
Wykształcenie i praca zawodowa do 1939 r.
W latach 1900-1906 uczeń Gimnazjum w Jarosławiu, maturę zdał 25.09.1907 r. w Gimnazjum Franciszka Józefa w Drohobyczu. W 1907 r. rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Lwowskiego. Od 1912 r. stypendysta rządowy - pracował w Uniwersyteckiej Klinice Chirurgicznej. Wiosną 1915 r. uzyskał zezwolenie władz wojskowych na obronę pracy doktorskiej na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Karola w Pradze. 13.03.1915 r. uzyskał stopień doktora wszech nauk lekarskich.
Służba wojskowa do 1939 r.
W lipcu 1914 r. roku jako medyk wcielony do 30. regimentu Piechoty armii austriackiej. Awansowany do stopnia podporucznika, objął stanowisko lekarza 27 Baonu Strzelców Konnych. Ciężko ranny w bitwie pod Santo-Marino. Wyleczony w lipcu 1916 r. powrócił na front włoski, obejmując stanowisko chirurga 815 Szpitala Polowego. Do końca i wojny światowej służy kolejno: w 417 Szpitalu Polowym, 1608 Szpitalu Polowym, Szpitalu Polowym w rejonie Cividale, w 12 Pułku Piechoty - jako lekarz naczelny, w Szpitalu Zapasowym w Karlovac koło Triestu. 6 listopada 1918 r. wstąpił w szeregi odrodzonego Wojska Polskiego. Był lekarzem Szpitala Okręgowego w Krakowie, następnie starszym ordynatorem Szpitala Wojskowego w Rzeszowie. Pełniąc tą funkcję ogłosił wyniki badań nad zastosowaniem kwasu karbolowego w leczeniu zakażonych ran różnego pochodzenia, także w aspekcie leczenia zranień pociskami nowoczesnych rodzajów broni strzeleckiej. Podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. był chirurgiem 109. Szpitala Polowego przy obozie dla jeńców wojennych w Tucholi, następnie ordynatorem Szpitala Wojskowego w Świeciu. Po zaprzestaniu działań wojennych odbył kurs aplikacyjny w Szpitalu Ujazdowskim w Warszawie, zakończony wynikiem celującym. następnie objął funkcję starszego ordynatora Szpitala Okręgowego w Kielcach, w grudniu 1921 - w stopniu majora - starszego ordynatora Oddziału Chirurgicznego w Szpitalu Okręgowym w Jarosławiu, a w 1924 r. - starszego ordynatora VII Szpitala Okręgowego w Poznaniu. W szybkim czasie zyskał opinię jednego z najlepszych chirurgów - operatorów w Wielkopolsce. Prowadził badania naukowe nad postępowaniem chirurgicznym przy uszkodzeniach ciała u sportowców.
Udział w wojnie obronnej 1939
We wrześniu 1939 r. był komendantem Stacji Segregacyjno-Rozdzielczej Szpitala Ewakuacyjnego nr 11, po zaprzestaniu walk od 1 października został komendantem Szpitala dla Jeńców Polskich w Radomiu.
Praca w latach okupacji
Od listopada 1939 r. do wybuchu Powstania Warszawskiego był naczelnym chirurgiem Szpitala Ujazdowskiego w Warszawie.
Oddział
"Bakcyl" (Sanitariat Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej) - szpital polowy ul. Wspólna 27 - komendant szpitala, naczelny chirurg.
Losy po Powstaniu
Niewola niemiecka - od 8 października 1944 r. jeniec Stalagu IV B Zeithain. Po wyzwoleniu przez Armię Czerwoną, od kwietnia 1945 r. naczelny chirurg i konsultant w Szpitalu Wojskowym im. Leontiewa.
Numer jeniecki
305081
Losy po wojnie
15.08.1945 r. powrócił do Polski. Został naczelnym chirurgiem Szpitala PCK w Toruniu. W marcu 1946 r. został powołany do służby czynnej w Wojsku Polskim na stanowisko ordynatora Oddziału Chirurgicznego 1. Szpitala Okręgowego w Warszawie Od 1947 r. szef Oddziału Chirurgicznego Centralnego Szpitala MON, którym kierował przez 16 lat. Po zakończeniu kariery chirurga został kierownikiem naukowym Oddziałów Chirurgicznych II Centralnego Szpitala MON. W 1962 r. odszedł na emeryturę.
Odznaczenia
Srebrny Medal za Waleczność I klasy, Złoty Krzyż Zasługi na Wstędze Medalu Waleczności z Mieczami, Brązowy Wojskowy Krzyż Zasługi na Wstędze Krzyża Zasługi z Mieczami, Krzyż Wojskowy Karola, Medal dla Rannych, Krzyż Walecznych, Srebrny Krzyż Zasługi, Zloty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Order Sztandaru Pracy II klasy
Miejsce śmierci
Warszawa, pochowany na Powązkach Wojskowych.
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram