Pseudonim:
"Jadwiga"
Data urodzenia:
1924-05-28
Data śmierci:
2023-01-18
Funkcja:
sanitariuszka
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Paweł - Zofia z domu Romanowska
Wykształcenie do 1944 r. :
W 1938 roku ukończyła szkołę powszechną, a następnie rozpoczęła naukę w gimnazjum żeńskim Janiny Popielewskiej i Janiny Roszkowskiej w Warszawie, w którym zdała tzw. małą maturę. Na zajęcia z łaciny i historii chodziła w ramach tajnych kompletów. W 1942 roku zdała do Liceum Chemicznego, które ukończyła w 1944 roku uzyskując dyplom technika chemika.
Okres okupacji niemieckiej, udział w konspiracji 1939-1944:
Po kapitulacji Warszawy w 1939 roku zgłosiła się jako ochotniczka do Szpitala Ujazdowskiego, gdzie niosła pomoc rannym żołnierzom września (lotnikom). Dostarczała im również żywność. Służbę w Szpitalu Ujazdowskim pełniła przez okres 10 miesięcy. Do konspiracji przystąpiła w czerwcu1942 roku, wprowadzona przez Henryka Bułanowskiego ps. Wicher I. V Obwód (Mokotów) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - 1. Rejon - 1. Dywizjon Artylerii Konnej im. Józefa Bema. Przeszła przeszkolenie z zakresu posługiwania się bronią oraz szkolenie sanitariuszek. Zajęcia wojskowe prowadzone były w małych grupach w lokalach prywatnych, m. in. na ul. Nowosieleckiej 14, przez por. inż. Teofila Świerczyńskiego ps. Habdank, d-cy plutonu 513 1. DAK. Jednym z punktów kontaktowych 1. DAK „Bema” było mieszkanie Tadeusza Krzemienia ps. „Korwitz„, jego żony Marii (Maria Krzemień “Syrena”) i synów Zbyszka i Ryszarda przy ul. Stępińskiej 41 A. W lokalu tym Wanda Jeziorek odbierała prasę konspiracyjną do dalszego kolportażu, aż do lutego 1943 r., kiedy to ze względów bezpieczeństwa kolportaż przejęli synowie ” Korwitza„ Zbyszek i Ryszrad, którzy od tej pory dostarczali prasę do Wandy Jeziorek ”Jadwigi„. W maju 1943 r. Wanda Jeziorek została powiadomiona, że Tadeusz Krzemień ”Korwitz„ został aresztowany, a następnie zamordowany przez Niemców nw czerwcu 1943 r. w Alei Szucha. Działalność oddziałowego punktu kontaktowego u Krzemieniów została zawieszona na kilka miesięcy i wznowiona dopiero przez Marię Krzemień ”Syrenę" w lutym 1944 roku.
Adres zamieszkania przed Powstaniem :
Warszawa, ul. Czerniakowska 88
Miejsce koncentracji na godzinę "W":
Mieszkanie por. "Habdanka" (Teofila Świerczyńskiego) przy ul. Nowosieleckiej 14
Oddział:
V Obwód (Mokotów) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - 1. Rejon - 1. Dywizjon Artylerii Konnej im. Józefa Bema - sanitariat - punkt sanitarny ul. Czerniakowska 80. Wanda Jeziorek uczestniczyła w ratowaniu Powstańców rannych podczas walk na odcinku ul. Nowosieleckiej i Czerniakowskiej. Lżej rannych opatrywano na miejscu, ciężej rannych przenoszono do prowizorycznego szpitala utworzonego w Klasztorze Sióstr Nazaretanek (Czerniakowska 137 róg Nowosieleckiej).
Szlak bojowy:
Czerniaków - Siekierki
Losy po Powstaniu:
Po 19 sierpnia znalazła się na terenie Pól Siekierkowskich ostrzeliwanych przez nieprzyjaciela od strony Stacji Pomp Rzecznych przy Czerniakowskiej. W dniu 26 VIII 1944 r. Niemcy aresztowali znajdujących się na Siekierkach mężczyzn i popędzili ich w kierunku Alei Szucha, gdzie następnie zostali rozstrzelani (w grupie tej znaleźli się m. in. ojciec Wandy - Paweł Jeziorek oraz kolega z oddziału - Henryk Bułanowski “Wicher I”). Wanda Jeziorek opuściła Siekierki w dniu 27 VIII 1944 w grupie kobiet wypędzonych z ludnością cywilną Siekierek w kierunku Wolicy, gdzie pozostała do wyzwolenia Warszawy. Do miasta powróciła w styczniu 1945 roku.
Losy po wojnie:
Ukończyła studia wyższe w dziedzinie chemii. W latach 1946-1947 pracowała jako referent w Centralnym Zarządzie Przemysłu Chemicznego, a następnie do 1950 roku w Głównym Instytucie Mechaniki jako technik chemik. Od 1950 roku do 1981 roku pracowała w Instytucie Chemii Przemysłowej na stanowisku adiunkta. Uhonorowana została Srebrną Odznaką za Zasługi dla Przemysłu Chemicznego.
Nazwisko po mężu:
Wanda Zniewierowska - w 1958 roku wyszła za mąż za Wiktora Zniewierowskiego
Miejsce pochówku:
Cmentarz Powązkowski w Warszawie (Stare Powązki), kwatera 262, rząd 4, grób 22
Informacje dodatkowe - losy rodziny:
Jej ojciec Paweł Jeziorek został ujęty przez Niemców 26 VIII 1944 i zabrany w grupie mężczyzn w Aleje Szucha. Najprawdopodobniej rozstrzelany w ruinach Generalnej Inspekcji Sił Zbrojnych w Al. Ujazdowskich. W czasie Powstania Warszawskiego poległ także Tadeusz Trębiński “Czambori” (1922-1944), żołnierz batalionu "Iwo", wojenna sympatia Wandy Jeziorek.
Źródła:
Muzeum Powstania Warszawskiego, baza ewidencyjna uczestników PW, archiwum rodzinne - fotografie i materiały ze zbiorów p. Wandy Jeziorek - Zniewierowskiej, udostępniła córka, p. Anna Zniewierowska - Chruściel. Wspomnienia Wandy Zniewierowskiej; zbiory Muzeum Powstania Warszawskiego, P/9232/19. Informację o śmierci przekazały za pośrednictwem Działu Kombatanta MPW córki Wandy Zniewierowskiej, Anna i Małgorzata.
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Wanda Jeziorek - fotografia wykonana przed wybuchem wojny w lipcu 1939 roku w Starej Miłosnej. Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Wandy Jeziorek - Zniewierowskiej, udostępniła córka, p. Anna Zniewierowska - Chruściel.

Wanda Jeziorek - fotografia wykonana przed wybuchem wojny w lipcu 1939 roku w Starej Miłosnej. Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Wandy Jeziorek - Zniewierowskiej, udostępniła córka, p. Anna Zniewierowska - Chruściel.

Paweł Jeziorek z córkami Wandą i Marią. Fotografia wykonana 14.09.1932 roku w Parku Ujazdowskim w Warszawie. Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Wandy Jeziorek - Zniewierowskiej, udostępniła córka, p. Anna Zniewierowska - Chruściel.

Paweł Jeziorek z córkami Wandą i Marią. Fotografia wykonana 14.09.1932 roku w Parku Ujazdowskim w Warszawie. Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Wandy Jeziorek - Zniewierowskiej, udostępniła córka, p. Anna Zniewierowska - Chruściel.

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Wandy Jeziorek - Zniewierowskiej, udostępniła córka, p. Anna Zniewierowska - Chruściel.

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Wandy Jeziorek - Zniewierowskiej, udostępniła córka, p. Anna Zniewierowska - Chruściel.

Paweł i Zofia Jeziorkowie z córkami Marią i Wandą. Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Wandy Jeziorek - Zniewierowskiej, udostępniła córka, p. Anna Zniewierowska - Chruściel.

Paweł i Zofia Jeziorkowie z córkami Marią i Wandą. Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Wandy Jeziorek - Zniewierowskiej, udostępniła córka, p. Anna Zniewierowska - Chruściel.

Ostatnie chwile spokoju przed wybuchem wojny - Stara Miłosna, lipiec 1939 roku, Wanda Jeziorek widoczna na zdjęciu pierwsza z lewej strony. Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Wandy Jeziorek - Zniewierowskiej, udostępniła córka, p. Anna Zniewierowska - Chruściel.

Ostatnie chwile spokoju przed wybuchem wojny - Stara Miłosna, lipiec 1939 roku, Wanda Jeziorek widoczna na zdjęciu pierwsza z lewej strony. Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Wandy Jeziorek - Zniewierowskiej, udostępniła córka, p. Anna Zniewierowska - Chruściel.

Okres okupacji niemieckiej w Warszawie, 1942 roku. Na zdjęciu Wanda Jeziorek (trzecia od lewej) i Tadeusz Trębiński „Czambori” (1922-1944). Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Wandy Jeziorek - Zniewierowskiej, udostępniła córka, p. Anna Zniewierowska - Chruściel.

Okres okupacji niemieckiej w Warszawie, 1942 roku. Na zdjęciu Wanda Jeziorek (trzecia od lewej) i Tadeusz Trębiński „Czambori” (1922-1944). Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Wandy Jeziorek - Zniewierowskiej, udostępniła córka, p. Anna Zniewierowska - Chruściel.

Z Tadeuszem Trębińskim ps. „Czambori” (1922-1944), sympatią Wandy z okresu okupacji. Rok wykonania zdjęcia nieustalony. Tadeusz poległ 8 sierpnia 1944 roku śmiertelnie ranny na barykadzie przy ul. Chopina 13. Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Wandy Jeziorek - Zniewierowskiej, udostępniła córka, p. Anna Zniewierowska - Chruściel.

Z Tadeuszem Trębińskim ps. „Czambori” (1922-1944), sympatią Wandy z okresu okupacji. Rok wykonania zdjęcia nieustalony. Tadeusz poległ 8 sierpnia 1944 roku śmiertelnie ranny na barykadzie przy ul. Chopina 13. Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Wandy Jeziorek - Zniewierowskiej, udostępniła córka, p. Anna Zniewierowska - Chruściel.

Z Tadeuszem Trębińskim ps. „Czambori” (1922-1944), sympatią Wandy z okresu okupacji. Rok wykonania zdjęcia nieustalony. Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Wandy Jeziorek - Zniewierowskiej, udostępniła córka, p. Anna Zniewierowska - Chruściel.

Z Tadeuszem Trębińskim ps. „Czambori” (1922-1944), sympatią Wandy z okresu okupacji. Rok wykonania zdjęcia nieustalony. Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Wandy Jeziorek - Zniewierowskiej, udostępniła córka, p. Anna Zniewierowska - Chruściel.

Z Tadeuszem Trębińskim ps. „Czambori” (1922-1944), sympatią Wandy z okresu okupacji. Rok wykonania zdjęcia nieustalony. Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Wandy Jeziorek - Zniewierowskiej, udostępniła córka, p. Anna Zniewierowska - Chruściel.

Z Tadeuszem Trębińskim ps. „Czambori” (1922-1944), sympatią Wandy z okresu okupacji. Rok wykonania zdjęcia nieustalony. Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Wandy Jeziorek - Zniewierowskiej, udostępniła córka, p. Anna Zniewierowska - Chruściel.

Od lewej Anna Kilman - Sztencel i Tadeusz Trębiński „Czambori” („Czambory"), który poległ 8 sierpnia 1944 roku śmiertelnie ranny na barykadzie przy ul. Chopina 13. Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Wandy Jeziorek - Zniewierowskiej, udostępniła córka, p. Anna Zniewierowska - Chruściel.

Od lewej Anna Kilman - Sztencel i Tadeusz Trębiński „Czambori” („Czambory"), który poległ 8 sierpnia 1944 roku śmiertelnie ranny na barykadzie przy ul. Chopina 13. Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Wandy Jeziorek - Zniewierowskiej, udostępniła córka, p. Anna Zniewierowska - Chruściel.

Dedykacja dla Wandy od jej sympatii, Tadeusza Trębińskiego ps. „Czambori” („Czambory"), który poległ 8 sierpnia 1944 roku śmiertelnie ranny na barykadzie przy ul. Chopina 13. Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Wandy Jeziorek - Zniewierowskiej, udostępniła córka, p. Anna Zniewierowska - Chruściel.

Dedykacja dla Wandy od jej sympatii, Tadeusza Trębińskiego ps. „Czambori” („Czambory"), który poległ 8 sierpnia 1944 roku śmiertelnie ranny na barykadzie przy ul. Chopina 13. Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Wandy Jeziorek - Zniewierowskiej, udostępniła córka, p. Anna Zniewierowska - Chruściel.

Warszawa, 1958 rok, fotografia ślubna przedstawiająca Wandę Jeziorekj i Wiktora Zniewierowskiego. Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Wandy Jeziorek - Zniewierowskiej, udostępniła córka, p. Anna Zniewierowska - Chruściel.

Warszawa, 1958 rok, fotografia ślubna przedstawiająca Wandę Jeziorekj i Wiktora Zniewierowskiego. Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Wandy Jeziorek - Zniewierowskiej, udostępniła córka, p. Anna Zniewierowska - Chruściel.

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Wandy Jeziorek - Zniewierowskiej, udostępniła córka, p. Anna Zniewierowska - Chruściel.

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Wandy Jeziorek - Zniewierowskiej, udostępniła córka, p. Anna Zniewierowska - Chruściel.

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Wandy Jeziorek - Zniewierowskiej, udostępniła córka, p. Anna Zniewierowska - Chruściel.

Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Wandy Jeziorek - Zniewierowskiej, udostępniła córka, p. Anna Zniewierowska - Chruściel.

Nasz newsletter