Pseudonim:
"Szary"
Data urodzenia:
1925-01-11
Data śmierci:
2022-06-15
Funkcja:
-
Stopień:
kapral
Miejsce urodzenia:
Nieśwież, woj. nowogródzkie
Imiona rodziców:
Józef - Bronisława z domu Bohusz
Wykształcenie do 1944 r. :
W roku szkolnym 1939-1940 uczęszczał do Gimnazjum im. W. Syrokomli w Nieświeżu, mieszkając u ciotki Jadwigi Kowalewskiej. W okupowanej Warszawie kontynuował naukę w Szkole Technicznej Wawelberga i Rotwanda, co w pewnym stopniu zabezpieczało przed wywiezieniem na roboty do Rzeszy.
Lata 1939-1944:
Podobnie jak jego ojciec, Józef Szymański Zbigniew postanowił udać się z Nieświeża do Warszawy. Przy przekraczaniu granicy sowiecko-niemieckiej w okolicy Małkini, został zatrzymany przez straż graniczną, aresztowany i wyrokiem sądu sowieckiego został skazany na karę 6 miesięcy więzienia. Karę odbył w więzieniu w Łomży. Po zwolnieniu z więzienia przebywał w Białymstoku w internacie Rzemieślniczej Szkoły Drukarskiej aż do chwili wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej tj. do dnia 21VI 1941 r. Następnie, po wkroczeniu Niemców do Białegostoku ponownie zdecydował przedostać się do Warszawy, gdzie był już jego ojciec. W Warszawie nawiązał kontakt z Armią Krajową i został łącznikiem do spraw rozpowszechniania wydawnictw prasy konspiracyjnej.
Oddział:
II Obwód "Żywiciel" (Żoliborz) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - zgrupowanie "Żbik" - pluton 217
Szlak bojowy:
Żoliborz
Rodzina biorąca udział w Powstaniu Warszawskim:
Jego ojciec, plut. Józef Szymański "Osadnik" (1892 - 1955) służył w Śródmieściu w kompanii ochrony Kwatery Głównej sztabu Okręgu Warszawskiego AK
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - jeniec obozu przejściowego w Skierniewicach, następnie osadzony w Stalagu XI A Altengrabow, przydzielony do Arbeitz Kommando 272, w którym pracował do czasu uwolnienia przez armię amerykańską.
Numer jeniecki:
45650
Losy po wyzwoleniu:
Po wyzwoleniu służył w kompaniach wartowniczych na terenie Niemiec. W 1947 roku powrócił do kraju.
Miejsce pochówku:
Cmentarz parafialny w Konstancinie-Jeziornej
Źródła:
Muzeum Powstania Warszawskiego, baza uczestników PW, "Osadnicy wojskowi w Powstaniu Warszawskim" - artykuł w serwisie Stowarzyszenia Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich, www.osadnicy.org . Informacja o śmierci przekazana za pośrednictwem Działu Kombatanta.
Archiwum Historii Mówionej:
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Zbigniew Szymański "Szary". Fot. materiały do Słownika Uczestników PW - zbiór WIEPW

Zbigniew Szymański "Szary". Fot. materiały do Słownika Uczestników PW - zbiór WIEPW

Fot. materiały do Słownika Uczestników PW - Pokój Kombatanta MPW

Fot. materiały do Słownika Uczestników PW - Pokój Kombatanta MPW

Nasz newsletter