Pseudonim
"Zosia Żelazna"
Data urodzenia
1925-06-03
Data śmierci
1944-09-09
Stopień
łączniczka - sanitariuszka
Pozycja na murze pamięci
Kolumna: 178 Miejsce: 24
Stopień
strzelec
Pseudonimy
"Wanda", "Zosia Żelazna"
Miejsce urodzenia
Brwinów koło Warszawy
Imiona rodziców
Jerzy - Celestyna z domu Dąbrowska
Wykształcenie do 1944 r.
Szkołę powszechną ukończyła przed wybuchem wojny. W czasie okupacji uczęszczała do Państwowego Gimnazjum i Liceum Żeńskiego im. Narcyzy Żmichowskiej, gdzie w 1944 r. na tajnych kompletach uzyskała maturę.
Udział w konspiracji 1939-1944
W konspiracji od 1940 r. Szare Szeregi, następnie Kedyw Komendy Głównej Armii Krajowej - Brygada Dywersyjna "Broda 53" - batalion "Zośka" - 2. kompania "Rudy" - pluton żeński "Oleńka" - 2. drużyna.
Oddział
Armia Krajowa - zgrupowanie "Radosław" - pułk "Broda 53" - batalion "Zośka" - 2. kompania "Rudy” - II pluton "Alek”
Szlak bojowy
Wola - Stare Miasto - ul. Senatorska - Ogród Saski - ul. Zielna ("przebicie") - Śródmieście - Górny Czerniaków
Odznaczenia
Krzyż Walecznych
Miejsce śmierci
Poległa na ul. Książęcej 1.
Miejsce pochówku
Pochowana wraz z sanitariuszką Haliną Kostecką-Kwiatkowską w kwaterach żołnierzy i sanitariuszek batalionu "Zośka" na Wojskowych Powązkach w Warszawie.
Informacje dodatkowe
Związana od lat szkolnych z harcerstwem, w 1940 r. rozpoczęła działalność konspiracyjną w Szarych Szeregach. Brała udział w przenoszeniu broni ze skrytek i tajnych magazynów na punkty kontaktowe przed akcjami zbrojnymi, dostarczaniu materiałów konspiracyjnych oraz zapisywaniu numerów niemieckich samochodów. Ucząc się w gimnazjum, organizowała komplety dla dziewcząt ze szkół powszechnych, udzielając korepetycji z historii i geografii.
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram