Premiera książki „Stosunki polsko-węgierskie podczas II wojny światowej”

9 maja 2019

Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Węgierski Instytut Kultury w Warszawie mają zaszczyt zaprosić na polską premierę książki „Stosunki polsko-węgierskie podczas II wojny światowej” (węg. Lengyel-magyar kapcsolatok a második világháború időszakában).

Spotkanie odbędzie się 9.05.2019 r. /czwartek/ o godz. 13 w Audytorium Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79. 

Dwujęzyczna książka pod redakcją historyków: Marii Zimy i dr Dezső Gurki zawiera zbiór referatów zaprezentowanych przez polskich i węgierskich historyków, historyków literatury, dramatopisarzy oraz działaczy polonijnych podczas konferencji dot. relacji polsko-węgierskich w latach II wojny światowej, która odbyła się 21.03.2019 r. na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły im. Ferenca Gála w Szarvas. W książce ukazano sytuację polskich uchodźców przyjętych przez rząd węgierski z perspektywy losów konkretnych rodzin, ale także dylematy samego premiera Węgier – Pála Telekiego. W części drugiej uchylona zostaje zasłona równie skomplikowanej sytuacji w relacjach polityczno-wojskowych: m.in. stacjonującego latem 1944 r. na terenie Okręgu Warszawskiego AK węgierskiego II Korpusu Rezerwowego, który utrzymywał kontakty z powstańcami warszawskimi. Szczególną uwagę poświecono osobie urodzonego w Szarvas generała Béli Lengyela, pełniącego w latach II RP funkcję attaché wojskowego Węgier, a później dowódcy oddziałów węgierskich w okresie Powstania Warszawskiego. W publikacji przedstawiono również kształtowanie się pamięci historycznej Węgrów dot. lat 1939-1945 w kontekście współczesnych programów nauczania.

 

 

Zobacz także

Nasz newsletter