Pseudonim:
"Dal"
Data urodzenia:
1920-06-29
Data śmierci:
2014-02-07
Funkcja:
-
Stopień:
kapral z cenzusem
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Mikołaj - Maria z domu Gajewska
Wykształcenie do 1944 r.:
Matura w 1939 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Wojciecha Górskiego w Warszawie. Następnie studia na tzw. „Kursach Jagodzińskiego” stanowiących tajną ekspozyturę Politechniki Warszawskiej
Praca w czasie okupacji:
Pracował w fabryce „Texprima” w Warszawie, ul. Leszno 95 na stanowisku dziewiarza.
Adres przed Powstaniem Warszawskim:
Warszawa ul. Natolińska 7 m.23
Oddział:
Armia Krajowa - batalion "Kiliński" - 2. kompania "Szare Szeregi". Od 17 sierpnia zgrupowanie "Hal" - kompania szturmowa - II pluton
Szlak bojowy:
Śródmieście Północ
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - obóz jeniecki III-A Luckenwalde, Stalag III B (od października 1944 do kwietnia 1945)
Numer jeniecki:
104665
Losy po wojnie:
Po wojnie ożenił się z sanitariuszką z oddziału - Krystyną Malawską ps. „Krystyna Czarna”. W roku 1948 roku ukończył studia na Politechnice Gdańskiej i uzyskał tytuł magistra inżyniera radiotechniki. W latach 1948 - 1964 pracował na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Elektrycznym i Wydziale Łączności jako asystent a później adiunkt prowadząc wykłady z radiokomunikacji i telekomunikacji np. Lampy elektronowe czy Urządzenia odbiorcze. Po studiach 1 października 1948 roku zatrudnił się w przedsiębiorstwie MORS w Gdyni. Był zatrudniony jako siódmy w kolejności pracownik techniczny w przedsiębiorstwie. Przedsiębiorstwo MORS kilka razy zmieniało nazwę i status aż do obecnego przedsiębiorstwa RADMOR S.A. Adam Dering pracował w nim do 30 kwietnia 1990 roku. Pełnił kolejno funkcje kierownika działu konserwacji morskich urządzeń radiowych, kierownika technicznego przedsiębiorstwa, doradcy technicznego, głównego konstruktora i kierownika Biura Rozwojowego. W 1971 r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską „Ultradźwiękowa metoda pomiaru prędkości statku”. Publikował szereg artykułów w prasie technicznej. Przez 20 lat uczestniczył w pracach Sekcji Nr 2 Stałej Komisji Przemysłu Radioelektronicznego RWPG. Był autorem i współautorem szeregu patentów np. „Sposób i układ transmisji danych z dużą prędkością”. Wykładowca Wydziału Łączności Politechniki Gdańskiej, pionier polskiej elektroniki, jeden z pierwszych pracowników Radmor S.A. Odznaczony wieloma odznaczeniami i nagrodami. *
Odznaczenia i awanse:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Armii Krajowej, Warszawski Krzyż Powstańczy, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Partyzancki, Medal za Warszawę 1939-1945, Odznaka pamiątkowa „Akcja Burza”, Odznaka Weterana Walk o Niepodległość, patent "Weteran Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny"
Miejsce śmierci:
Gdańsk
Miejsce pochówku:
Cmentarz Witomiński w Gdyni, sektor 67, rząd 9, grób 47
Informacje dodatkowe:
    * W Biurze Rozwojowym Radmoru, którym Adam Dering kierował 20 lat tworzono nowe konstrukcje urządzeń radiokomunikacyjnych, urządzeń nawigacyjnych - morskich i lotniczych, wprowadzono nowe technologie układów cienkowarstwowych, mikroukładów hybrydowych, układów cyfrowych, nowe techniki modulacji cyfrowych w radiokomunikacji. Były to rozwiązania nowatorskie wprowadzane po raz pierwszy w Polsce. Stanowiły one podwaliny obecnej pozycji firmy Radmor S.A
    Data wstąpienia do konspiracji: 04.1942 r. - 1 drużyna, I pluton, III kompania zwana Warszawską, 3 rejon Dęby. Wprowadził Kiedrzyński
Źródła:
Archiwum rodzinne, MPW-ankieta, nekrolog w prasie, data emisji 13.02.2014
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Adam Kazimierz Dering ps. "Dal".  Fotografia wykonana w roku 1940. Z archiwum rodzinnego Jakuba Deringa

Adam Kazimierz Dering ps. "Dal". Fotografia wykonana w roku 1940. Z archiwum rodzinnego Jakuba Deringa

Adam Dering i Krystyna Dering z domu Malawska - zdjęcie ślubne, 23.02.1946 r.  Fot. z archiwum rodzinnego Jakuba Deringa

Adam Dering i Krystyna Dering z domu Malawska - zdjęcie ślubne, 23.02.1946 r. Fot. z archiwum rodzinnego Jakuba Deringa

Adam Dering i Krystyna Dering z domu Malawska - 1948 rok. Fot. z archiwum rodzinnego Jakuba Deringa

Adam Dering i Krystyna Dering z domu Malawska - 1948 rok. Fot. z archiwum rodzinnego Jakuba Deringa

Nasz newsletter