Powrót do biogramów

Adam Tadeusz
Drzewoski

Pseudonim
"Benon"
Data urodzenia
1924-10-24
Data śmierci
-
Stopień
-
Stopień
plutonowy podchorąży
Numer legitymacji AK
18519
Miejsce urodzenia
Warszawa
Imiona rodziców
Roman - Franciszka z domu Misterska
Udział w konspiracji 1939-1944
W konspiracji od 1939 r. - Szare Szeregi - 5. WDH. Od marca 1943 r. w komórce wywiadowczej Wd-68 ("Agaton") w ramach II Oddziału Komendy Głównej Armii Krajowej - w pracowni radiotechnicznej
Adres przed Powstaniem
Warszawa ul. Grodzieńska 11
Oddział
Armia Krajowa - zgrupowanie "Radosław" - batalion "Pięść" - pluton "Agaton". Od września 1944 r. w plutonie osłony KG AK - kompania "Łącz 59"
Szlak bojowy
Wola - Stare Miasto - kanały - Śródmieście Północ - Śródmieście Południe
Losy po Powstaniu
Niewola niemiecka - jeniec obozów Stalag 344 Lamsdorf, następnie osadzony w Stalagu VII A Moosburg
Numer jeniecki
103692
Losy po wojnie
W latach 1945-1947 żołnierz II Korpusu Polskiego we Włoszech. Po powrocie do kraju ukończył Politechnikę Warszawską. Od 1948 r. pracował w Polskim Radio, od 1958 r. w Spółdzielni "Veriton". Awansowany po wojnie do stopnia kapitana WP
Źródła
MPW-baza uczestników PW, baza straty.pl - UdsKiOR, FPNP, dane Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach Opolu. Stopień w zapisach niemieckich: Feldwebel - sierżant. MPW-kontakt: p. Urszula Drzewoska-Salamonowicz. Zdjęcie współczesne pochodzi z serii portretów Powstańców Warszawskich wykonanych w ramach projektu "1944/70/2014" realizowanego przez grupę WWPHOTO dla uczczenia 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Muzeum Powstania Warszawskiego, 22.07-04.08 2013.
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram