Pseudonim:
„Odrowąż”, „Odr"
Data urodzenia:
1903-05-30
Data śmierci:
1982-03-12
Funkcja:
-
Stopień:
podporucznik
Miejsce urodzenia:
Toruń
Imiona rodziców:
Otton - Helena z domu Kawczyńska
Udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. :
Kiedy 18 stycznia 1920 Wojsko Polskie wkraczało do Torunia, zawiesił wraz z Leonem Konkolewskim i Witoldem Łukaszewskim flagę polską na dachu gimnazjum.W tym samym roku zgłosił się do ochotniczej Pomorskiej Kompanii Harcerskiej i wziął udział w wojnie
Wykształcenie:
Od r. 1911 uczęszczał do Gimnazjum Realnego w Toruniu, ucząc się jednocześnie języka polskiego, m.in. na tajnych kursach Towarzystwa Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo. Jesienią 1916 zorganizował z Jerzym Piskorskim koło samokształceniowe, przekształcone wiosną 1917 w młodzieżową organizację niepodległościową o nazwie Towarzystwo Tomasza Zana (TTZ). W tym samym roku wstąpił do pierwszej w Toruniu polskiej drużyny skautowskiej im. Tadeusza Kościuszki, a w r. 1919 utworzył w swym gimnazjum drużynę harcerską im. Zawiszy Czarnego. W dniach 30–31 VII 1919 uczestniczył w Tucholi w zjeździe pomorskiego TTZ. Po powrocie do Torunia kontynuował naukę w Gimnazjum im. Kopernika i 13 VI 1921 zdał tam pierwszą polską maturę, z wyróżnieniem z języka polskiego. W 1925 roku ukończył ekonomię w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie. Był pierwszym sekretarzem oraz członkiem Zarządu Związku Filistrów Sparty (1933).
Przebieg służby wojskowej:
W latach 1925–1926 odbywał kurs w Szkole Podchorążych Rezerwy w Grudziądzu; w r. 1928 otrzymał stopień podporucznika rezerwy.
Działalność do 1939 r.:
Dyrektor zarządzający (1938) Krajowej Hurtowni Herbaty, dawniej firmy Towarzystwa M. Szumilin S.A. w Warszawie, przekształconej w czasie wojny w Rejonową Hurtownię Aprowizacyjną nr XXIII paczkującą artykuły na kartki. W firmie tej pracował od września 1926 roku. W r. 1927 otrzymał w WSH dyplom zawodowy na podstawie pracy Samowystarczalność zbożowa Prus Wschodnich (uznanej później za spełniającą wymagania pracy magisterskiej) i został asystentem w Katedrze Geografii Ekonomicznej Ogólnej WSH. Przygotowując rozprawę Światowe rynki herbaciane, zbierał materiały w Institut für Weltwirtschaft w Kilonii i w Handelsarchiv w Hamburgu, wyjeżdżał też do firmy herbacianej Brook Bond Ltd. w Londynie. W r. 1931 porzucił asystenturę w WSH i poświęcił się całkowicie handlowi herbatą. W l. 1932–9 zasiadał w zarządach Kompanii Handlu Zamorskiego S.A. w Warszawie, Zrzeszenia Importerów Kawy i Herbaty RP oraz Polskiej Centrali Importu Kawy; od r. 1935 należał do Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie (IPH). Uczestniczył w aukcjach herbaty na giełdach w Londynie i Amsterdamie, kupował ją także bezpośrednio u producenta w Indiach (Darjeeling) oraz na Cejlonie (Colombo). Był członkiem zarządu i wiceprezesem Stowarzyszenia Kupców Polskich w Warszawie. W latach 1938-1939 był prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Pomorza (również w Warszawie).
Kampania wrześniowa 1939 r.:
Pod koniec sierpnia 1939 został zmobilizowany i skierowany na stanowisko komendanta stacji kolejowej w Chełmie. Po zniszczeniu placówki przez Niemców, dostał się do niewoli i przez krótki okres przebywał w niewoli niemieckiej w Krystynopolu. jednak po kilku dniach uciekł i 8 X powrócił do Warszawy.
Udział w konspiracji 1939-1944:
W konspiracji od listopada 1939 roku w Związku walki Zbrojnej - Armii Krajowej, następnie jako oficer kontrwywiadu AK (Komenda Główna Armii Krajowej - Oddział II (Informacyjno-Wywiadowczy) - Referat 997 ("Wywiady obce") - dowódca Kazimierz Leski ps. "Bradl"
Adres zamieszkania przed Powstaniem:
Warszawa, ul. Piusa XI 22 m. 26 (obecnie ul. Piękna). W czasie wojny mieszkał także okresowo w Chylicach i we wsi Łęczyca pod Warszawą.
Oddział:
Armia Krajowa - Grupa "Północ” - przydział nieznany.
Szlak bojowy:
Stare Miasto
Losy po Powstaniu:
Wyszedł z Warszawy z ludnością cywilną. Do stycznia 1945 roku pełnił służbę w Oddziale Osłonowym Sztabu Obszaru Zachodniego AK
Losy po wojnie:
Dyrektor firmy “Transactor”, więziony w latach 1949-1953, po 1957 roku pracownik “Metalexportu”. Wykładowca na SGGW.
Odznaczenia:
Krzyż Walecznych (4.07.1943), Order Wojenny Virtuti Militari (10.11.1944), Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami (1.01.1945). Uhonorowany także odznaczeniami: Polska Swemu Obrońcy (1920) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
Miejsce śmierci:
Warszawa.
Źródła:
MPW-baza uczestników PW, MPW-zbiory: P/9218/19: Wspomnienia z lat 1939-1945 autorstwa Adama Steinborna. Wspomnienia opublikowane były na łamach "Rocznika Warszawskiego" w 1987 roku (tom XIX, s. 151-187). Kopia przekazana do zbiorów MPW przez córkę, p. Bożenę Steinborn. Do wspomnień dołączono kserokopię fotografii przedstawiającej gablotę z odznaczeniami i medalami należącymi do Adama Steinborna, którą Rodzina przekazała do Muzeum Okręgowego w Toruniu. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/6932, zbiór Marii Leskiej oraz ze zbiorów prywatnych p. Bożeny i p. Bogusza Steinbornów, dzieci Adama Feliksa Steinborna ps. "Odrowąż". Informacje uzupełniające przekazała listownie p. Bożena Steinborn
Publikacje:
Polski Słownik Biograficzny - nota biograficzna w XLIII tomie PSB opublikowanym w latach 2004-2005. Archiwum Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej, dostęp on-line: Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa, kpbc.umk.pl - teczka osobowa Steinborn Adam zawierająca Rocznik Warszawski -1979 rok, tom 15, str. 369-382 tamże: Steinborn Adam: "Krajowa Hurtownia Herbaty, dawniej Towarzystwo M. Szumilin' podczas wojny", Wojciech Königsberg: AK 75. Brawurowe akcje Armii Krajowej, Kraków 2017, Wyd. Znak, w rozdziale " Metoda na rozmówcę", Michał Wójcik: "Baronówna. Na tropie Wandy Kronenberg - najgroźniejszej polskiej agentki. Śledztwo dziennikarskie" Wyd. Znak Literanova, Kraków 2018.
Powiązania:
W zbiorach Muzeum Powstania Warszawskiego znajduje się zeszyt z notatkami z konspiracyjnych kursów pierwszej pomocy w Chylicach z lat 1943-1944, należący do córki ppor. Adama Feliksa Steinborna ps. „Odrowąż”, „Odr", dar p. Bożeny Steinborn, przekaz z MHW-2014 rok. Sygnatura: P/7971/14
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/6932, zbiór Marii Leskiej.

Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/6932, zbiór Marii Leskiej.

W mundurze oficera WP - 1932 rok. Fot. ze zbiorów rodzinnych, skan udostępnił p. Bogusz  Steinborn

W mundurze oficera WP - 1932 rok. Fot. ze zbiorów rodzinnych, skan udostępnił p. Bogusz Steinborn

Fotografia powojenna - 1975 rok. Fot. ze zbiorów rodzinnych, skan udostępnił p. Bogusz  Steinborn

Fotografia powojenna - 1975 rok. Fot. ze zbiorów rodzinnych, skan udostępnił p. Bogusz Steinborn

Nasz newsletter