Pseudonim:
„Adam”
Data urodzenia:
1925-12-30
Data śmierci:
2023-06-26
Funkcja:
-
Stopień:
kpr. podchorąży
Miejsce urodzenia:
Lwów
Imiona rodziców:
Karol - Jadwiga
Udział w konspiracji 1939 -1944:
W konspiracji w Warszawie, do której trafił w czerwcu 1943 roku uchodząc ze Lwowa przed Armią Czerwoną. W lipcu 1944 roku ukończył tajną szkołę podoficerską w stopniu kaprala pchor. Prawdopodobny przydział: Armia Krajowa - VII zgrupowanie (batalion) "Ruczaj" - 4. kompania - pluton 183.
Oddział:
Armia Krajowa - VII Zgrupowanie (batalion) „Ruczaj„ – 3. Kompania, d-ca ppor. rez. Adam Jaworski „Jastrząb”. Brał udział w drugim dniu akcji, obsadzając pod dowództwem ppor. ”Jastrzębia" stanowisko na rogu ul. Mokotowskiej i Piusa XI 36. Następnie w 3. batalionie pancernym "Golski" - 3. kompania - pluton 159.
Szlak bojowy:
Śródmieście Południe
Odniesione rany:
Ranny w prawą nogę (kość udową prawej nogi) podczas akcji z czołgiem niemieckim w kierunku budynku centrali telefonicznej – tzw. małej PAST-y przy ul. Piusa XI 19. Z miejsca akcji zabrany przez patrol sanitarny do Szpitala Polowego nr 1 ul. Chopina 17, gdzie przebywał do końca września 1944 pod opieką doktora Jana Szmurło.
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - jeniec Stalagu XI-A Altengrabow, Kommando-Lazarett "A".
Numer jeniecki:
47599
Losy po wojnie:
Zamieszkał na Wybrzeżu. Był współorganizatorem Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Gdyni, a następnie pełnił funkcję Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Kotwica” przy ul. Zygmuntowskiej w Gdyni. Jako makler pracował w Niemczech, a później w Londynie. Karierę zawodową zakończył na stanowisku Dyrektora Naczelnego Polskiego Przedsiębiorstwa Frachtowania ”Polfracht”.
Odznaczenia:
Medal 10-lecia Polski Ludowej
Miejsce pochówku:
Cmentarz Katolicki w Sopocie, kwatera F3, rząd 5, grób 16, pochowany wraz z rodzicami: ojcem Karolem Sygaltem (1889-1981) i matką Jadwigą (1902-1945).
Źródła:
Muzeum Powstania Warszawskiego, Baza ewidencyjna uczestników Powstania Warszawskiego, Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powstania Warszawskiego T.4 - Jeńcy wojenni - żołnierze Powstania Warszawskiego Wyd. Bellona, tu błędna data urodzenia 20.12.1925, stwierdzenie o udziale w Powstaniu Warszawskim z dnia 19 września 1944 roku podpisane przez dowódcę 2 kompanii w VII Zgrupowaniu AK "Ruczaj" kpt. Szczepana Malczewskiego „Habdanka”.
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Fot. ze zbiorów prywatnych Adama Jerzego Sygalta ps. Adam, skan udostępnił p. Mariusz Synowiecki

Fot. ze zbiorów prywatnych Adama Jerzego Sygalta ps. Adam, skan udostępnił p. Mariusz Synowiecki

Stwierdzenie o udziale w Powstaniu Warszawskim z dnia 19 września 1944 roku podpisane przez dowódcę 2 kompanii w VII Zgrupowaniu AK "Ruczaj" kpt. Szczepana Malczewskiego „Habdanka”.

Stwierdzenie o udziale w Powstaniu Warszawskim z dnia 19 września 1944 roku podpisane przez dowódcę 2 kompanii w VII Zgrupowaniu AK "Ruczaj" kpt. Szczepana Malczewskiego „Habdanka”.

Cmentarz Katolicki w Sopocie, kwatera F3-5-16. Źródło: https://sopotparafialny.grobonet.com

Cmentarz Katolicki w Sopocie, kwatera F3-5-16. Źródło: https://sopotparafialny.grobonet.com

Nasz newsletter