Adam Tadeusz Troskolański

Pseudonim:
-
Data urodzenia:
1901-12-14
Data śmierci:
1982-07-15
Funkcja:
-
Miejsce urodzenia :
Sambor
Imiona rodziców :
Tadeusz - Hermina
Działalność niepodległościowa:
Był uczestnikiem walk niepodległościowych 1918-1919 r.
Wykształcenie i działalność do 1939 r. :
Inżynier. Absolwent Politechniki Lwowskiej (1925). Był wybitnym specjalistą w dziedzinie hydromechaniki, pomiarów hydraulicznych i maszyn hydraulicznych. Działalność publikacyjną rozpoczął jeszcze jako student Politechniki Lwowskiej, opracowując skrypt pt.Hydro­mechanika. W okresie międzywojennym działał też na polu ściśle technicznym, kierując Oddziałem Wodomierzy w Głównym Urzędzie Miar.
Adres zamieszkania przed Powstaniem :
Warszawa, ul. Dygasińskiego 34 (Żoliborz)
Udział w konspiracji 1939-1944:
Delegatura Rządu na Kraj - brak informacji na temat przydziału
Oddział:
Armia Krajowa - Grupa "Północ” - przydział nieznany.
Szlak bojowy:
Stare Miasto do 2.09.1944 r. - wyszedł z ludnością cywilną. Wywieziony do obozu koncentracyjnego w Gross- Rosen (KL Groß-Rosen)
Losy po wojnie :
Od 1956 związany z Politechniką Wrocławską (od 1967 profesor). Zaprojektował i wybudował laboratorium wodomierzowe, opracował wiele przepisów i instrukcji dla wodomierzy. Prowadził badania z zakresu hydromechaniki techn., metrologii, podstaw teoret. konstrukcji wirowych maszyn hydraulicznych oraz terminologii technicznej. W latach 1950-1975 opublikował szereg dzieł z zakresu hydromechaniki, hydrometrii, teorii podobieństwa i konstrukcji maszyn i urządzeń hydraulicznych – w języku polskim oraz (tłumaczenia) angielskim, francuskim, niemieckim, czeskim, węgierskim i chińskim. Naj­ważniejsze z tych dzieł, to Hydromechanika (1962, 1967, 1969), 3-tomowa Hydromechanika (t.1 – Hydromechanika Racjonalna, 1951, t.2 – Hydraulika, 1954, t.3 – Pomiary Wodne, 1957. Wspólne z inż. Sz.Łazarkiewi­czem napisał monografię Pompy Wirowe (1959, 1968, 1973), przetłumaczoną na kilka języków, oraz Nowo­czesne Kierunki w Konstrukcji Pomp Wirowych (1966), zaś wspólnie z J.Golińskim – Strumienice (1969). Ukoronowaniem działalności Profesora w dziedzinie maszyn hydraulicznych jest dzieło leksykograficzne pt. Maszyny i Urządzenia Hydrauliczne – Pojęcia Podstawowe. To prekursorskie dzieło zawiera 3500 haseł z defi­nicjami oraz równoważnikami pojęciowymi w językach: polskim, angielskim, francuskim, niemieckim i rosyj­skim, z całokształtu wiedzy z dziedziny maszyn i urządzeń hydraulicznych. Już po śmierci Profesora, w 1995 roku ukazała się angielska wersja pt. Dictionary of Hydraulic Machinery – dzieło znacznie rozszerzone, obej­mujące 5000 haseł. Prof. A. T. Troskolański był autorem 230 prac naukowych i technicznych. Jego dzieła przyczyniły się do wprowadzenia ładu pojęciowego w dziedzinie maszyn i urządzeń hydraulicznych, do rozwoju polskiego przemysłu, zwłaszcza pomp wirowych, a jednocześnie do popularyzacji polskiej myśli technicznej za granicą.
Miejsce śmierci:
Warszawa
Miejsce pochówku :
Warszawa, Cmentarz Wojskowy na Powązkach, kw. A 22, rząd 6, grób 6. Pochowany wraz z synem Podczas Powstania stracił syna, Andrzejem
Informacje dodatkowe:
Żonaty z Haliną Troskolańską. Podczas Powstania stracił syna, Andrzeja Jacka Troskolańskiego (1927-1944)
Źródła:
MPW-baza uczestników PW, PCK - kartoteka, Encyklopedia PWN
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

PCK - kartoteka

PCK - kartoteka

PCK - kartoteka

PCK - kartoteka

Nasz newsletter