Adolf Roman Kamiński (Stebno)

Pseudonim:
"Roman"
Data urodzenia:
1917-09-09
Data śmierci:
2006-09-25
Funkcja:
dowódca drużyny
Stopień:
plut. pchor (1938) - podporucznik (awans 1 X 1944)
Fałszywe nazwisko w okresie wojny i Powstania Warszawskiego :
Adolf Stebno
Miejsce urodzenia:
Jasło
Imiona rodziców :
Marian - Helena
Wykształcenie (w tym wojskowe) :
Ukończył gimnazjum w Jaśle, gdzie złożył maturę w 1935 r. Następnie ochotniczo odbywał służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy przy 67 Pułku Piechoty w Brodnicy nad Drwęcą. Ukończył ją w stopniu kaprala podchorążego i w 1938 roku został awansowany do stopnia plutonowego. Naukę kontynuował na studiach na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lwowskiej, które przerwał wybuch II wojny światowej. Po wojnie ukończył studia na Wydziale Mechanicznym na Uniwersytecie Polskim w Londynie.
Adres zamieszkania przed Powstaniem:
Warszawa, ul. Wspólna 61
  *zapis na podstawie kartoteki PCK
Oddział:
Armia Krajowa - batalion „Kiliński” - 3. kompania „Szare Szeregi” - ”Junior„ (”Sępy„) - pluton 166 - ochotnik. Dowódcy: d-ca kompanii: Tadeusz Usarzewski ”Tadeusz", d-ca plutonu: kpr. pchor. Jacek Myszkowski „Gonzaga”.
Szlak bojowy:
Wola - Śródmieście Północ.
  Dowódca drużyny. 12 września 1944 brał udział w walce o placówkę niemiecką w restauracji "Cristal" w Alejach Jerozolimskich róg Brackiej 16. Podczas walk o "Cristal" ciężko ranny.
Odniesione rany:
Ranny 13/14.09.1944 r. - leczony w szpitalu na ul. Wspólnej 27
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - jeniec Stalagu XI Altengrabow - Lazarett "A". Według informacji rodzinnych po upadku Powstania Warszawskiego przebywał w obozach jenieckich w Ożarowie, Łambinowicach (Stalag 344 Lamsdorf), Sandbostel i Altengrabow. W Altengrabow spotkał poetę Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, który opiekował się nim (Adolf Kamiński był wówczas ciężko ranny) i uczył go języka angielskiego.
Numer jeniecki:
47548
Losy po wyzwoleniu :
Wyzwolony przez wojska brytyjskie 02.05.1945 roku. Po wyzwoleniu z obozu służył w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie - wcielony 04.02.1946 do 2. Korpusu Polskiego - 15 Kompania Warsztatowa.
Odznaczenia i awanse:
Krzyż Walecznych (1 X 1944), Krzyż Armii Krajowej, Medal Wojska, Medal Za Warszawę 1939-1945, Krzyż Partyzancki, Odznaka batalionu AK "Kiliński", Odznaka Pamiątkowa Akcji "Burza". 7.07.2005 roku decyzją Ministra Obrony Narodowej awansowany do stopnia kapitana WP w stanie spoczynku.
Losy po wojnie:
Pozostał na emigracji w Anglii.
Miejsce śmierci:
Plymouth - Anglia
Źródła:
MPW-baza uczestników PW, PCK - kartoteka, informacje i skany dokumentów z archiwum rodzinnego syna, w tym zaświadczenie weryfikacyjne Głównej Komisji Weryfikacyjnej AK w Londynie z dn. 26-08-1946 r. Dokument wystawiony na nazwisko "Adolf Stebno". Zweryfikowany w stopniu podporucznika rezerwy piechoty, odznaczenie Krzyżem Walecznych zweryfikowane na podstawie odtworzonego wniosku odznaczeniowego z dn. 1 X 1944, potwierdzonego 24-08-1946 przez b. Dowódcę AK gen. dyw. T. Bora - Komorowskiego.
Uwagi - nazwiska:
Adolf Kamiński w czasie wojny ze względów bezpieczeństwa zmienił nazwisko na Stebno. W ewidencji Polskiego Czerwonego Krzyża, dokumentach b. jeńca wojennego, zaświadczeniu weryfikacyjnym i innych dokumentach z lat 1944-1946 występuje jako "Adolf Stebno". Do rzeczywistego nazwiska powrócił po wojnie, starając się o obywatelstwo w Anglii. Data urodzenia w kartotece ogólnej PCK - 09.09.1915 r., prawidłowy rok urodzenia: 1917. Podstawa: dokument naturalizacyjny (nadający cudzoziemcowi obywatelstwo państwa, na terytorium którego się osiedlił) z dn. 13.06.1952
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Adolf Roman Kamiński, do 1946 roku jako Adolf Stebno (1917 - 2006). Fotografia wykonana po maturze, w 1935 roku. Ze zbiorów rodzinnych p. Edwarda Kamińskiego, syna.

Adolf Roman Kamiński, do 1946 roku jako Adolf Stebno (1917 - 2006). Fotografia wykonana po maturze, w 1935 roku. Ze zbiorów rodzinnych p. Edwarda Kamińskiego, syna.

Szkoła Podchorążych, 1936 rok. Fot. z archiwum rodzinnego p. Edwarda Kamińskiego.

Szkoła Podchorążych, 1936 rok. Fot. z archiwum rodzinnego p. Edwarda Kamińskiego.

Adolf Kamiński w mundurze wojskowym podczas służby w 2 Korpusie Polskim. Anglia, 1946 rok. Fot. z archiwum rodzinnego p. Edwarda Kamińskiego.

Adolf Kamiński w mundurze wojskowym podczas służby w 2 Korpusie Polskim. Anglia, 1946 rok. Fot. z archiwum rodzinnego p. Edwarda Kamińskiego.

Nad Jeziorem Como w północnych Włoszech (wł. nazwa Lago di Como) - 1946 rok. Fot. z archiwum rodzinnego p. Edwarda Kamińskiego.

Nad Jeziorem Como w północnych Włoszech (wł. nazwa Lago di Como) - 1946 rok. Fot. z archiwum rodzinnego p. Edwarda Kamińskiego.

Należąca do Adolfa Kamińskiego legitymacja byłego jeńca wojennego, wystawiona na nazwisko Adolf Stebno. Dokument z archiwum rodzinnego p. Edwarda Kamińskiego

Należąca do Adolfa Kamińskiego legitymacja byłego jeńca wojennego, wystawiona na nazwisko Adolf Stebno. Dokument z archiwum rodzinnego p. Edwarda Kamińskiego

Zaświadczenie weryfikacyjne Głównej Komisji Weryfikacyjnej AK w Londynie z dn. 26-08-1946 r. Dokument wystawiony na nazwisko "Adolf Stebno", potwierdzający awans na podporucznika rezerwy piechoty oraz odznaczenie Krzyżem Walecznych. Z archiwum rodzinnego p. Edwarda Kamińskiego

Zaświadczenie weryfikacyjne Głównej Komisji Weryfikacyjnej AK w Londynie z dn. 26-08-1946 r. Dokument wystawiony na nazwisko "Adolf Stebno", potwierdzający awans na podporucznika rezerwy piechoty oraz odznaczenie Krzyżem Walecznych. Z archiwum rodzinnego p. Edwarda Kamińskiego

PCK - kartoteka: Stebno Adolf

PCK - kartoteka: Stebno Adolf

PCK - kartoteka: Stebno Adolf

PCK - kartoteka: Stebno Adolf

PCK - kartoteka: Stebno Adolf

PCK - kartoteka: Stebno Adolf

Fot. z archiwum rodzinnego p. Edwarda Kamińskiego.

Fot. z archiwum rodzinnego p. Edwarda Kamińskiego.

Fot. z archiwum rodzinnego p. Edwarda Kamińskiego.

Fot. z archiwum rodzinnego p. Edwarda Kamińskiego.

Legitymacja odznaczenia Krzyżem Armii Krajowej. Z archiwum rodzinnego p. Edwarda Kamińskiego

Legitymacja odznaczenia Krzyżem Armii Krajowej. Z archiwum rodzinnego p. Edwarda Kamińskiego

Legitymacja odznaczeniowa - Medal Wojska. Z archiwum rodzinnego p. Edwarda Kamińskiego

Legitymacja odznaczeniowa - Medal Wojska. Z archiwum rodzinnego p. Edwarda Kamińskiego

Krzyż Partyzancki. Legitymacja z archiwum rodzinnego p. Edwarda Kamińskiego

Krzyż Partyzancki. Legitymacja z archiwum rodzinnego p. Edwarda Kamińskiego

Legitymacja Odznaki Pamiątkowej Batalionu "Kiliński". Z archiwum rodzinnego p. Edwarda Kamińskiego

Legitymacja Odznaki Pamiątkowej Batalionu "Kiliński". Z archiwum rodzinnego p. Edwarda Kamińskiego

Awans do stopnia kapitana. Z archiwum rodzinnego p. Edwarda Kamińskiego

Awans do stopnia kapitana. Z archiwum rodzinnego p. Edwarda Kamińskiego

Legitymacja odznaczeniowa - Warszawski Krzyż Powstańczy.  Z archiwum rodzinnego p. Edwarda Kamińskiego

Legitymacja odznaczeniowa - Warszawski Krzyż Powstańczy. Z archiwum rodzinnego p. Edwarda Kamińskiego

Legitymacja odznaczeniowa -Medal za Warszawę 1939 -1944. Z archiwum rodzinnego p. Edwarda Kamińskiego

Legitymacja odznaczeniowa -Medal za Warszawę 1939 -1944. Z archiwum rodzinnego p. Edwarda Kamińskiego

Nasz newsletter