Pseudonim:
"Dolina"
Data urodzenia:
1914-05-22
Data śmierci:
2000-01-26
Funkcja:
dowódca zgrupowania / pułku
Stopień:
porucznik rezerwy piechoty (1943) - kapitan (1944), cichociemny.
Miejsce urodzenia:
Wisła, powiat cieszyński
Wykształcenie:
Ukończył Gimnazjum w Cieszynie i Państwową Wyższą Szkołę Budowy Maszyn i Elektrotechniki im. H. Wawelberga i S. Rotwanda w Warszawie.
Przebieg służby wojskowej do 1942 r.:
Elew Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 26. Dywizji Piechoty w Skierniewicach. W sierpniu 1939 r. nie został zmobilizowany. W 1940 r. przedostał się na Węgry (tam internowany), następnie przez Rumunię dotarł do Jugosławii, skąd statkiem "Patria" dopłynął do Francji, gdzie został wcielony do 3. Dywizji Piechoty (początkowo w 9. pułku piechoty następnie 8. pp). W czasie niemieckiej agresji na Francję w 1940 r. brał udział w walkach 8. pp, a po kapitulacji Francji i ewakuacji oddziałów polskich, 21 czerwca 1940 r. dotarł do Plymouth w Wielkiej Brytanii. W Anglii służył w 24. pułku ułanów 10. Brygady Kawalerii Pancernej.
Pseudonimy:
"Góra", "Pistolet", "Dolina"
Udział w konspiracji 1939-1944:
W Wielkiej Brytanii zgłosił akces powrotu do okupowanej Polski. Na terenie Szkocji został przeszkolony w dywersji i 28.08.1942 r. zaprzysiężony na rotę Armii Krajowej. Przerzucony do kraju w nocy 16/17.02.1943 r. w ramach operacji lotniczej "Saw". Zrzut odebrała placówka "Koń" położona 21 km na południowy wschód od Piotrkowa, w widłach rzek Pilicy i Czarnej. Podczas skoku zginął ppor. "Bystrzec" (Bolesław Odrowąż-Szukiewicz), którego spadochron otworzył się tylko częściowo. Porucznicy "Bociek" (Michał Busłowicz) i "Góra" zostali zrzuceni na las po drugiej stronie Czarnej. Zaopatrzony w fałszywe dokumenty przedostał się do Warszawy, gdzie oczekiwał na rozkazy KG AK. Rozkazem PZP nr 248 z dn. 20.03.1943 podpisanym przez płk. "Robaka" (Tadeusz Pełczyński) został skierowany do Kedywu Okręgu AK "Czapla" (Białystok), a następnie do Okręgu AK "Nów" (Nowogródek), gdzie walczył pod pseudonimem "Góra". Jako oficer zgrupowania "Stołpce" Okręgu Nowogródek, pod dowództwem mjr. "Wacława" (Wacław Pełka) i por. "Lewalda" (Kacper Miłaszewski), walczył w Puszczy Nalibockiej z oddziałami niemieckimi i policji białoruskiej. Po zdradzieckim ataku ze strony partyzantki sowieckiej w grudniu 1943 (w czasie którego "Lewald" został porwany samolotem do Moskwy, a większość polskich partyzantów siłą wcielona do oddziałów radzieckich) por. Pilch utworzył z 40 ocalałych akowców Polski Oddział Partyzancki pod swoim dowództwem. Wkrótce, zawiązał on taktyczny sojusz (rozejm i dozbrojenie) z okupantem niemieckim przeciwko kilkunastotysięcznym zgrupowaniem sowieckim, co początkowo zostaje odebrane przez Komendę Główną AK jako rokosz: przysłany z Gór Świętokrzyskich Jan Piwnik "Ponury" (wg innych źródeł mjr Maciej Kalenkiewicz "Kotwicz") przekazał "Górze" oraz znajdującemu się w podobnym układzie Józefowi Świdzie "Lechowi" ultimatum zaprzestania działalności do czerwca 1944 r. W ciągu kilku miesięcy, oddział rozrósł się do ponad 800 ludzi (w tym uciekinierzy z oddziałów sowieckich), z czego połowę stanowiła kawaleria i stoczył ok. 200 walk z Sowietami (w tym m.in. z Otriadem Bielskich), czasami przy udziale niemieckim po stronie polskiej. W lecie 1944 r., w obliczu szybkiego zbliżania się frontu wschodniego w wyniku operacji "Bagration", szczęśliwie przeprowadził 861 żołnierzy wraz z taborami (ponad 150 furmanek) trasą ok. 400 kilometrów na zachód w stronę Warszawy i przekroczył rzekę Wisłę pod Nowym Dworem Mazowieckim (jawnie, mostem, wśród reorganizujących się oddziałów niemieckich). Pod koniec lipca 1944 r. por. Pilch - już wtedy jako "Dolina", podporządkował się w Dziekanowie Polskim kpt. "Szymonowi" (Józef Krzyczkowski) - komendantowi 8. Rejonu "Łęgów" VII Obwodu "Obroża" Okręgu Warszawskiego AK. Mimo początkowych obaw związanych ze współpracą "Góry" z Niemcami, dowództwo AK wyraziło zgodę na włącznie jego oddziałów ("Doliniacy") w skład Grupy "Kampinos" i rehabilitację w walce.
Oddział:
Armia Krajowa - Grupa "Kampinos" - zgrupowanie "Doliny" - dowódca, następnie pułk "Palmiry-Młociny" - dowódca.
Szlak bojowy:
Kampinos - Bielany - Kampinos - Jaktorów - Ziemia Kielecka. 2 sierpnia 1944 r. por. "Dolina" razem ze swoimi żołnierzami zaatakował lotnisko na Bielanach. W nocy z 2 na 3 września 1944 r. jego oddział dokonał skutecznego ataku na stacjonujący we wsi Truskaw batalion wycofanej z Warszawy Brygady SS-RONA, rozgramiając tenże i zabijając 250 rosyjskich esesmanów i raniąc ok. 100, przy stratach własnych 10 poległych i 10 rannych. Po klęsce oddziałów Grupy "Kampinos" w bitwie pod Jaktorowem 29 września 1944 r. por. "Góra" dołączył z oddziałem ok. 80 żołnierzy do 25. pułku piechoty AK Ziemi Piotrkowsko-Opoczyńskiej Podokręgu Piotrków.
Losy po Powstaniu:
Po rozwiązaniu oddziału, w listopadzie 1944 r. stanął na czele konnego Oddziału "Doliny", walcząc na dawnych szlakach mjr. "Hubala" do stycznia 1945 r., kiedy to ruszyła sowiecka ofensywa.
Losy po wojnie:
W 1945 r. wyemigrował z Polski uciekając przez Czechosłowację i Niemcy do Wielkiej Brytanii, gdzie ożenił się ze swoją dziewczyną sprzed wojny, Ewą, która została matką jego trojga dzieci (Anna, Adam i Irena). Awansowany do stopnia majora. Odwiedził Polskę w 1990 r., entuzjastycznie witany przez swoich dawnych podkomendnych, a także przez przedstawicieli władz państwowych i Wojska Polskiego. Podczas tego pobytu udzielił wywiadu TVP. Autor wspomnień opublikowanych w "Drogach cichociemnych".
Odznaczenia:
Krzyż Virtuti Militari V klasy, Krzyż Walecznych (czterokrotnie), Medal "Polonia Mater Nostra Est" (1998).
Miejsce śmierci:
Londyn, w jego pogrzebie w Wandsworth wzięło udział pod partyzanckim sztandarem czterech z wciąż żyjących "Doliniaków".
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Adolf Pilch "Dolina" Fot. AR MPW

Adolf Pilch "Dolina" Fot. AR MPW

Korpus oficerski Zgrupowania "Kampinos" podczas mszy polowej na placu apelacyjnym w Wierszach. Od lewej 1) mjr Alfons Kotowski ps. "Okoń", 2) por. Bogdan Jaworski ps. "Wyrwa", 3) por. Adolf Pilch ps. "Dolina", 4) ppor. Lech Zabierek ps. "Wulkan", 5) por. Witold Lenczewski ps. "Strzała", 6) ppor. Zygmunt Sokołowski ps. "Zetes", 7) rtm. Zygmunt Koc ps. "Dąbrowa", 8) por. Tadeusz Gaworski ps. "Lawa", 9) sierż. Walery Żuchowicz ps. "Opończa", 10) sierż. Stefan Andrzejewski ps. "Wyżeł", 11) plt. Stanisław Pilarski ps. "Zew", 12) Stefan Iwanowski ps. "Domek", 13) por. Aleksander Wolski ps. "Jastrząb". Około 10 września 1944 r. Źródło:  Stanisław Podlewski (1957) „Rapsodia Żoliborska”, Warszawa, PAX.  Fot. Wikipedia

Korpus oficerski Zgrupowania "Kampinos" podczas mszy polowej na placu apelacyjnym w Wierszach. Od lewej 1) mjr Alfons Kotowski ps. "Okoń", 2) por. Bogdan Jaworski ps. "Wyrwa", 3) por. Adolf Pilch ps. "Dolina", 4) ppor. Lech Zabierek ps. "Wulkan", 5) por. Witold Lenczewski ps. "Strzała", 6) ppor. Zygmunt Sokołowski ps. "Zetes", 7) rtm. Zygmunt Koc ps. "Dąbrowa", 8) por. Tadeusz Gaworski ps. "Lawa", 9) sierż. Walery Żuchowicz ps. "Opończa", 10) sierż. Stefan Andrzejewski ps. "Wyżeł", 11) plt. Stanisław Pilarski ps. "Zew", 12) Stefan Iwanowski ps. "Domek", 13) por. Aleksander Wolski ps. "Jastrząb". Około 10 września 1944 r. Źródło: Stanisław Podlewski (1957) „Rapsodia Żoliborska”, Warszawa, PAX. Fot. Wikipedia

Nasz newsletter