Pseudonim:
"Łaszcz"
Data urodzenia:
1890-02-21
Data śmierci:
1971-12-28
Funkcja:
Komendant Obszaru
Stopień:
generał brygady służby stałej piechoty
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Antoni - Bronisława z domu Tecka
Służba wojskowa do 1939 r.:
W 1911 powołany do armii carskiej, w 1913 ukończył Oficerską Szkołę Piechoty i jako oficer zawodowy podczas I wojny światowej walczył na froncie austriackim. Po rewolucji październikowej 1917 w Wojsku Polskim w Odessie. Pełnił służbę w 4 Dywizji Strzelców Polskich gen. Żeligowskiego, z którą w czerwcu 1919 przebił się do Polski. Od lipca 1919 do kwietnia 1920 dowódca 31. Pułku Piechoty. Major piechoty z 1 czerwca 1919. W okresie od maja 1920 do stycznia 1928 kolejno: dowódca batalionu, kwatermistrz (maj 1924), zastępca dowódcy (styczeń 1925) 37. Pułku Piechoty i jednocześnie komendant garnizonu Kutno (sierpień 1925), w okresie luty-maj 1928 ukończył kurs dowódców pułków w Centrum Wyszkolenia Piechoty. Podpułkownik służby stałej piechoty z 15 sierpnia 1924. Od lutego 1928 do 1936 dowódca 64. Pułku Piechoty. Pułkownik z 1 stycznia 1931. Od września 1939 dowódca piechoty dywizyjnej 15. Dywizji Piechoty.
Udział w wojnie obronnej 1939:
We wrześniu wraz z 15. Dywizją Piechoty walczył w składzie Armii "Pomorze", przebił się do Modlina, Ciężko ranny - stracił oko, a drugie z trudem uratowano. Po zakończeniu działań wojennych przebywał w szpitalu.
Pseudonimy:
"Klimek", "Chrabąszcz", "Łaszcz"
Udział w konspiracji 1939-1944:
W okresie od maja 1940 do listopada 1942 komendant rezerw Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej, od stycznia 1942 do października 1944 komendant Obszaru Warszawskiego AK.
Oddział:
Obszar Warszawski Armii Krajowej - sztab - Komendant Obszaru (do 25-09-1944). Rozkazem KG AK mianowany szefem sztabu Delegatury Ministerstwa Obrony Narodowej w kraju.
Szlak bojowy:
Śródmieście Południe
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka od 2.10.1944 - jeniec Oflagu VII A Murnau
Numer jeniecki:
4449
Odznaczenia:
Krzyż Złoty Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Walecznych (czterokrotnie), Złoty Krzyż Zasługi
Miejsce śmierci:
Warszawa, pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.
Losy po wojnie:
Do kraju powrócił w 1946 i przez wiele lat pracował w spółdzielczości inwalidzkiej. Po 1956 włączył się do działalności w ZBoWiD. , w XI 1957 został członkiem ZG, od IX 1959 wchodził w skład RN, a od 1964 do 1969 był wiceprzewodniczącym ZG. Potem członek Głównej Komisji Weryfikacji Odznaczeń przy ZG ZBoWiD. Zmarł w Warszawie 28.12.1971.
Miejsce pochówku :
Warszawa, Cmentarz Wojskowy na Powązkach, kw. B 20, rząd 1, grób 14.
Źródła:
MPW-baza uczestników PW. Fot. z okresu Powstania Warszawskiego - MPW-zbiory. Fotografia portretowa ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/5642, dar Zbigniewa Skroczyńskiego. Pamiątki: P/5642/07
Publikacje :
Roczniki oficerskie MSWojsk. 1924, 1928, 1932; R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939; K. Ciechanowski. Armia „Pomorze”. W-wa 1983; L. Głowacki. Obrona Warszawy i Modlina w 1939. W-wa 1985; J. Gozdawa – Gołębiowski. Obszar Warszawski AK. Lublin 1992; A. K. Kunert. Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939-1944, t. 1. W-wa 1987. Bohaterowie Bitwy nad Bzurą - www.bohaterowie1939.pl
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

gen. Albin Skroczyński ps. "Łaszcz" (1890-1971). Fotografia portretowa ze zbiorów  Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/5642, dar Zbigniewa Skroczyńskiego.

gen. Albin Skroczyński ps. "Łaszcz" (1890-1971). Fotografia portretowa ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/5642, dar Zbigniewa Skroczyńskiego.

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Północne. Członkowie Sztabu Obszaru Warszawa AK przy stoliku (prawdopodobnie) w gmachu PKO przy ulicy Jasnej 9 róg Świętokrzyskiej 31/33. Od lewej: por. inż. Witold Rychter "Roszkowski", ppłk Stanisław Ciecierski "Jerzy", ppłk Kazimierz Hojarski "Wandek", mjr Aleksander Niżyński "Ekonom", gen. bryg. Albin Skroczyński "Łaszcz", płk dypl. Władysław Frączek "Wid". Autorem zdjęcia jest Eugeniusz Lokajski "Brok". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IN/104

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Północne. Członkowie Sztabu Obszaru Warszawa AK przy stoliku (prawdopodobnie) w gmachu PKO przy ulicy Jasnej 9 róg Świętokrzyskiej 31/33. Od lewej: por. inż. Witold Rychter "Roszkowski", ppłk Stanisław Ciecierski "Jerzy", ppłk Kazimierz Hojarski "Wandek", mjr Aleksander Niżyński "Ekonom", gen. bryg. Albin Skroczyński "Łaszcz", płk dypl. Władysław Frączek "Wid". Autorem zdjęcia jest Eugeniusz Lokajski "Brok". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IN/104

Nasz newsletter