Powrót do biogramów

Aleksander
Hrynkiewicz

Pseudonim
"Przegonia"
Data urodzenia
1896-01-14
Data śmierci
1981-06-15
Stopień
komendant Obwodu
Stopień
podpułkownik służby stałej kawalerii WP
Miejsce urodzenia
Warszawa
Imiona rodziców
Władysław - Julia z domu Chmielewska
Wykształcenie
W 1915 r. ukończył Gimnazjum M. Rychłowskiego (późniejsze Gimnazjum im. Tadeusza Rejtana), w 1916 r. krótko uczył się w Wyższej Szkole Ogrodniczej przy Towarzystwie Kursów Naukowych w Warszawie.
Służba wojskowa do 1939 r.
Od 1912 r. czynny w Związku Strzeleckim, od 1915 r. komendant sekcji POW na Mokotowie., a od lutego 1917 r. służył w 1. pułku ułanów Legionów Polskich. Po kryzysie przysięgowym (lipiec 1917) internowany w Szczypiornie, skąd zbiegł w grudniu i powrócił do działalności w POW. Od grudnia 1918 r. służył w odrodzonym Wojsku Polskim, początkowo w 1. pułku szwoleżerów, awansując w czasie wojny polsko-bolszewickiej na stanowisko dowódcy plutonu. Po ukończeniu Centralnej Szkoły Kawalerii w Grudziądzu (lipiec - grudzień 1920) był kolejno dowódcą plutonu, od sierpnia 1921 r. instruktorem w szkole podoficerskiej, od lutego 1922 r. zastępcą i p.o. komendanta szkoły podoficerskiej, a od października tego roku adiutantem 1. pułku szwoleżerów. Po ukończeniu kursu doskonalenia dla dowódców szwadronów w Grudziądzu (listopad 1927 - czerwiec 1928) przydzielony do tamtejszego Centrum Wyszkolenia Kawalerii, od października 1929 r. dowodził 3. szwadronem 1. pułku szwoleżerów, a od maja 1932 r. był oficerem mobilizacyjnym tego pułku. W okresie styczeń - kwiecień 1934 r. ukończył kurs unifikacyjny w Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie, następnie dowodził szwadronem zapasowym 1. pułku szwoleżerów. Od 1935 r. adiutant ministra spraw wojskowych, od 1936 r. kierownik referatu personalnego w GISZ.
Udział w wojnie obronnej 1939
We wrześniu 1939 r. był zastępcą płk. Janusza Albrechta, dowódcy 1. szwadronu szwoleżerów w składzie Mazowieckiej Brygady Kawalerii.
Pseudonimy
"Przegonia", "Wioślarz", "Wizytator"
Udział w konspiracji 1939-1944
Oficer Związku Walki Zbrojnej - początki jego działalności nie są znane. Od 1942 r. komendant Obwodu Mokotów Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej. Prawdopodobnie w tym roku awansowany do stopnia podpułkownika.
Oddział
V Obwód (Mokotów) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - sztab - komendant Obwodu.
Szlak bojowy
Mokotów. Wyszedł z miasta w nocy 3/4.08.1944 r. formalnie pozostając komendantem V Obwodu do dnia 18 sierpnia 1944 r.
Losy po Powstaniu
Po upadku Powstania przebywał w niewoli niemieckiej.
Odznaczenia
Krzyż Walecznych (trzykrotnie), Krzyż Virtuti Militari V klasy (1921), Srebrny Krzyż Zasługi (1927), Krzyż Niepodległości (1938).
Losy powojenne
Po wojnie pozostał na Zachodzie, początkowo mieszkał w Niemczech, następnie w Wielkiej Brytanii, skąd wyjechał do Kanady.
Miejsce śmierci
Montreal - Kanada
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram