Pseudonim
"Fon"
Data urodzenia
1910-05-07
Data śmierci
1981-03-31
Stopień
dowódca kompanii
Stopień
kapitan rezerwy piechoty (1944) - cichociemny
Miejsce urodzenia
Carskie Sioło - Rosja.
Nazwisko konspiracyjne
Sadowski
Służba w konspiracji i w Wojsku Polskim w latach 1939-1944
We wrześniu 1939 r. niezmobilizowany. W konspiracji od jesieni tego roku - oficer Związku Walki Zbrojnej na Nowogródczyźnie. W marcu 1940 r. aresztowany przez NKWD w Mostach. Od marca 1942 r. oficer 5. Dywizji Piechoty w Armii Polskiej w ZSRR. Wyszedł z armią gen. Władysława Andersa na Bliski Wschód. W Wielkiej Brytanii zgłosił akces dalszej walki w okupowanym kraju. W 1943 r. przeszkolony w dywersji i zaprzysiężony na rotę Armii Krajowej 15.12.1943 r. Przerzucony do kraju nocą 24/24.05.1944 r. w ramach operacji lotniczej "Weller 23", skok przyjęła placówka odbiorcza "Koliber 2", położona 11 km na północ od Bochni. Z chwilą skoku awansowany do stopnia kapitana. Skierowany do służby w I Oddziale (Organizacyjnym) Komendy Głównej Armii Krajowej w Warszawie.
Oddział
Armia Krajowa - Grupa "Północ” - kompania łączności - dowódca kompanii, po przejściu do Śródmieścia 5.09.1944 r. objął dowodzenie kompanią łączności Okręgu Warszawskiego AK.
Szlak bojowy
Stare Miasto - kanały - Śródmieście Północ
Losy po Powstaniu
Niewola niemiecka - jeniec Oflagu X C Lübeck.
Numer jeniecki
1188
Losy po wojnie
Po wyzwoleniu z niewoli pozostał na Zachodzie, wyjechał do Anglii.
Odznaczenia
Krzyż Walecznych (czterokrotnie)
Miejsce śmierci
Rugby - Anglia
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram