Pseudonim:
"Ala"
Data urodzenia:
1916-03-03
Data śmierci:
2004-04-28
Funkcja:
łączniczka, reporterka wojenna
Stopień:
podporucznik
Miejsce urodzenia:
Kiszyniów (Mołdawia)
Imiona rodziców:
Władysław - Stanisława z domu Korczyc-Brochwicz
Nazwisko panieńskie:
Zadzierska
Nazwiska konspiracyjne:
Teresa Jabłońska, Wanda Górska, Alina Barbara Kowalik
Używane pseudonimy:
"Ala", "Teresa", "Basia", "Setka", "100"
Wykształcenie (w tym wojskowe):
Uczennica gimnazjum w Równem, a potem w Zdołbunowie. W 1937 r. zdała maturę i wstąpiła w Warszawie na Wydział Prawa Uniwersytetu im. J.Piłsudskiego. Wybuch wojny przerywa studia. Podczas okupacji przeszła przeszkolenie konspiracyjne wojskowe (m.in. w zakresie łączności i służby wartowniczej) oraz sanitarne. W latach 1943 – 1944 uczęszczała na tajne Wyższe Kursy Dziennikarskie. (WKD) Po wojnie nie powróciła na Wydział Prawa , ale podjęła studia w sekcji historii Wydziału Filozofii Uniwersytetu i m. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1949 r. uzyskała magisterium.
Udział w wojnie obronnej 1939 r.:
W czasie kampanii wrześniowej należała do Lotnej Brygady Frontowej. Zadaniem jej uczestniczek było docieranie do oddziałów frontowych w najbardziej wysuniętych punktach obrony Warszawy (w przypadku Aliny do Frontu Mokotowskiego)
Udział w konspiracji:
W konspiracji od 1940 roku - Narodowa Organizacja Wojskowa (NOW) - Armia Krajowa (AK) - batalion "Gustaw":
Okres konspiracji 1939-1944:
Do pracy konspiracyjnej przystąpiła wczesną wiosną 1940 r. w Centralnym Wydziale Propagandy Stronnictwa Narodowego. Należała do pierwszych kolporterek i kurierek „Walki” wraz z Marią Mirecką, Anną Matyjanką, Heleną Kruszewską i paru innymi. Alina dostarczała tajną prasę głównie na teren dawnego COP oraz Lublina, Zamościa, Siedlec, Krakowa, Częstochowy, Koluszek, Radomia, Piotrkowa Trybunalskiego przewożąc nieraz kilkaset egzemplarzy w dwóch dużych walizkach. Już na początku grudnia 1940 roku nastąpiła wielka „wsypa”. Matyjankę oraz Wądołowską aresztowano i zesłano do obozu Ravensbrück. Gestapo odkryło tez drukarnię „Walki” na Sadybie przy ul. Okrężnej. Gdy 4.12 usiłowało wkroczyć na jej teren doszło do walki. Zginęli broniący się drukarze i redaktor Ryszard Szczęsny, którego żonę Wandę wywieziono ranną do Ravensbrück i tam rozstrzelano. Po Alinę gestapo przyszło do domu, ale jej nie zastało. Matka, której udało się umknąć z mieszkania ostrzegła córkę. Do mieszkania nie wróciły już nigdy. Alina nie mogła również powrócić do pracy w PWPW, gdyż tam też była poszukiwana. Odtąd obie z matką żyły na nielegalnych papierach, a za Aliną do końca okupacji krążyły listy gończe gestapo. Okres konspiracyjnej „kwarantanny” przebyła w Częstochowie, współpracując w Komendzie tamtejszego Działu Organizacyjnego SN z jego komendantką Zofią Kanczewską. Po powrocie do Warszawy w 1941 r. Alina podlegała komendantowi Okręgu Stołecznego SN Tadeuszowi Macińskiemu (ps. Prus, 3097) Należała też do pierwszej utworzonej piątki NOWK, w której skład wchodziły: Maria Mirecka ps. Marta, Halina Lesicka ps. Ewa, Alina Zadzierska ps. Ala, 100, Zofia Miniewska-Kardaszewicz ps. Nina i Helena Kruszewska ps. Ciocia. Pracą NOWK kierowała wtedy Władysława Stroynowska ps. Maria, 41. Alina przeszła przeszkolenie konspiracyjne, ideowe i wojskowe wraz z nauką łączności, obchodzenia z bronią, szkoleniem sanitarnym. Pracowała odtąd jako instruktorka szkolenia wojskowego kobiet i łączności konspiracyjnej - zarówno w centralnych organach SN jak i w jego kręgu stołecznym – z prawem werbowania. Przeszkoliła dziesiątki kobiet i dziewcząt. Rok 1941 był dla rodziny Zadzierskich bardzo ciężki: ojciec podjął się nawiązania łączności z członkami SN na dobrze znanym sobie terenie Wołynia i po udanej pierwszej, bardzo trudnej wyprawie , podczas drugiej zaginął bez śladu. Starszy brat Aliny – Edmund, który w 1939 r. jako oficer-ochotnik dostał się do niewoli sowieckiej, więziony w Starobielsku zginął rozstrzelany najprawdopodobniej w Charkowie. W 1942 r. Alina nadal prowadziła szkolenie wojskowe kobiet jeżdżąc ponadto po całym terenie GG jako łączniczka, kurierka, kolporterka. W czerwcu gestapo znów wpadło na jej trop i obstawiło dom przy ul. Kopińskiej w Warszawie, w którym mieszkała z matką. Ocalała, jak napisała „tylko dzięki solidarności ludzkiej – sąsiadów, którzy wystawili posterunki ostrzegawcze na obu najbliższych przystankach tramwajowych i gdy Alina wysiadła z tramwaju, nieznana pani, mijając ją powiedziała „Gestapo – wracać natychmiast”. Po tym zdarzeniu Alina, nie chcąc narażać matki, nigdy już z nią nie zamieszkała. Pani Zadzierska pod nazwiskiem Maria Chamera zginęła w czasie powstania warszawskiego pod gruzami kościoła sióstr Sakramentek na Starym Mieście.Alina, jako Wanda Górska wyjechała do COP-u i razem z Marią Mirecką i jej siostrą Heleną jeździła rowerem do różnych wiosek, prowadząc rozległa działalność konspiracyjną. W drodze powrotnej do warszawy została zatrzymana w łapance w pociągu, udało jej się uciec, straciła jednak dokumenty. Od tej pory nosiła zatem nowe nazwisko: Alina Barbara Kowalik. W kwietniu 1943 r. Alina została kierowniczką inspektoratu terenowego Zarządu Głównego NOW-AK, podporządkowanego już w tym czasie WSK AK. Znów jeździła po Polsce przeprowadzając inspekcje szkolenia wojskowego w zarządach okręgów i w komórkach powiatowych. Pracowała też nadal w Okręgu Stołecznym NOW pod komendą „Prusa” –Macińskiego. W początkach lutego 1944 r. na punkt kontaktowy w Radomiu, znajdujący się w mieszkaniu komendantki radomskiego okręgu NOW H. Zdzitowieckiej wtargnęło gestapo i po szczegółowej rewizji osadziło w więzieniu obie znajdujące się w mieszkaniu kobiety – H. Zdzitowiecką i Alinę Zadzierską – Glińską. Na szczęście podczas śledztwa Alina nie została zidentyfikowana , pomimo, że była stale poszukiwana listami gończymi. Dzięki usilnym staraniom organizacji kobiety po 4 miesiącach zostały uwolnione (Alina 29.05.1944 r.) Po powrocie do Warszawy, po zaledwie dwóch tygodniach „kwarantanny” ( z rozkazu organizacji) powróciła do intensywnej pracy konspiracyjnej. Alina co roku brała udział jako przedstawicielka w tajnej pielgrzymce młodzieży akademickiej na Jasną Górę, w której również w roku 1942 i 1943 brał udział Karol Wojtyła.
Oddział:
Armia Krajowa - Grupa "Północ" - zgrupowanie "Róg" - batalion NOW-AK "Gustaw" - sztab -oddelegowana jako redaktor do pisma powstańczego „Walka Śródmieście”
Dzielnica - szlak bojowy:
Śródmieście Północ
Funkcja w Powstaniu:
Reporterka wojenna, dziennikarka, redaktorka powstańczego pisma. Okresowo pełniła również funkcję łączniczki oddziałów NOW-AK Gustaw – Harnaś.
Okres powstania:
W czasie Powstania Warszawskiego Alina miała skierowanie na Stare Miasto, lecz wybuch zastał ją na ul. Polnej na zebraniu u kierowniczki działu Narodowej Organizacji Kobiet w wydziale organizacyjnym ZG SN, Haliny Podczaskiej ps. „Jadwiga” , „Klara” i nie zdołała wydostać się ze Śródmieścia. Nad ranem 02.08 dotarła do szpitala, w którym mieściła się również Szkoła Pielęgniarska ( ul. Koszykowa róg Niepodległości ) gdzie była świadkiem skazanych na niepowodzenie walk III kompanii batalionu Golski. Następnie przeszła na teren szpitala Dzieciątka Jezus i dotarła do Poczty Dworcowej w Al. Jerozolimskich. Nie mogąc przedostać się na Stare Miasto zgłosiła się do punktu konspiracyjnego organizacji przy ul. Czackiego. Tam zastała swojego męża Mariana Glińskiego ps. Marian i Henryka Grabowskiego ps. „Ambroży”, którzy wrócili z nieudanego przebicia na Starówkę. Zaproponowano jej pracę w redakcji, tak więc w porozumieniu z dowódcą oddziału NOW-AK por./ kpt Marianem Eustachym Krawczykiem ps. „Harnaś" została oddelegowana do zespołu redakcyjnego „Walki Śródmieścia”. ( w latach 1943 – 1944 Alina uczęszczała na tajne Wyższe Kursy Dziennikarskie(WKD). Została reporterką i dziennikarką , docierając do miejsc najbardziej zaciętych walk, przeprowadzała wywiady z żołnierzami i dowódcami. Działała na terenie całego Śródmieścia. Łączność ze Śródmieściem Pd. utrzymywała poprzez tzw. „barykadę śmierci” w Al. Jerozolimskich ( na wys. domów o nr 17-22). Jako dziennikarka miała przepustkę stałą na przejście przez tę barykadę. Pisała pod pseudonimami „Alina”, „Ala”, „Setka”. Reportaże jej ukazywały się w rubryce „Na barykadach Warszawy”. Okresowo pełniła również funkcję łączniczki oddziałów NOW-AK Gustaw – Harnaś.
Losy rodziny i bliscy biorący udział w Powstaniu Warszawskim:
Mąż por. Marian Gliński (pobrali się w 1943 r.) prawnik, przedwojenny członek SN i bardzo czynny działacz SN i NOW. był m.in. kierownikiem Biura Legalizacji NOW. W Powstaniu pracował w redakcji "Walki". Siostra Maria była pielęgniarką na Powiślu. Alina i Maria były siostrami Józefa Zadzierskiego ps. Wołyniak-"żołnierza wyklętego". Drugi brat - por. Edmund Zadzierski zginął w Charkowie. Zostanie uhonorowany uroczystością posadzenia dębu katyńskiego w kwietniu 2013 r. Matka - Stanisława Zadzierska pod nazwiskiem Maria Chamera zginęła w czasie Powstania Warszawskiego pod gruzami kościoła sióstr Sakramentek na Starym Mieście.
Losy po Powstaniu:
Z chwilą upadku powstania Alina zdecydowała się wraz z mężem na opuszczenie Warszawy wśród ludności cywilnej, by kontynuować tajną działalność w GG. W tym celu Glińscy udali się do Krakowa. Marian od pierwszych chwil rządów komunistycznych był poszukiwany przez władze bezpieczeństwa, musiał się tułać, ukrywać, pracować pod fałszywymi nazwiskami.
Losy po wojnie:
Po wojnie ukochany młodszy brat Aliny, Józef Zadzierski, pozostał w partyzantce na Zasaniu jako „Zawisza”, potem sławny „Wołyniak”. Siostra odwiedzała go po kryjomu, zarówno podczas okupacji niemieckiej jak i w latach 1945 – 1946, do jego śmierci na przełomie 1946/1947. Jedne z tych odwiedzin – w czerwcu 1945 r. skończyły się tragedią. Spotkania odbywały się u państwa Kowalików ( jedna z córek pani Kowalikowej - Maria Kornasowa ps. Weronika była zastępczynią Komendantki Głównej NOW-AK Haliny Jabłońskiej) Podczas wizyty w wiosce Kryłówka Alina dostała bardzo silnych bólów, tak, że nie była w stanie pojechać do brata do lasu. W nocy poroniła swego synka, miała wysoką gorączkę, o świcie została zawieziona furmanką do Leżajska. Sprowadzono lekarza i przeprowadzono ratującą życie operację. Jednak w tym samym czasie UB otrzymało 2 donosy adresowe informujące że „do Wołyniaka przyjechała narzeczona i ukrywa się w Leżajsku”. Znaleziono więc dla Aliny ciężarówkę , w której miała jechać z towarem do Krakowa. Ucieczka udała się. Półtora roku później Józef zginął, ale mimo to UB nękało Alinę pytaniami o brata. W tych ciężkich latach przyszły na świat dwie córeczki państwa Glińskich w 1946 r. Maria, a w 1947 r. Barbara. Alina po wojnie nie powróciła na Wydział Prawa , ale wbrew wszelkim trudnościom i przeszkodom podjęła studia w sekcji historii Wydziału Filozofii Uniwersytetu i m. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1949 r. uzyskała magisterium. W 1950 r. rodzina podjęła próbę powrotu do wspólnego normalnego życia. Marian przestał się ukrywać i zawierzając kolejnym amnestiom powrócił do prawdziwego nazwiska i pracy w adwokaturze. Zamieszkali w Józefowie pod Warszawą. Jednak już 01.12.1951 r. UB wtargnęło w nocy do ich mieszkania. Marian otrzymał wyrok 12 lat więzienia i spędzał je w najcięższych zakładach karnych.
Praca po wojnie:
Alina po uwięzieniu męża z trudem utrzymywała siebie i córeczki. Wreszcie w 1954 r. została redaktorem merytorycznym w Wydawnictwie PAX i pracowała tam aż do emerytury w 1983 r. zajmowała się merytoryczną redakcją , pisała wstępy i przedmowy do takich książek jak „Zamojszczyzna w okresie okupacji hitlerowskiej. Relacje wysiedlonych i partyzantów.” A . Borkiewicza, „Powstanie warszawskie” K. Malinowskiego, „Żołnierze łączności walczącej Warszawy” Kwapiszewskiego, „Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech” i inne. Redagowała też pozycje z dziejów Kościoła w Polsce jak „sobory powszechne a Polska „ T. Silnickiego czy też „Arcybiskup Jakub Świnka i jego epoka”. Pisywała też artykuły prasowe. Była członkiem Stowarzyszenia PAX. Gdy powstało środowisko batalionów powstańczych „Gustaw – Harnaś” przyłączyła się do niego i brała udział w jego pracach. (zwana przez kolegów „Żelazną Alą”.) Była członkiem ŚZŻAK oraz Związku Powstańców Warszawskich. Mieszkała w Warszawie.W 1996 r. straciła męża. Zmarła 28.04.2004 r., do końca czynna mimo swych prawie 90 lat.
Miejsce śmierci:
Warszawa. Pogrzeb odbył się 5 maja 2004 r. Pochowana na Cmentarzu Warszawa - Grabów, w grobie rodzinnym
Odznaczenia:
Warszawski Krzyż Powstańczy (nr 11-94-27, nadany dn.28.07.1994); Krzyż Armii Krajowej (nr 25098 dn. 30.11.1981); Medal Wojska po raz 1, 2, 3, 4 ( nr 28233, dn.15.08.1948); Odznaka Weterana Walk o Niepodległość; Srebrny Krzyż Zasługi Odznaka Pamiątkowa „Akcji Burza” nr. I-22-5621
Spis najważniejszych artykułów z okresu Powstania autorstwa Alina Glińskiej :
„Marabut” - Walka nr 65(4) z dn. 16.08.1944; „Szczury schronowe” – Walka nr 66 (5) z dn. 17.08.1944; „Pomóżmy pogorzelcom i uchodźcom” – Walka nr 67 (6) z dn. 18.08.1944; „W gościnie u naszych najmłodszych” – Walka nr 68 (7) z dn. 19.08.1944; „Kwiaty i chwasty” – Walka nr 70 (9) z dn. 22.08.1944; „Bohaterstwo i poświęcenie łamie PAST-ę” – Walka nr 71(10) z dn. 23.08.1944; „Ty, co Jasnej bronisz Góry …” – Walka nr 75 (14) z dn. 27.08.1944; „Harcerstwo walczy i pracuje” – Walka nr 76 (15) z dn. 28.08.1944; „Powstańcze mogiły” - Walka nr 77 (16) z dn. 29.08.1944; „Hieny” – Walka nr 78 (17) z dn. 30.08.1944; „Podchorąży Andy” Walka nr 79 (18) z dn. 31.08.1944;
Źródła:
MPW-baza uczestników PW, archiwum rodzinne p. Barbary Glińskiej, MPW-zbiory: wspomnienia Aliny Glińskiej w zbiorach MPW. Publikacje: Artykuł Ewy Krasnowolskiej „Alina Glińska ps.Alina, Ala, Setka i In. (1916 – 2004) Zawsze w awangardzie walki „ (cykl Kobiety – żołnierze w walce) „Kombatant” nr.12/2006. „Sylwetki kobiet – żołnierzy (II) pod red. Krystyny Kabzińskiej wyd. Fundacja „archiwum i Muzeum Pomorskie AK oraz Wojskowej Służby Polek” Toruń 2006, str. 88 Mirosław Orłowski „Prasa konspiracyjna Stronnictwa Narodowego w latach 1939 – 1947” Wydawnictwo Poznańskie 2006. Data śmierci zgłoszona przez córkę.
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Alina Glińska z domu Zadzierska ps.   "Ala", "Teresa", "Basia", "Setka", "100"(1916-2004). Zdjęcie z archiwum rodzinnego Barbary Glińskiej.

Alina Glińska z domu Zadzierska ps. "Ala", "Teresa", "Basia", "Setka", "100"(1916-2004). Zdjęcie z archiwum rodzinnego Barbary Glińskiej.

Nasz newsletter