Pseudonim
"Jaga"
Data urodzenia
1922-04-19
Data śmierci
2003-03-22
Stopień
łączniczka
Stopień
strzelec
Miejsce urodzenia
Lipno
Imiona rodziców
Karol - Klara
Wykształcenie do 1944 roku
W czasie wojny studiowała medycynę w ramach tajnych kompletów
Oddział
Komenda Główna Armii Krajowej - pułk "Baszta" - batalion "Bałtyk" - kompania B-2
Szlak bojowy
Mokotów
Losy po Powstaniu
Po upadku Powstania znalazła się w Krakowie, gdzie w latach 1945 -1950 kontynuowała rozpoczęte w Warszawie studia medyczne.
Losy po wojnie
Lekarz pediatra. W 1950 roku uzyskała dyplom Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Odznaczenia
Krzyż Armii Krajowej, Warszawski Krzyż Powstańczy
Nazwisko po mężu
Halina Borkacka - 31.08.1946 roku wyszła za mąż za Stanisława Borkackiego, studenta Wydziału Prawa UJ, późniejszego profesora
Miejsce śmierci
Jasło
Miejsce pochówku
Cmentarz Salwatorski w Krakowie, kw. R -1 -22
Informacje dodatkowe - losy rodziny
Jej ojciec, Karol Kochler, był profesorem chemii i przyrody w słynnym Liceum Krzemienieckim (w roku 1929 został dyrektorem Państwowego Gimnazjum im. Tadeusza Czackiego, jednej ze szkół wchodzących w skład Liceum Krzemienieckiego, następnie w latach 1935–1936 pełnił funkcję dyrektora („kuratora”) Liceum Krzemienieckiego a także - do 1939 roku - pełnił funkcję dyrektora pedagogicznego szkoły. Po wojnie, w 1945 objął na kilka lat kierownictwo I Państwowego Gimnazjum im. Króla Jana III Sobieskiego w Grudziądzu, uczestniczył także w budowie polskiego szkolnictwa na Pomorzu. Do 1954 roku (z pewnymi przerwami) był wykładowcą na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Źródła
MPW-baza uczestników PW. Archiwum rodzinne p. D. Spławy-Neyman z domu Pyc. Zdjęcie udostępniła p. Danuta Radecka (MPW-kontakt: Jan Wawszczyk) Biuletyn Lekarski 4/200 - tamże: Halina Alina Borkacka. Na płycie nagrobnej upamiętniona jako Alina Borkacka.
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram