Powrót do biogramów

Andrzej Włodzimierz
Chyczewski

Pseudonim
"Gustaw"
Data urodzenia
1913-12-01
Data śmierci
1984-12-29
Stopień
komendant Rejonu
Stopień
porucznik służby stałej piechoty
Miejsce urodzenia
Raciąż
Imiona rodziców
Jan - Maria
Udział w wojnie obronnej 1939
Oficer 70. pułku piechoty w składzie 17. Dywizji Piechoty walczącej w ramach Armii "Poznań".
Udział w konspiracji 1939-1944
IV Obwód "Grzymała" (Ochota) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - oficer broni Obwodu - 3. Rejon - komendant
Adres przed Powstaniem Warszawskim
Warszawa ul. Hoża 39
Oddział
IV Obwód "Grzymała" (Ochota) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - 3. Rejon - komendant, następnie V Obwód Mokotów - batalion "Ryś" - kompania "Gustaw" - dowódca
Szlak bojowy
Ochota (Reduta "Kaliska") - Pęcice - Michałowice - Lasy Chojnowskie - Las Kabacki - Wilanów - Sadyba - Mokotów. W nocy 1/2 sierpnia, gdy gros sił Obwodu na rozkaz komendanta ppłk. "Grzymały" opuściło dzielnicę, zorganizował w rejonie ul. Kaliskiej oddział, który przez kolejne dni z powodzeniem odpierał liczne ataki jednostek niemieckich oraz ściągniętej alarmowo (3.08.1944) do Warszawy Brygady SS-RONA. Pomimo bohaterstwa powstańców i początkowych sukcesów (zdobyta broń, amunicja, mundury i żywność) broniony przez nich teren stale się kurczył. Oddziały AK wyparte zostały z Monopolu Tytoniowego. W tej sytuacji por. "Gustaw", w nocy 9/10 sierpnia zebrał swoich podwładnych na tyłach "Reduty Kaliskiej", w podwórzu Wytwórni Mebli braci Sokołowskich, gdzie przedstawił aktualne położenie i swoją koncepcję opuszczenia Ochoty w celu kontynuowania dalszej walki w lasach podwarszawskich. Żołnierzom pozostawił swobodę wyboru; kilkunastu zdało broń i mundury, około 150 postanowiło wyjść z por. "Gustawem". Tej samej nocy, wykorzystując bezksiężycową noc i padający deszcz kolumna "Gustawa" opuściła rejon ul. Kaliskiej i nad ranem osiągnęła Pęcice, gdzie doszło do wymiany ognia z placówkami niemieckimi. Oddział szybkim marszem oderwał się od nieprzyjaciela i osiągnął wieś Michałowice w pobliżu Szosy Krakowskiej, gdzie w ukryciu i pogotowiu bojowym spędzono cały dzień. Tam por. "Gustaw" zwolnił część żołnierzy. Po blisko 18 godzinach marszu 90-osobowa kolumna osiągnęła Lasy Chojnowskie. 11 sierpnia por. "Gustaw" zameldował się w sztabie płk. "Grzymały", który w tym czasie formował grupę odsieczy, mającą przebić się do stolicy od południa. W nocy 16/17 sierpnia oddziały wyruszyły z Lasów Chojnowskich w kierunku północnym, po kilku godzinach marszu osiągając Las Kabacki. Po dwudniowym odpoczynku, w nocy z 18/19 sierpnia oddziały płk. "Grzymały" wyruszyły w kierunku Mokotowa. Straż przednią stanowiła kolumna por. "Gustawa", która po walce w rejonie pałacu i cmentarza wilanowskiego przedarła się na Sadybę. Na Sadybie kompania wzmocniona przez ochotników - teraz liczyła ok. 140 ludzi - została włączona do batalionu "Ryś". 26.08.1944 o godzinie 23:30 oddział "Gustawa" wziął udział w walce o koszary 1. dak przy ul. Podchorążych. Po nieudanym natarciu oddział obsadził klasztor ss Nazaretanek. We wrześniu, po utracie Sadyby, kompania por. "Gustawa" kontynuowała walki na Dolnym Mokotowie. 26 września część jego kompanii przeszła kanałami do Śródmieścia. On sam, na czele 12 żołnierzy bronił się jeszcze na ul. Belgijskiej, lecz wobec braku możliwości dalszej obrony również zdecydował się na ewakuację kanałem do Śródmieścia. Udało mu się wskoczyć do włazu na ostrzeliwanej ul. Puławskiej. W kanale przypadkowy przewodnik poprowadził kolumnę powstańców z różnych oddziałów. Gdy kolumna doszła pod pl. Unii Lubelskiej okazało się, że dalsza droga była niemożliwa - kanał został przez Niemców zarzucony workami z piaskiem. W tej sytuacji por. "Gustaw" powrócił kanałem na Mokotów, gdzie dostał się do niewoli.
Losy po Powstaniu
Niewola niemiecka - jeniec Stalagu X B Sandbostel
Rodzeństwo walczące w Powstaniu
Jego brat kpt. Janusz Chyczewski ps. "Pawlak" był oficerem sztabu IV Obwodu Ochota
Miejsce śmierci
Melbourne - Australia
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram