Pseudonim:
"Jodła"
Data urodzenia:
1925-09-20
Data śmierci:
2004-11-09
Funkcja:
-
Stopień:
starszy strzelec
Miejsce urodzenia:
Gdańsk
Imiona rodziców:
Julian - Leokadia z domu Lewandowska
Wykształcenie do 1944 r. :
Uczęszczał do szkół we Lwowie, Poznaniu i Warszawie.
Udział w konspiracji 1939 -1944 :
W konspiracji od początku okupacji w ZWZ - AK, początkowo w Kadeckim Oddziale Szturmowym (KOS), przemianowanym wiosną 1942 roku na Batalion Kadecki (batalion „K”). Koledzy z konspiracji: Zbigniew Lesław Mróz ps. „Wirski„, Władysław Orłowski ”Baśka".
Miejsce koncentracji na godzinę "W":
Śródmieście - ul. Jasna. Wobec brak możliwości dotarcia na punkt zborny dołączył ochotniczo do batalionu Wigry na ul. Podwale (1-4 sierpnia, przydział Grupa „Północ” - zgrupowanie „Róg” - batalion „Wigry” - 1 kompania, d-ca Jan Golański ps. „Roman„). 4.08.1944 zwolnił się, w celu udania się na Jasną, ostatecznie jednak wobec spotkania po drodze ”Wirskiego„ (Zbigniew Lesław Mróz) z macierzystego oddziału i kilku innych kolegów dołączył do nich. Grupa wzmacniała jednostkę motorową plut. C-7. 7 sierpnia 1944 wysłany wraz z kapralem ”Baśką" [Władysławem Orłowskim - przyp. red.] do Kwatermistrzostwa KG w Śródmieściu. W drodze powrotnej dostali się przed czoło kolumny pancernej przebijającej się przez ulicę Chłodną i w związku z tym stali się uczestnikami kilkudniowych zaciętych walk o Hale Mirowskie.
Oddział:
Od 9 sierpnia 1944 przydzielony do oddziałów dowodzonych przez kpt. "Hala" - III Obwód "Waligóra" (Wola) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - zgrupowanie kpt. "Hala"
Szlak bojowy:
Wola - Śródmieście Północ
Warszawski Korpus Armii Krajowej (od 20.09.1944):
28. Dywizja Piechoty AK im. Stefana Okrzei - 15. pułk piechoty AK "Wilków"
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - jeniec Stalagu 344 Lamsdorf (Łambinowice k. Opola), następnie przebywał w obozie w Bad Sulza w Turyngi (Stalag IX C) oraz w Stalagu IX A. Skierowany do ciężkich robót kolejowych w Kessel i okolicy.
Numer jeniecki:
106036
Losy po wyzwoleniu:
Po wyzwoleniu trafił do Włoch, gdzie w Allesano w 1946 r. na kursach maturalnych ukończył szkołę średnią i uzyskał świadectwo w zakresie liceum matematyczno - przyrodniczego. Następnie wyjechał wraz z wojskiem do Wielkiej Brytanii. Zaraz po demobilizacji w 1947 r. powrócił do kraju.
Losy po wojnie:
W latach 1947–1951 odbył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, a już w 1950 r. został zastępcą asystenta w Katedrze Statystyki. W następnych latach awansował na stanowiska asystenta i adiunkta. W 1959 r. odszedł z pracy na Uniwersytecie Wrocławskim i do września 1966 r. pracował jako adwokat, a następnie radca prawny. W 1961 r. uzyskał stopień doktora nauk przyrodniczych na podstawie pracy dot. rozwoju ludnościowego Afryki Północnej. W 1963 r. powrócił na uczelnię i jako pracownik w Katedrze Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Wrocławskiego wykładał statystykę i geografię Afryki. W 1978 r. zrobił habilitację z geografii ekonomicznej, a w 1988 r. został profesorem nadzwyczajnym. W latach 1974-1978 był kierownikiem Zakładu Geografii Ekonomicznej, a od roku 1978 był kierownikiem Zakładu Geografii Społecznej i Ekonomicznej i pozostał na tym stanowisku do przejścia na emeryturę w 1995 r. Od 1981 do 1987 r. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Geograficznego. Prowadził badania w zakresie demografii społecznej, geografii ludności, geografii społecznej, geografii miast oraz zastosowań metod ilościowych i metodologii badań empirycznych. Autor 90 prac naukowych, promotor 8 doktorów i ok. 200 magistrów. Działał w Polskim Towarzystwie Geograficznym, Komisji Prognoz Demograficznych Głównego Urzędu Statystycznego, Związku Nauczycielstwa Polskiego, NSZZ Solidarność i zasiadał w Radzie Miejskiej Wrocławia.
Odznaczenia:
Krzyż Walecznych (27.08.1944, L. 524/I), Krzyż Armii Krajowej, Warszawski Krzyż Powstańczy (1998), Medal Wojska (na rewersie napis „Polska Swemu Obrońcy”), Medal Polska Swemu Obrońcy, Odznaka Weterana Walk o Niepodległość (1995), Odznaka 65. Pomorskiego Batalionu Piechoty, Odznaka Pamiątkowa 2. Korpusu Polskiego, British War Medal, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Miejsce śmierci:
Wrocław
Miejsce pochówku :
Cmentarz Osobowicki we Wrocławiu
Informacje dodatkowe :
Pochodził z rodziny inteligenckiej
Źródła:
MPW-baza uczestników PW. MPW-zbiory P/4486, dar Krzysztofa Jagielskiego.
Publikacje:
A. Dławichowski, 135 Pluton AK VII Zgrupowania "Ruczaj" i jego kadeckie korzenie, Warszawa 1994, s. 21,43, 56, 64
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

st. strz. Andrzej Jagielski "Jodła" (1925-2004). Fotografia legitymacyjna z dokumentów - ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4486

st. strz. Andrzej Jagielski "Jodła" (1925-2004). Fotografia legitymacyjna z dokumentów - ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4486

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4486

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4486

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4486

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4486

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4486

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4486

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4486

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4486

Fot. archiwum rodzinne

Fot. archiwum rodzinne

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4486

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4486

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4486

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4486

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4486

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4486

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4486

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4486

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4486

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4486

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4486

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4486

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4486

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4486

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4486

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4486

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4486

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4486

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4486

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4486

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4486

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4486

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4486

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4486

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4486

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4486

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4486

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4486

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4486

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4486

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4486

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4486

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4486

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4486

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4486

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4486

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4486

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4486

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4486

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4486

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4486

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4486

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4486

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4486

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4486

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4486

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4486

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4486

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4486

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4486

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4486

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4486

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4486

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4486

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4486

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/4486

Nasz newsletter