Pseudonim:
"Anzelm"
Data urodzenia:
1919-01-28
Data śmierci:
1992-10-19
Funkcja:
-
Stopień:
strzelec
Numer legitymacji AK:
16120
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Konstanty - Stanisława z domu Wywijanek
Wykształcenie do 1944 r. :
W 1938 roku ukończył Gimnazjum u Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie. Po maturze w roku akademickim 1938/1939 studiował u profesora Tadeusza Pruszkowskiego w jego pracowni malarstwa w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Po zlikwidowaniu przez Niemców polskich wyższych uczelni, Andrzej Jakimowicz uczęszczał do Zawodowej Szkoły Przemysłu Graficznego przy ul. Konwiktorskiej 2 (rok szkolny 1939/1940), do Staatliche Handwerker und. Kunstgewerbe Schule w Krakowie (lata1940-1942) oraz studiował na tajnych kursach Uniwersytetu Warszawskiego uczęszczając w roku akademickim 1943/1944 na wykłady z I i II roku historii sztuki.
Udział w konspiracji 1939 -1944:
Do konspiracji przystąpił w Warszawie, gdzie w Zawodowej Szkole Przemysłu Graficznego przy ul. Konwiktorskiej 2 wytwarzał fałszywe dokumenty. Członek NSZ i AK. W okresie 1940-1942 przebywał w Krakowie, gdzie studiował na kierowanym przez Józefa Mehoffera wydziale malarstwa ściennego w Staatliche Handwerker und. Kunstgewerbe Schule (powstałej z połączenia ASP ze Szkołą Sztuk Zdobniczych). Po powrocie do Warszawy w 1942 roku Andrzej Jakimowicz kontynuował działalność konspiracyjną wykonując na zlecenie AK rysunki do instrukcji wojskowych, ilustrując ulotki, a przede wszystkim kierując w latach 1943-1944 podziemnym czasopismem kulturalnym „Droga” i związanym z nim wydawnictwem. Pod pseudonimem „Anzelm Ander„ publikował w „Drodze” pierwsze artykuły o sztuce. W 1944 roku wykonał w technice linorytu okładki m. in. do książki Ewy Pohoskiej ps. Halina Sosnowska „Schyłek Amonitów”, poezji Tadeusza Borowskiego „Gdziekolwiek ziemia"- arkusz poetycki nr 1, zbioru wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ps. Jan Bugaj - Arkusz Poetycki nr 2. Tuż przed wybuchem Powstania Warszawskiego wystawił swoje rysunki i grafiki na ekspozycji przy ul. Rybaki.
Adres przed Powstaniem:
Warszawa ul. Langiewicza 23
Oddział:
Armia Krajowa - I Obwód "Radwan" (Śródmieście) - zgrupowanie "Chrobry II" - I batalion "Lecha Żelaznego" - 3. kompania - III pluton
Szlak bojowy:
Śródmieście Północ
Warszawski Korpus Armii Krajowej:
28. Dywizja Piechoty AK im. Macieja Rataja - 15. pułk piechoty AK "Wilków"
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka od 5.10.1944 r. - jeniec Stalagu III A Luckenwalde, 4.12.1944 r. przeniesiony do Stalagu III B Fürstenberg (Krs. Guben).
Numer jeniecki:
104578
Losy po wojnie:
Historyk sztuki, krytyk artystyczny. Do kraju powrócił w maju 1945 roku, wznawiając studia historii sztuki na UW i jednocześnie podejmując pracę jako asystent-wolontariusz w ówczesnym Zakładzie Historii Sztuki UW oraz Muzeum Narodowym w Warszawie. Studia ukończył w 1950 roku. W 1949 roku wstąpił do PZPR. Pracę dydaktyczną kontynuował u prof. Juliusza Starzyńskiego w dzisiejszym Instytucie Historii Sztuki UW, a jednocześnie był zatrudniony w latach 1950-1961 w Państwowym Instytucie Sztuki. W 1956 roku został delegowany jako komisarz sztuki polskiej w Dehli. W 1964 roku uzyskał tytuł doktora, w 1970 docenta, a w 1980 roku profesora nadzwyczajnego.
Odznaczenia:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal KEN oraz Odznaka Zasłużonego Nauczyciela
Miejsce śmierci:
Warszawa
Miejsce pochówku :
Cmentarz Powązkowski w Warszawie, w grobie rodzinnym (inw. Wacio Wywijanek, zm. 1877)
Informacje dodatkowe:
Był synem znanego architekta Konstantego Sylwina Jakimowicza (1879 - 1960), który pracował jako wykładowca budownictwa w Szkole Mechaniczno-Technicznej Hipolita Wawelberga i Stanisława Rotwanda, Uniwersytecie Ludowym oraz Wolnej Wszechnicy Polskiej, zaś w latach 1926–1928 był etatowym architektem Banku Gospodarstwa Krajowego. Konstanty Jakimowicz pełnił funkcje prezesa Koła Architektów w Warszawie, członka Rady Stowarzyszenia Architektów Polskich, członka wydziału konserwacji Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. W okresie okupacji 1940–1944 zatrudniony był w Wydziale Budownictwa Zarządu m. Warszawy, po wojnie pracował w Biurze Odbudowy Stolicy, zmarł w 1960 roku. Krewnym Andrzeja ze strony babki Katarzyny z Rejmentów był pisarz i laureat Nagrody Nobla Władysław Stanisław Reymont (właść. Stanisław Rejment), natomiast ciotka Zofia z Jakimowiczów (siostra Konstantego) wyszła za mąż za malarza Michała Borucińskiego. Co ciekawe, jedną z realizacji architektonicznych ojca Andrzeja, arch. Konstatnego Jakimowicza jest nagrobek Władysława Reymonta na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
Źródła:
MPW-baza uczestników PW, MPW-zbiory: fotografia portretowa, sygn. MPW-IH/2768. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Tom 56 (1993) s. 31-34, Anna Sieradzka, Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego: (kadencja 1992-1994): Wspomnienia pośmiertne: Andrzej Jakimowicz (1919-1992). Zdjęcie mogiły: Warszawskie Zabytkowe Pomniki Nagrobne - cmentarze.um.warszawa.pl
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Andrzej Jakimowicz "Anzelm" (1919-1992). Fotografia portretowa ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IH/2768

Andrzej Jakimowicz "Anzelm" (1919-1992). Fotografia portretowa ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IH/2768

Fot. Warszawskie Zabytkowe Pomniki Nagrobne - <i>cmentarze.um.warszawa.pl</i>

Fot. Warszawskie Zabytkowe Pomniki Nagrobne - cmentarze.um.warszawa.pl

Fot. Warszawskie Zabytkowe Pomniki Nagrobne - <i>cmentarze.um.warszawa.pl</i>

Fot. Warszawskie Zabytkowe Pomniki Nagrobne - cmentarze.um.warszawa.pl

Nasz newsletter